Helga Zepp-LaRouche på CGTN om Kärnvapenkrigshotet och nödvändigheten för ny säkerhetsarkitektur

Helga Zepp-LaRouche på CGTN om Kärnvapenkrigshotet och nödvändigheten för ny säkerhetsarkitektur

Helga Zepp LaRouche intervjuades  CGTN:s program The Hub den 26.2 https://youtu.be/X2H0RP547gM

WANG GUAN: Och nu får vi även sällskap av Helga Zepp-LaRouche i Wiesbaden, Tyskland, grundare och ordförande för Schiller-institutet. Fru LaRouche välkommen tillbaka till CGTN. Jag är glad att ha dig hos oss igen. Först och främst vill jag höra din uppfattning om den pågående konflikten mellan Ryssland och Ukraina: Tror du att den kunde ha undvikits?

HELGA ZEPP-LAROUCHE: President Putin hade gjort mycket tydligt att röda linjer hade korsats. Han sa vid ett tillfälle, det finns ingen plats för mig att retirera till, och västvärlden lyssnade inte på det. Sedan, den 17 december, bad han Nato och USA om juridiskt bindande säkerhetsgarantier, att Nato inte skulle expandera längre österut, att inga offensiva vapen skulle placeras nära den ryska gränsen och att Ukraina aldrig skulle bli medlem av Nato. Och han fick inget svar. Han fick inget svar på kärnfrågan, bara på sekundära frågor. Så jag tror att västvärlden gjorde ett stort misstag genom att inte lyssna på den legitima, uttryckta säkerhetsoron från Ryssland, och nu står vi på gränsen till något som kan gå helt ur kontroll.

WANG: Fru LaRouche, USA och NATO tillkännagav de senaste omgångarna av sanktioner mot Ryssland, som riktar sig mot president Putin och utrikesminister Lavrov och andra. Tror du att det kommer att avskräcka Ryssland från dess nuvarande planer, dess verksamheter i Ukraina?

ZEPP-LAROUCHE: Jag tror inte det, för jag tror att president Putin har räknat med detta. Han har redan för några år sedan sagt att om västvärlden inte hade funnit Ukraina att hålla tillbaka och använda för att demontera Ryssland, skulle de ha hittat en annan fråga. Nyligen sa han att det verkliga syftet med allt detta är att förhindra Rysslands ekonomiska utveckling. Den 25 januari var det två oidentifierade tjänstemän Vita huset som sa att sanktionerna syftar till att förhindra Ryssland från att diversifiera sig från olja och gas, vilket betyder att de nekar Ryssland rätten till utveckling! [https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/01/25/background-press-call-by-senior-administration-officials-on-russia-ukraine-economic-deterrence-measures /] Detta är en krigshandling. Sanktioner är en krigshandling, och jag tror att Putin har räknat med dem. Det kommer att vara smärtsamt för Ryssland, men jag tror att västvärlden tillfogar sig själva mycket mer skada. Och det måste fördömas fullständigt.

WANG: Och även, låt oss prata om FN, rollen för FN-resolutionerna misslyckades tidigare. Förvånar det dig överhuvudtaget? Att vi återigen såg ett delat säkerhetsråd i FN, när insatserna är för höga?

ZEPP-LAROUCHE: Jo, FN:s säkerhetsråd har gjorts praktiskt taget överspelat av Nato redan 2011, när de ljög, ifråga om Libyen. De fick Rysslands och Kinas överenskommelse om en begränsad aktion i Libyen, som sedan visade sig vara en fullskalig militär attack. Från den tiden har rollen som lögner spelar varit en stor faktor, och det förvånar mig inte alls att syftet med allt detta nu är att behålla den unipolära världen. Och uppenbarligen kan Ryssland och Kina inte gå med på det, så det är inte alls någon överraskning.

WANG: Fru LaRouche, i år och decennier har ni efterlyst en ny säkerhetsarkitektur, och nu efterlyser ni en ny säkerhetsarkitektur i Europa. Vad innebär den nya säkerhetsarkitekturen?

ZEPP-LAROUCHE: Nej, jag efterlyser en internationell säkerhetsarkitektur, som omfattar säkerhetsintressena för alla nationer på denna planet, inklusive Ryssland och Kina. Jag tror att den historiska förebilden är Westfaliska freden, där man efter 150 år av religiös krigföring i Europa, och den enorma ödeläggelsen, kom alla deltagande makter till slutsatsen att en fortsättning av kriget inte skulle vara till fördel för någon, för ingen skulle leva för att njuta av det. Och vi är i en liknande situation: Om man verkligen studerar situationen noga är faran en kärnvapenförintelse av hela mänskligheten. Och jag tror att det är det som måste sjunka in i allas medvetande, och då måste det finnas en process som den Westfaliska freden, där principen är att en lösning måste ta hänsyn till den andres intresse, alla andras intresse. Och det betyder Rysslands säkerhetsintresse, Kinas, USA:s, européernas och alla andra nationers säkerhetsintresse. Den andra principen i den Westfaliska freden var att för fredens skull måste alla brott som begåtts av den ena eller andra sidan glömmas; och för det tredje att statens roll är viktig i den ekonomiska återuppbyggnaden efter kriget.

Nu, motsvarigheten till det idag, betyder att alla makter måste ta itu med den verkliga, avgörande frågan som är den ursprungliga anledningen till att vi har konflikten, är det faktum att västvärldens nyliberala system håller på att kollapsa, och därför måste första akten i en sådan ny arkitektur vara en global bankdelning enligt Glass-Steagall, där kasinoekonomin, som har varit anledningen till att västvärlden har blivit så desperat, måste avvecklas. Sedan måste vi ha ett nationalbanksystem för varje enskilt land och ett nytt kreditsystem i traditionen från Bretton Woods-systemet, som ställer billiga krediter till förfogande för utvecklingen av utvecklingsländerna. Om man skulle komma överens om dessa åtgärder skulle en varaktig fred vara möjlig.

WANG: Fru LaRouche, en känd statsvetare i Asien sa tidigare idag att Rysslands slutliga avsikt kan vara att skapa ett “mini-Sovjetunion av någon sort”. Ser du också det så?

ZEPP-LAROUCHE: Nej, jag tror inte det. Jag tror att de enda personer som vill skapa geopolitiska block just nu är de som är bakom president Biden, som försökte skapa den så kallade “alliansen av demokratier” mot de så kallade ”autokratiska regeringarna”. Jag tror att avtalet mellan president Xi Jinping och Putin den 4 februari, där de slöt en strategisk allians mellan Ryssland och Kina, baserad på de ”Fem principerna för fredlig samexistens”, är öppen för alla. Och jag tror att varje ny ordning som är tänkt att leda till fred, måste vara inkluderande, måste komma bort från geopolitik och i grunden gå till en princip att fred endast är möjlig genom utveckling, som måste vara tillgänglig för alla.

WANG: Slutligen, Madame LaRouche, tror du att USA och Väst på något sätt går tillbaka, om du jämför deras position de intog, i till exempel Jugoslavien för 20 år sedan, när de bestämt ingrep militärt och nu med Ukraina, med deras lika bestämda princip och attityd “inga kängor på marken”?

ZEPP-LAROUCHE: Tja, vi har sett i Afghanistan att NATO och USA, som är den förmodat mäktigaste militärmaskinen på planeten, inte kunde besegra vad som till slut visade sig vara 65 000 talibankrigare. Så västerlandets militära makt är ifrågasatt.

Problemet är att det bara lämnar kärnvapen kvar, och om man tittar på kärnvapendoktrinerna – ”Prompt Global Strike”-doktrinen [doktrinen om strategiskt överfall], eller den senaste manövern ”Global Lightning”, som byggde på idén om ett utdraget kärnvapenkrig – tror jag att det är där den verkliga faran finns. Och därför är frågan om vågspel med kärnvapen [”brinkmanship”] som vi ser just nu, vad som måste undvikas och snarast måste bytas ut. Människor måste vara medvetna om det faktum att om det kommer till att ett enda kärnvapen används, så är logiken i kärnvapenkrigföring, jämfört med konventionell krigföring, att alla kärnvapen kommer att användas, och det skulle innebära fullständig förintelse av civilisationen. Och det är vad spelet handlar om här.

Jag tror att ju fler människor som förstår detta och kräver en annan världsordning, en ny säkerhetsarkitektur, som till exempel skulle kunna baseras på samarbetet för ett världshälsosystem. Vi har fortfarande en pandemi. Vi har svält, som av David Beasley kallas en hungersnöd av “bibliska dimensioner”, där 300 miljoner människor som riskerar att dö. Och dessa saker måste åtgärdas. Och det är den enda chansen för mänskligheten – kan vi förena alla dessa… [överlappande tal]

WANG: Det finns faktiskt många utmaningar här. Det är tyvärr all tid vi har – förlåt att jag avbryter. Kom tillbaka till vår show, var god, nästa gång. Helga Zepp-LaRouche, grundare och ordförande för Schillerinstitutet, tack så mycket för att du var med oss ​​under denna timme.

 

Video med intervjun på engelska:  https://schillerinstitute.com/blog/2022/02/27/schiller-institutes-helga-zepp-larouche-on-cgtn-the-threat-of-nuclear-world-war-urgency-for-new-security-architecture/

Senaste Nytt