Framväxten av det Globala Syd motverkar den geopolitiska blockpolitiken Tal av Jacques Cheminade

Framväxten av det Globala Syd motverkar den geopolitiska blockpolitiken Tal av Jacques Cheminade

Se Ulf Sandmark berätta om Jacques Cheminades tal och konferensen på första onsdagsmötet efterhttps://youtu.be/8JIqDljXL5

 

Tal av Jacques Cheminade på Schillerinstitutets konferens i Strasbourg 8-9 juli 2023

Jacques Cheminades tal är en bra sammanfattning på tankarna bakom Schillerinstitutets internationella konferens i Strasbourg den 8-9 juli. Det finns nu här översatt till svenska. Cheminade förklarar varför Globala Syds ingripande är så viktigt för att komma till fred i Ukraina och undvika ett kärnvapenkrig. Cheminade är ordförande för Schillerinstitutet i Frankrike och kunde som värd för konferensen också sätta den globala utvecklingen i relation till det som nu händer i Frankrike med perspektiv bakåt på kampen för en republik där mot oligarkins plundring av människor både i Frankrike och dess kolonier.
Schillerinstitutet har klart etablerat sig som ett forum för att samla till en kompetent diskussion om avgörande världsfrågor överbryggande splittringen mellan kontinenter, religioner, ideologier, språk och olika samhällssystem. Länkar till hela konferensens olika tal på engelska, franka, tyska och spanska finns efter Cheminades tal.

 

Vi har samlats här i Strasbourg inför risken för en världskonflikt, för att bemöta risken att “mänskligheten en dag kommer att förinta sig själv i en monsterförstörelse”. I dag upplever vi de första tecknen på denna storbrand i Europa, och särskilt i mitt eget land, Frankrike.

 

Det är i sådana tragiska ögonblick som det är viktigt att återfinna hoppet. Det är därför jag vill börja med att visa er de fyra basrelieferna på sockeln till Gutenbergstatyn, bara några minuters promenad härifrån (1). Detta verk, som uppfördes 1844, ger inspiration till social frigörelse för alla världens folk. Ni kommer att se försök att överallt skapa rättvisa åt mänskligheten i Europa, Asien, Afrika och Amerika. Ni kommer att finna inspiration från Schiller och Franklin, Konfucius och Râm Mohan Roy, Erasmus av Rotterdam, Mahmout II och Abbé Grègoire. Från denna Râm Mohan Roy var familjen Tagore från Bengalen den politiska och andliga arvtagaren, och på 1900-talet gav Rabîndranâth Tagore det mest fulländade uttrycket för detta arv. Xi Jinping talade vid det 23:e toppmötet för Shanghai Cooperation Organization (SCO) den 4 juli i år och citerade just “den store indiske poeten Rabîndranâth Tagore”: “Oceaner av faror, tvivel och förnekelse som omger mänsklighetens lilla ö av kunskap utmanar henne att våga att möta det okända. Vi måste stå upp till vår tids krav på handling.”

 

Mitt i stormen, här och nu, är detta den uppmaning vi hör från länderna i det globala syd och öst. Vid det 23:e SCO-toppmötet deltog Modi, Xi Jinping och Putin, företrädare för de östasiatiska länderna, Pakistan och den nya SCO-medlemmen Iran via videokonferens. Diskussionerna fokuserade på säkerhet, respekt för nationell suveränitet och viljan att gradvis utveckla handeln i nationella valutor snarare än dollar. Sammantaget var det företrädare för över 40 procent av världens befolkning. Om vi till detta lägger medlemmarna i BRICS+, talar vi om över 66% av världens befolkning och, i termer av nationalprodukt mätt i köpkraftsparitet, praktiskt taget samma procentandel i förhållande till produktionen av fysiska varor. Det är uppenbart att västländerna proportionellt sett är i minoritet. Denna omsvängning av världen är inte ett partiellt eller tillfälligt fenomen, utan en långsam men global tidvattenvåg.

 

Det är en fråga om liv och död: Kampen mellan den malthusianska, dominerande finansoligarki som ockuperar våra västländer och de som anser att den mänskliga arten har rätt till utveckling, som Lazare Carnot proklamerade som rätten “att lyfta alla mänskliga individer till mänsklig värdighet”.

 

Länderna i det Globala syd har tydligt förstått att G7-centralbankernas dumpning av falska pengar har lett till en ackumulering av fiktivt kapital i form av skulder och finansiella värdepapper, till deras nackdel. Till nackdel för deras folk och producenter. De har förstått att denna nyliberalism, som organiseras och skyddas med militära medel och fysiska hot, fångar dem i en fälla av ständig skuldsättning. De har insett att liberalismen enligt Washington Consensus inte längre gäller så snart det är nödvändigt att avleda offentliga medel för att rädda den finansiella oligarkins ägodelar eller godtyckligt frysa tillgångarna för dem som motsätter sig den. Frihet ges till finansiella vargar som från sina skatteparadis har fritt fram att plundra. De har förstått att den skada som drabbat dem genom nedmonteringen av deras sociala service och offentliga sektorer, inte har skett av misstag eller oavsiktligt, utan är en medveten rovdrift mot dem. De har förstått att de är offer för en riggad ekonomi där dollarn är militariserad, ett vapen riktat mot dem.

 

Så det borde inte vara någon överraskning att denna oro finns. Som när Vladimir Putin säger, vid S:t Petersburgforumet som just hölls från 14 till 17 juni: “Idag sker cirka 90 procent av handeln inom medlemsländerna i Eurasiska ekonomiska unionen i rubel, och 86 procent av handeln med Kina sker i rubel och yuan. Detta innebär att det skadliga neokoloniala internationella systemet har upphört att existera.”

 

Det borde inte komma som någon överraskning att den rysk-kinesiska alliansen, som slöts den 4 februari 2022, för dem framstår som ett positivt alternativ och en chans att undkomma den transatlantiska tvångströjan. Och när Xi Jinping talar om “mänsklighetens gemensamma framtid” ser de att Kina, utan att ge dem mer eller mindre hycklande moraliska lektioner, bygger broar, järnvägar, dammar eller hamnar, och därmed ser de hur ord följs av handling. Även om resultaten är ofullständiga, är det bättre för dem att ha något än det “västerländska” nästan ingenting.

 

Med detta i åtanke vände sig Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, Brasiliens president Lula och Kinas premiärminister Li Qiang till Emmanuel Macron vid toppmötet om en ny global finanspakt i Paris den 22 juni 2023 och kritiserade befintliga finansinstitut och det som återstår av Bretton Woods-ordningen. Lula rev sönder sitt förberedda tal, fördömde “ojämlikheterna” i styrningen av de internationella finansinstituten och efterlyste en ny ordning som “svarar mot världens strävanden”.

 

Dessa länder i det globala syd, får vi höra, är inte enade och har inget gemensamt projekt. Utan tvekan, men de har ett gemensamt avvisande. De har förstått att västvärldens ledare är skeptiska till Kinas utveckling, eftersom de tänker i geopolitiska termer av vän och fiende, och fruktar dem som utmanar deras privilegier. I det växande antalet internationella möten, som västmedia rapporterar så lite om, organiseras samarbete utanför dollarsystemet, som inte längre ens är en amerikansk valuta, utan kontrollerad av en finansiell oligarki som regerar över en marknadsekonomi utan marknad. Schillerinstitutet välkomnar detta nya samarbete som ett grundläggande steg till fred genom ömsesidig utveckling.

 

För de av er som inte vet, eftersom det inte är den typen av saker som västmedia rapporterar, förklarade den ryske ekonomen Sergej Glazyev, integrationsminister för Eurasiska ekonomiska unionen, som nu organiserar genomförandet av avdollariseringen, den 8 september 2022 att: “Det är principerna för fysisk ekonomi som Lyndon LaRouche förespråkade som underbygger det kinesiska ekonomiska miraklet idag, och som är grunden för Indiens ekonomiska utvecklingspolitik”.

 

För dem som inte vet det, är Helga Zepp-LaRouche, ordförande och grundare av Internationella Schillerinstitutet, Lyndon LaRouches fru. Detta innebär att den långa kamp vi har fört, och fortsätter att föra, är i namn av LaRouches uppfattning om en framgångsrik ekonomisk politik: att öka potentialen för relativ ekonomisk täthet, en människovälkomnande politik som i princip är anti-malthusiansk.

 

LaRouches begrepp, som bygger på människans förmåga att urskilja nya fysiska principer som tillämpas i form av teknik som producerar mer med mindre fysisk ansträngning, går utöver de kortsiktiga intrycken av “sinnesorganen, som saknar förmåga att tänka och tillåter sig att bli fångade av yttre ting” som Mencius, Konfucius andlige arvinge, sa. Han tillade: “Så länge vi börjar bygga det som är stort, kommer ingen litenhet att råda inom oss“. Detta förutsätter naturligtvis den långsiktiga visionen som vi saknar i dag i vår “värld av pengar”, valuta och omedelbara utseende.

 

Låt oss lyssna till Tagore, i hans Människans religion (2), före eller kanske efter hans dialog med Einstein: “Av alla varelser är det bara människan som lever i en gränslös framtid. Vår nutid är bara en del av den. Idéer som ännu inte fötts, sinnen som ännu inte formats, provocerar vår fantasi med en envishet som gör dem ännu mer verkliga för vår intelligens än tingen omkring oss”.

 

Det var med detta i åtanke som sju afrikanska länder satte upp sin delegation av medlare i den ukrainska konflikten. “Vi är inte här som tiggare, vi kommer inte att be om tjänster från den ena eller andra av de krigförande parterna”, förklarade Cyril Ramaphosa, “vi vill vara viktiga aktörer på världsscenen”.

 

“Syd” är alltså direkt och självständigt inblandat i “Nords” angelägenheter,’ utanför NATO:s område. Under Kinas beskydd förnyar Saudiarabien och Iran sina diplomatiska förbindelser, ett toppmöte mellan Afrika och Ryssland kommer att hållas i S.t Petersburg den 26 och 27 juli, Indien använder kinesiska yuan och till och med dirham från Förenade Arabemiraten för att köpa olja från Ryssland, och även [franska oljebolaget] Total, som sluter ett avtal mellan Förenade Arabemiraten och Kina, sluter också ett avtal i yuan. Emmanuel Macron försöker bli inbjuden till det 15:e BRICS-toppmötet, som ska hållas den 22-24 augusti i Johannesburg, men medlemslandet Ryssland anser att han inte har någon plats där som “en anhängare av Natolinjen”.

 

Världen håller på att förändras och bli multilateral. Västvärldens ledare håller långsamt på att vakna upp till detta faktum. Men det är inte från dem som vi kan förvänta oss ett steg till fred i världen, eftersom en acceptans dessa nya grundvalar skulle sätta stopp för den oligarki som dominerar dem. Det är därför uppkomsten av det Globala Syd erbjuder en chans till fred, utanför blockens logik.

 

Vi har sett hur detta tar form, och hur nödvändigt det är för oss européer att följa denna uppgång och förstå dess orsaker. Men detta är naturligtvis inte tillräckligt. Vi måste återupptäcka vår egen nationella suveränitet och vårt oberoende, stärkta av detta exempel. Detta är den första av de tio punkter som Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche har föreslagit för oss att ta ställning till. (3) Detta kräver inte bara en förändring av inriktningen på politiken i våra länder, utan också en förändring av oss själva.

 

Frankrike, och till och med de europeiska länderna tillsammans, kan inte ensamma ändra riktningen för en värld som håller på att förgöra sig själv under högar av falska pengar och alltmer destruktiva vapen. Vi måste förlita oss på detta Globala Syd för att förhindra att vi fortsätter att vara huvudrollsspelare i en tragisk fars, där en “krigsekonomi” leder oss till allas krig mot alla. Ett krig som kommer att överskrida den nukleära tröskeln för vår undergång om vi inte rycker upp de rötter som leder till det.

 

Detta innebär att vi tillsammans måste definiera den nya fredsarkitektur genom ömsesidig säkerhet och utveckling som länderna i Globala Syd med rätta kräver. Detta är en kraft som, med tanke på de sammanflätade produktions- och värdekedjorna för dagens västländer, vi inte kommer att kunna ändra riktning på. Det är denna röst, tillsammans med Kina, SCO och BRICS, som mitt land bör dra in i till FN:s säkerhetsråd. Vi har färre ursäkter än andra, eftersom vi är det enda landet i Västeuropa utan amerikanska baser och, för en tid framöver, också en oberoende kärnvapenstyrka och civil industri.

 

Vår utmaning, för att undvika ett framtida krig mellan blocken, även om vi undgår det nuvarande hotet, är att ändra den ekonomiska, politiska och kulturella inriktningen för alla länder i den atlantiska världen. Genom att få våra folk att förstå att de inom våra stater lider samma skada som länderna i det Globala Syd försöker frigöra sig från.

 

Världens medborgare, förena er! Men detta förutsätter en ansträngning från vår sida att stimulera vår nyfikenhet och fantasi för att utforska det okända, utan att fastna i någon fascination av våld eller undergivenhet. En förmåga hos varje medborgare att prioritera det kollektiva intresset framför det personliga, så att de framsteg av världens kunskap som är uttryck för vår frihet, kan leda till en högre nivå där motsatsernas förening blir dissonansernas harmoni. Det var så jag förvirrat tänkte hur jag kunde förena fransk kultur och argentinsk kultur, när jag i min barndom såg på Södra korset [stjärnbilden som bara syns på Södra halvklotet] för att hitta ett bortom som omfattade båda utan att förråda någon av dem.

 

Låt oss våga det okända så att världens skönhet inte förintas!

 

(1) Se bilder på Gutenbergstatyn och dess fyra basrelieferna på sockeln i artikel av Karel Veyrycken om betydelsen av statyn och dess skulptör David d’Angers en aktiv republikan som stod nära familjen Carnot och samarbetade med Lafayette, Henri Gregoire, de Béranger och Victor Hugo: https://artkarel.com/the-republican-struggle-of-david-dangers-and-the-statue-of-gutenberg-in-strasbourg/

(2)Tagore, Rabindranath. Människans religion. P A Norstedt & Söners förlag, Stockholm 1932.

(3) Läs här på svenska de ”10 principer” som är förslaget från Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche till att lyfta säkerhetsordningen till en nivå där den kan säkra global fred och ekonomisk utveckling: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

 

 

 

Se Jacques Cheminade hålla sitt tal på engelska på Schillerinstitutetes konferens i Strasbourg på video med texten utskriven: https://schillerinstitute.com/blog/2023/07/17/the-emergence-of-the-global-south-against-geopolitical-blocs/

Se konferensen första panel här: https://schillerinstitute.com/blog/2023/07/12/conference-on-the-verge-of-a-new-world-war-european-nations-must-cooperate-with-the-global-south/

Konferensen på franska: https://www.institutschiller.org/notre-action/conferences/conference-internationale-de-strasbourg/

Konferenstal på danska på denna hemsida: https://schillerinstitut.dk/si/2023/07/konference-paa-randen-af-en-ny-verdenskrig-europaeiske-nationer-maa-samarbejde-med-det-globale-syd-panel-1/

Konferenstal sammanfattas här på tyska: https://www.schiller-institut.de/seiten/2023/konferenz2.html

Konferenstal på spanska: https://larouchepub.com/spanish/events/2023/07/0708-si-conf-strasbourg.html#hzl_keynote

Senaste Nytt