Helga Zepp-LaRouche

Grundare och ordförande för Schillerinstitutet.

Biografi:

 

Helga Zepp-LaRouche började arbeta som journalist 1968 i Hamburg och Hannover, för att senare bli frilans. 1971 gjorde hon en rundresa i Kina som en av de första europiska journalisterna där strax efter kulmen av Kulturrevolutionen.

Hemkommen till Tyskland studerade hon statskunskap, historia och filosofi vid Otto Suhr-institutet vid Fria universiteten i Berlin och Frankfurt am Main.

 

Helga Zepp-LaRouche är en av världens ledande auktoriteter på Friedrich Schiller och på Nikolaus Kusanus, den person som mer än någon annan bidrog till skapandet av den europeiska renässansen på 1400-talet. Hennes vetenskapliga arbeten spänner från den tyska klassicismen, till universalhistora i den humanistiska traditionen, och Konfucianism.

 

Under många årtionden reste hon tillsammans med sin man, den amerikanske fysiske ekonomen och statsmannen Lyndon H. LaRouche Jr. för att främja hans förslag för en valutareform och storskalig infrastrukturutveckling.

 

År 1984 startade hon Schillerinstitutet för att främja bättre förståelse och samarbete mellan USA och Europa, under en tid av svåra transatlantiska spänningar. Hon är känd i Kina som ”Sidenvägsladyn” för sin tidiga och ihållande kampanj för de Eurasiska landbroarna för att knyta samman hela Eurasien med järnvägsförbindelser, utvecklingskorridorer och vetenskapligt och kulturellt samarbete. Hon talade på en internationell konferens i Beijing år 1996 och lade fram denna utvecklingsplan som har spridits under namnet ”Nya sidenvägen” och diskuterats över hela världen sedan dess.

 

Helga Zepp-LaRouches världsuppfattning kännetecknas av en optimism, som hon nyligen beskrev: “Min optimism kommer från övertygelsen om att vi kommer att vinna denna världshistoriska kamp. Och denna övertygelse härstammar från det filosofiska synsätt som Nikolaus Kusanus hade, att {concordia}, enighet, i macrocosm endast blir möjlig om alla microcosmer utvecklas. Med andra ord: Världsfred kommer endast bli till, civilisationen kan endast fortsätta, om alla nationer har möjlighet till full utveckling.”

Helga-Zepp-LaRouche-710x710

Helga Zepp-LaRouche

Helga