Afghanistan

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Lör-söndag 18-19.6 kl 15 båda dagarna: Hör dialog mellan världens ledande nationer om hur undvika hyperinflationskollaps och krigseskalering till världskrig. Schillerinstitutets stora internationella onlinekonferens handlar om att nå fram med en dialog mellan världens ledande nationer för att lämna konfrontationen och för att fokusera på att lösa problem. På internationella...

Video: Återuppbyggnadsplanerna för Afghanistan – Hussein Askary på seminarium i Kina

Video: Återuppbyggnadsplanerna för Afghanistan – Hussein Askary på seminarium i Kina

Hussein Askary berättar här på svenska om grannländernas och Schillerinstitutets återuppbyggnadsplaner för Afghanistan och om seminariet i Kina han deltog i april 2022. Hela Hussein Askarys presentation med Powerpoint är med. Seminariet hette: "China-Afghanistan-Pakistan Connectivity and Cooperation under the perspective of 'Belt and Road'" och var ett Forum för samhällsvetenskaper...

Svenskt Nato-motstånd behöver betona huvudfrågorna!

Svenskt Nato-motstånd behöver betona huvudfrågorna!

Huvudfrågorna är Natos kärnvapeneskalering, Natos Wolfowitzdoktrin om absolut global hegemoni och behovet av en internationell arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling. Tryck som FblNatoNej En Nato-anslutning kommer att omintetgöra Sveriges månghundraåriga strävan att stå vid sidan av imperiemakternas kontroll. Natomotståndarna blir alltmer tydliga i sina protester, men svenska folket...

JensJörgenNielsen

Han talade med Gorbatjov om löftena att inte flytta fram Nato

Den danske journalisten och Rysslandsexperten Jens Jörgen Nielsen berättade i en intervju till danska Schillerinstitutet om sin personliga diskussion med Michail Gorbatjov: “Faktisk hade jag ett långt samtal med Michail Gorbatjov, den tidigare ledaren för Sovjetunionen, år 1989, precis när NATO började att bomba Serbien, och då de införlivade Polen,...