HUR STÖDA, FÖLJA OCH KONTAKTA SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH UTVECKLING?

HUR STÖDA, FÖLJA OCH KONTAKTA SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH UTVECKLING?

Betala ditt valfria stöd eller medlemsavgift 1.200 kr för kalenderåret till Swish1230462218 (Ny Solidaritet står som mottagare) eller till Schillerinstitutets PG 580049-5. OBS! För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år.

Registrera dig för att i fortsättningen få kallelser till Schillerinstitutets onsdagsmöten och rapporterna genom att gå med i denna Whatsapp-grupp: https://chat.whatsapp.com/JCkUoaaSY6CGm5bkwUmiml
Alternativt söka upp dessa konton där kallelsen också publiceras och du kan läsa den utan att bli känd i Whatsappgruppen:

Facebook: https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
eller Telegram https://t.me/SchillerInstitutetS

 

För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
För att dela upp betalningen till månatliga, kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 för att beställa en blankett för Autogirobetalning.

För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, 129 06 Hägersten, 08/983010, Pg: 580049-5, Swish1230462218.

Följ Schillerinstitutet på olika språk. Gå till länkarna på vår hemsida https://schillerinstitutet.se/ högst upp markerade med flaggor för att komma till de olika hemsidorna!
Analyserande rapporter ges vardagligen av Harley Schlanger, i Helga Zepp-LaRouches webcaster och i varje veckas TLO-events. Se: https://laroucheorganization.com/node/969
Följ de många nyhetsnotiserna på danska Schillerinstitutets hemsida: https://schillerinstitut.dk/si/
EIR Daily Alert har tre dagliga fria notiser vilka är bra för att följa den framväxande nya RÄTTVISA ekonomiska världsordningen: https://larouchepub.com/press_releases.html

Följ på Youtube: @LAROUCHEpunktSE

Följ på Twitter: Ulf Sandmark @UlfSk48
Hussein Askary @HusseinAskary,
Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche
Harley Schlanger @HarleySchlanger
Schiller Instituttet @si_dk
EIR News Service @execintelreview
Schiller Institute @SchillerInst
Diane Sare for U.S. Senate @DianeSare
Daniel Burke — Exonerate LaRouche @Burke4Senate

 

Följ på Facebook:
https://www.facebook.com/ulf.sandmark
https://www.facebook.com/hussein.askary
https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
https://www.facebook.com/SchillerInstitute
https://www.facebook.com/EIROnline
https://www.facebook.com/WorldLandbridge

Följ på Telegram:

https://t.me/SchillerInstitutetSE

 

Följ på Instagram:

https://www.instagram.com/sandmarkulf/

Senaste Nytt