Operation Ibn Sina to aid Afghanistan Health System

Afghanska humanitära krisen nu värst i världen – Stöd Operation Ibn Sina!

 

Afghanistan har seglat upp förbi Jemen till att bli världens största humanitära katastrof. Katastrofen har eskalerat enormt sedan afghanska folkets pengar beslagtogs i västliga bankinstitutioner. Enbart bistånd räcker inte eftersom det inte finns pengar i landets banker, vilket gör ekonomin blockerats när landets affärsmän inte ens kan ta ut sina egna pengar för att köpa in mat till landet. Man talar om biljoner dollar för klimatet för att rädda mänskligheten, men inte ett ljud om att Afghanistan ens skall få tillgång till sina egna pengar hindra en miljondöd i vinter av afghanska barn.

 

FN:s senaste “Matsäkerhetsrapport” om Afghanistan den 27.10 ringer i varningsklockorna för att Afghanistan håller på att bli världens största humanitära katastrof – värre än de redan skrämmande pågående svältkatastroferna i Jemen, Etiopien, Syrien och Södra Sudan. Bakom rapporten står gemensamt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) och Världslivsmedelsprogrammet (WFP) och den visar klart med fakta, kartor och text att massdöden redan börjat och att de amerikanskledda finansiella sanktionerna, som Sverige medverkar i, spelar en avgörande roll i denna katastrof. Denna massdöd är således avsiktlig.

Det antal afghaner som drabbats av ”akut matosäkerhet” även efter årets skörd har ökat från 14 miljoner till 18,8 miljoner vilket motsvarar 47 procent av befolkningen. Det är en 37 procentig ökning jämfört med den tidigare bedömningen av dessa organisationer i april. Nu prognosticerar FAO och WFP att under de kommande vintermånaderna från november till mars kommer åtminstone 22, 8 miljoner människor kommer att dö. Det är 55 procent, dvs. mer än halva befolkningen på 38 miljoner. Det måste tydliggöras att ”akut matosäkerhet” inte är kronisk hunger. Det definieras som ”när en persons oförmåga att äta tillräckligt med mat sätter hennes liv och livsuppehållande försörjning i fara”.

“Den ekonomiska nedgången” orsakad av de internationella sanktionerna identifieras helt klart som “den drivande orsaken” till denna katastrof tillsammans med kriget och torkan. ”I kölvattnet av Afghanistans politiska skifte och frysningen av 9,5 miljarder dollar som en konsekvens av detta, har ekonomin störtdykt”, slår rapporten fast. ”Banksystemet har drabbats en extrem störning, och den nationella valutan har förlorat 12,5 procent av sitt värde, vilket har lett hög arbetslöshet och höga livsmedelspriser.”

Till stor del beroende av sanktionerna ”drabbas för första gången även stadsbefolkningen av matosäkerhet i liknande hög grad som landsbygdsbefolkningen… I hela storstäder, småstäder och byar har praktiskt taget ingen familj råd med tillräckligt med mat, enligt de senaste undersökningarna av WFP”, skriver man i ett pressmeddelande. ”Vitt spridd arbetslöshet och brist på pengar gör att alla storstadsområden riskerar glida in i nödlägesnivå fyra av matosäkerhet, inklusive tidigare medelklassbefolkningar”, finner rapporten.

Även svensk TV har understrukit allvaret i situationen med reportage som visat att familjer nu ser sig tvingade att sälja sina barn för att familjen skall överleva. Fortfarande dock utan att nämna Sveriges tondöva medverkan i Valutafondens frysning av afghanska folkets pengar: https://www.svt.se/nyheter/utrikes/familjen-ar-redo-att-salja-omar-for-att-overleva

“Afghanistan är ny en av världens värsta humanitära kriser – om inte den värsta – och matsäkerheten har nästan kollapsat”, varnade chefen för WFP, David Beasley när rapporten släpptes.

”Denna vinter kommer miljoner afghaner tvingas att välja att bli flyktingar eller att svälta om vi inte kan öka våra livräddande insatser och om inte ekonomin kan återupplivas. …  Hungern ökar och barn dör … internationella samfundet måste samla sig till att ta itu med denna kris, som snabbt spinner ur kontroll.”

WFP:s pressmeddelande citerar en av rapportförfattarna, Jean-Martin Bauer, om att en miljon afghanska barnjust nu, riskerar att dö av hunger. Bauer hävdade att “ingen vill se afghanska barn dö som ett resultat av vad som i grund och botten är politik.”

Visa att han har rätt! Anslut dig till Schillerinstitutets internationella aktion för få stopp på det finansiella strupgreppet på Afghanistan. Skriv på och sprid uppropet: Släpp strupgreppet om afghanska folkets valutareserv!

 

Operation Ibn Sina

Schillerinstitutet internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche rapporterade i sin veckopodcast den 3 november att mer än 2000 afghanska sjukhus har stängts under striderna i landet. Ännu mer chockerande är att endast 100 sjukhus är öppna, mestadels med stor brist på sjukvårdsmateriel, medicin och lämplig personal i ett land med 38 miljoner invånare.

Helga Zepp-LaRouche bad lyssnarna att omedelbart mobilisera för att nödhjälpen till Afghanistan omedelbart ökar massivt från USA, Europa och hela världen. Kina har redan skickat in stora hjälpsändningar. Hon sa att den internationella aktionen för nödhjälp, återöppnande av sjukhusen och uppbyggnad av en allmän modern hälsovård i hela landet borde göras under namnet Operation Ibn Sina, efter den berömde persiske läkaren. Han föddes år 980 i Bukhara som var en del av den Khorasanregion där Afghanistan ligger idag.

Ibn Sina, i väst även känd som Avicenna, var en av de största vetenskapsmännen under Islams blomstringsperiod. Bland de ca 250 böcker som skrevs av Ibn Sina var 40 böcker ägnade åt medicin, inklusive ”Helandets bok” och ”Medicinens kanon”. Den senare blev den stora uppslagsboken för medicin på alla medeltidens universitet, inklusive i Europa, från 1100-talet till 1600-talet. Ibn Sina är en hjälte för det afghanska folket och hans namn kan stödas av alla delar av den afghanska samhället.

 

Afghanistan var också en huvudfråga på Schillerinstitutets konferens den 13-14 november tillsammans med krisen i Haiti –
Se här om Schillerinstitutets stora internationella konferens den 13-14 november, Panel 2
Om Haiti: Se inlägget på svenska på hemsidan om Schillerinstitutets plan för att lyfta Haiti ur katastrofen: https://schillerinstitutet.se/schillerinstitutets-plan-for-att-lyfta-haiti-ur-katastrofen

 

Senaste Nytt