JensJörgenNielsen

Han talade med Gorbatjov om löftena att inte flytta fram Nato

Den danske journalisten och Rysslandsexperten Jens Jörgen Nielsen berättade i en intervju till danska Schillerinstitutet om sin personliga diskussion med Michail Gorbatjov:

“Faktisk hade jag ett långt samtal med Michail Gorbatjov, den tidigare ledaren för Sovjetunionen, år 1989, precis när NATO började att bomba Serbien, och då de införlivade Polen, Tjeckien och Ungern i NATO. Man bör komma ihåg att Gorbatjov är en mycket trevlig person. Han är en mycket livlig person, med gott humör och en erfaren person. Men när vi började att tala, frågade jag honom om NATO-utvidgningen, som pågick precis den dag, när vi talade. Han blev mycket dyster, mycket ledsen, när han sade: ’Alltså, jag talade med James Baker, Helmut Kohl från Tyskland och flera andra personer, och de lovade mig alla att icke flytta en tum mot öst, om Sovjetunionen skulle låta Tyskland förena DDR (Östtyskland) och Västtyskland, för att bli ett land, och komma till att bli medlem i NATO, men inte röra sig en tum mot Öst.’… Det var inte nedskrivit, eftersom, som han sa, ’Jag trodde på dem. Jag kan se, att jag var naiv.’”

Jens Jörgen Nielsen är Fil.mag. i idéhistoria och historia, och var i slutet på 1990-talet den stora borgerliga dagstidningen Politikens Moskva-korrespondent. Han är författare till flera böcker om Ryssland och Ukraina, ledare för den Rysk-Danska Dialogen och lektor i kommunikation och kulturella skillnader på Niels Brocks Handelshögskola.

Jens Jörgen Nielsen tog upp de ändringar som är nödvändiga på den västliga sidan, som kommer att avgöra om de kommande förhandlingarna mellan USA och Ryssland om de “röda linjerna” kommer att lyckas med att dra världen tillbaka från randen av krig.

Intervjun med Jens Jörgen Nielsen hölls på engelska och finns här som video:

https://schillerinstitut.dk/si/2022/01/pressemeddelelse-den-6-januar-2021-hvorfor-usa-og-nato-boer-underskrive-traktaterne-foreslaaede-af-putin-interview-med-rusland-ekspert-jens-joergen-nielsen-til-schiller-instituttet-i-danmark/

och finns här i utskrift: https://larouchepub.com/other/interviews/2022/4902-why_the_u_s_and_nato_should_si.html

 

 

Från amerikansk sida är den förre amerikanske ambassadören i Moskva John Matlock en av dem som bekräftar att USA inte har hållit löftena till Gorbatjov om att Nato ej skulle utvidgas.

Se: Matlock Confirmed, We Withdrew from Basic Agreements with Russia https://larouchepub.com/pr/2021/20210618_matlock.html

Senaste Nytt