Vetenskap

Europeiska Arbetarpartiets valprogram

Europeiska Arbetarpartiets valprogram

av Kjell Lundqvist, EAP-ordförande Tryck valprogrammet som flygblad här Vad svenska valet den 11 september 2022 borde handla om! Västvärlden befinner sig i en djup ekonomisk och politisk kris. Anledningen till detta ligger 50 år tillbaka när det ekonomiska systemet, Bretton-Woodssystemet, som skapades efter andra världskriget avskaffades 1971. Genast började...

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Lör-söndag 18-19.6 kl 15 båda dagarna: Hör dialog mellan världens ledande nationer om hur undvika hyperinflationskollaps och krigseskalering till världskrig. Schillerinstitutets stora internationella onlinekonferens handlar om att nå fram med en dialog mellan världens ledande nationer för att lämna konfrontationen och för att fokusera på att lösa problem. På internationella...

LaRouche: Prometheus och Europa

LaRouche: Prometheus och Europa

Denna uppsats, skriver LaRouche, syftar till att "inspirera dem som har förmågan, till att utbilda vidare kretsar av sina medmänniskor". Det var den organiseringsprincipen som låg till grund för LaRoucherörelsens grundande, för mer än 50 år sedan. Huruvida LaRouches läsare förmår leva upp till utmaningen han ställer, kommer sannerligen att...

Blir Omikrons COVID-variant varningsklockan vi hörsammar?

Blir Omikrons COVID-variant varningsklockan vi hörsammar?

Lördagen den 4 december anordnade Schillerinstitutet en internationell konferens under rubriken ”Akut behov av ett världshälsosystem”. Se den på denna sida. https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20211204-conference   Inbjudan på engelska: Will the Omicron COVID variant be the warning bell we heed? Eight months ago, in March 2021, epidemiologists, virologists and infectious disease specialists from...