Flygblad: Fördöm attentaten mot Nord Stream! Försvara vår frihet att skydda människovärdet

Flygblad: Fördöm attentaten mot Nord Stream! Försvara vår frihet att skydda människovärdet

Alla partier i riksdagens utrikesdebatt den 15.2 duckade från att protestera mot de Natoländer som nu avslöjats ligga bakom sprängningarna av gasledningarna Nord Stream 1+2 och de drastiska höjningar av hela Europas el- och bränslepriser som följde. Denna regering och riksdag beter sig undersåtar till utländska makter! Regeringen gör allt för att gå med i Nato och helt ge upp Sveriges möjlighet till en självständig säkerhetspolitik. Istället för att försvara vår frihet, vill den underställa oss denna skändliga Natoallians som angriper sina egna allierade och hela Europas välfärd.

Tillsammans med Nato och EU driver Sverige stackars Ukraina till att söndersmulas som kanonmat för Natos politik att krossa Ryssland. Varje tal om fredsförhandlingar avvisas med moralisk indignation. Med hycklande tal om att försvara demokratin tillåter de den ukrainska Natomarionettregimen att etniskt försöka rensa bort den rysktalande minoriteten i Donbass, låta nazister förfölja oönskade minoriteter genom att tejpa fast dem vid lyktstolpar, förbjuda alla oppositionella partier, hota journalister med likvideringslistor och släppa in globalistiska bolag att ta över den bördiga ukrainska jorden. Det var statskuppen 2014 som har gjort det möjligt för Väst att utnyttja Ukraina på detta sätt. Hyckleriet om Ukrainakriget är totalt.

Krigsanhängarna är på god väg att låta Nato använda också Sverige och Finland som kanonmat mot Ryssland, så att också vår framtid och vår sista välfärd kastas bort på krig och rustning. De håller vettlöst på att göra om hela Norden från en region för avspänning till en konfrontationszon för kärnvapenkraftmätning.

Underkastelsen till Washingtons, Londons och EU:s politik har gjort dagens svenska regering till folkplågare som leder tanken till Medeltidens bondeplågande kungar. Dagens fogdevälde plågar folket med brutal elfattigdom och svångremmar. Med höga elräkningar slår de sönder ekonomin för svenska familjer och krossar företag som är mångas levebröd. Regeringen (även den förra) har kastat ut folket i kylan så att många svenskar nu sitter och fryser ”inomhus”, en del i bara 8-12 grader!

Den nya riksbankchefen använder räntorna som medeltida tumskruvar på skrikande fångar. Detta strider mot den nya riksbankslagen som skall värna om välfärd och arbete, men regeringen låter hellre folket plågas än att peta på finansmarknadens och EU:s kontroll av riksbankspolitiken och elpriserna. Vår osjälvständiga regering vågar inte reglera bort de av EU konstgjort upptrissade el- och bränslepriserna. Folkets egen riksbank ”bekämpar” nu inflation med räntehöjningar som slår sönder industriproduktionen, just när staten behöver rikta krediter till ökade realinvesteringar. Det är med ökad produktion och produktivitet som kronan kan stärkas och inflationen minskas.

Regeringens upprörande sadism mot människor blommade ut fullt när jordbävningen slog till mot Syrien och Turkiet. Då var det inte barnen som skulle räddas ur sönderslagna hus och kyla. Viktigast var att sanktionerna mot Syrien skulle behållas trots att man på så sätt blockerar banksystemet så att hjälpinsatser, återuppbyggnad hindras och släktingar utomlands inte ens kan skicka pengar att hjälpa sina drabbade familjer! Den hycklande moralismen i den så kallade regelbaserade västerländska (o)ordningen har stigit regeringen så åt huvudet att de inte förstår att de bär sig åt som hyenor mot sitt och andra folk.

Stöd Vatikanens erbjudande om omedelbara fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland: Se https://schillerinstitutet.se/ukraina-behover-stod-for-fred-inte-krig-samla-namn-for-fredsforhandling-i-vatikanen/

Häv blockaden mot Syrien omedelbart!: https://schillerinstitute.com/blog/2023/02/07/statement-by-the-schiller-institute-on-the-earthquakes/

Fördöm USA:s och Norges attentat mot Nord Stream! Nej till Nato! Ersätt militära block och geopolitik med en ny global arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling!

Tio Principer för fred och utveckling: Se https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

 

Tryck flygbladet för utdelning:  2230214fblMänniskoplågarna

 

Läs mer om Nord Stream:

Klargör vad svenska marinen gjorde vid Nord Stream två dagar före sabotaget!

Nord Stream: Biden hånar oss: https://schillerinstitutet.se/northstream-biden-hanar-oss/

Om upprop till FN om Ukraina/NATO:s hot mot yttrandefriheten: https://schillerinstitutet.se/undanroj-krigsorsakerna/

Se video av överste Richard Black om USA som enda stat med motiv, kapacitet och möjlighet att tillsammans med allierade genomföra terrordådet mot Northstream: https://schillerinstitute.com/blog/2022/10/04/video-us-col-richard-black-asks-did-u-s-nato-blow-up-the-nord-stream-pipelines/

https://www.dn.se/sverige/marinen-i-uppdrag-vid-kaliningrad-fore-explosionerna/

 

Bli medlem i SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

Är det något du undrar om nu så hör av dig till Schiller-institutet@nysol.se.

Stöd Schillerinstitutet i Sverige, Swish 1230462218,

schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Box 6057, 129 06 Hägersten, Pg: 580049-5

 

Senaste Nytt