Se vårt toppseminarium mot Svenskt och Finskt Natomedlemskap

Se vårt toppseminarium mot Svenskt och Finskt Natomedlemskap

Seminarium arrangerat av Schillerinstitutet i Danmark och Sverige:

 Vi behöver en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling för alla nationer, inte en allt skarpare uppdelning i geopolitiska block

Schillerinstitutet säger: NEJ till att avskaffa Danmarks undantag angående medverkan i EU:s försvarssamarbete (folkomröstning 1 juni)! NEJ till svensk och finsk anslutning till Nato!
Talare:

Datum: Onsdag den 25 maj 2022

 

Program:

* Världen behöver en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling.

Helga Zepp-LaRouche, Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande.

Se video här på introduktion och Helga Zepp-LaRouches tal till Schiller Institutets online-seminar från Danmark och Sverige den 25. maj 2022: https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/helga-zepp-larouches-tale-til-schiller-instituttets-online-seminar-i-danmark-og-sverige/
Engelsk utskrift av talet:    https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/in-english-introduction-and-helga-zepp-larouches-keynote-speech-at-the-schiller-institutes-danish-swedish-seminar-we-need-a-new-security-and-development-architecture-for-all-nations-not-a-streng/

 

* Bakgrunden till kriget Ukraina-Nato och Ryssland.

Jens Jørgen Nielsen, fil. mag. i historia och idéhistoria, Tidningen Politikens Moskvakorrespondent i slutet av 1990-talet, författare till flera böcker om Ryssland och Ukraina, ledande inom organisationen Rysk-danska Dialogen, lektor i kommunikation och kulturskillnader vid Niels Brock Handelshögskola i Köpenhamn.

Se video och utskrift på engelska här:   https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/jens-joergen-nielsen-background-of-the-war-between-ukraine-nato-and-russia-speech-at-the-schiller-institutes-seminar-may-25-2022-baggrunden-for-krigen-mellem-ukraine-nato-og-rusland/

 

* Varför behövs en ny säkerhetsarkitektur?

Jan Øberg, fil. dr., freds- och framtidsforskare och konstfotograf, fil.dr. i sociologi, gästprofessor i freds- och konfliktstudier i Japan, Spanien, Österrike och Schweiz, medgrundare och direktör för det oavhängiga TFF, Transnationella stiftelsen för freds och framtidsforskning i Lund, Sverige, och författare.

 

* Kinas förslag för en ny säkerhets-och utvecklingsarkitektur: Xi Jinpings förslag i april om en ny internationell säkerhetsarkitektur, BeltandRoad-initiativet och det Globala Utvecklingsinitiativet.
Li Xing, ph.d., professor i utveckling och internationella relationer vid Institutet för Politik och Samhälle, Humanistiskt och Samhällsvetenskapligt fakultet, Aalborg Universitet, och författare.

* Varför Sverige och Finland icke bör ansluta sig till NATO.
 Ulf Sandmark, ordförande, Schillerinstitutet i Sverige

Se video och utskrift på engelska här: https://schillerinstitut.dk/si/2022/05/why-sweden-and-finland-should-not-join-nato-speech-by-ulf-sandmark-chairman-schiller-institute-in-sweden-may-25-2022/

* Varför Danmark bör avstå från att öka sitt geopolitiska militära engagemang.

 Tom Gillesberg, ordförande, Schillerinstitutet i Danmark

 

Information: schiller-institutet@nysol.se, +46 8983010

si@schillerinstitut.dk , +45 53 57 00 51

———————

Som underlag, några utdrag ur ett tal som Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche höll inför en online-konferens med ungdomar den 7 maj 2022:

– Världen befinner sig i ett otroligt farligt läge. Men det finns också hopp … Det är bara möjligt om vi lämnar geopolitiken bakom oss.

– Geopolitik är idén att det alltid ska finnas ett block av nationer, eller en nation som bestämmer eller måste bestämma sitt intresse mot ett annat block av nationer, och att det alltid ska vara en strid på liv och död, där antingen den ena vinner, eller den andra, och alltihop är ett nollsummespel. Det är precis det som vi måste, och kan, lämna bakom oss.

– Vi måste etablera en världsordning grundad på tanken att varje nation har rätt och möjlighet att låta alla sina medborgare utvecklas till sin fulla potential. Vi är i en situation som kräver en systemförändring: Ett helt nytt system. Anledningen är att … fler och fler analytiker och experter är ense om att risken för ett tredje världskrig är akut, att det är ett farligare läge nu än när kalla kriget var som värst. …

– Vi är bara en hårsmån från en utplåning av den mänskliga civilisationen … Om den nuvarande politiken får fortsätta kan det vara slut med världen mycket hastigt, om några minuter, dagar, veckor eller månader, och kriget i Ukraina är så klart den tändande gnistan. Men hela den här krisen handlar inte om Ukraina. Den handlar om vilken slags världsordning som ska råda: Ska det vara en unipolär värld, dominerad av en eller ett par nationer? Ska det vara en ”regelbaserad” ordning, där en liten klubb av nationer bestämmer reglerna? Eller ska det vara en multipolär ordning, och bygga på folkrätten så som den definieras i FN-stadgan? …

– Detta måste vara utgångspunkten: Att man gör klart för sig själv att ett kärnvapenkrig mellan de två största kärnvapenmakterna, USA och Ryssland, betyder mänsklighetens undergång, och sedan mobiliserar för att kriget måste upphöra, och kämpar för ett alternativ som måste utgå från att kriget måste upphöra; diplomati och förhandlingar måste påbörjas omgående för att hitta en uppgörelse som alla parter kan godta …

– Krig kan inte vara en konfliktlösningsmetod i en värld med kärnvapen; och jag säger inte att detta krig skulle ha hänt, men man måste förstå orsakerna till att det hände …

– Från och med tiden för den tyska återföreningen, när Berlinmuren föll, så lovade den amerikanske utrikesministern James Baker III faktiskt Gorbatjov att Nato inte skulle utvidgas en enda tum österut …

– En pensionerad tysk general, Harald Kujat, som var ordförande för Natos militära kommitté 2002-2005, gav en intervju nyligen till en tysk tidning, där han sa att det centrala inte längre är att försvara och hjälpa Ukraina mot ett ryskt angrepp som strider mot folkrätten, utan att långsiktigt försvaga Ryssland som en strategisk rival.

– (Länder med en befolkning på) 2,2 miljarder människor vägrar att låta sig dras med i den geopolitiska konfrontationen mellan USA och Nato på ena sidan och Ryssland och Kina på den andra.

– Och alla dessa länder håller fast vid tanken på alliansfrihet, och det tror jag är nyckeln till fred i detta läge. Den alliansfria rörelsens principer var ju FN-stadgans och Bandungkonferens principer, den fredliga samexistensens fem principer, som är suveränitet, icke-inblandning i andra länders inre angelägenheter, godtagande av andra samhällssystem …

– Vi behöver en säkerhetsarkitektur i samma anda som Westfaliska freden, som satte punkt för 150 år av krig i Europa, en säkerhetsarkitektur som sätter utvecklingsländernas intressen främst; varje enskild människa, i Europa, i USA, i Ryssland och Kina, måste få se sin levnadsstandard öka. Jag tror att det är helt avgörande för att mänskligheten ska kunna fortleva. Det betyder att vi behöver ett nytt paradigm i vårt sätt att tänka, nämligen tanken att varje land har rätt att utvecklas till sin fulla potential. Varje barn som föds, oavsett i vilket land i världen, har rätt att utvecklas till sin fulla potential, vilket betyder att det har rätt till utbildning .

– Hoten har aldrig varit större, men möjligheten att vi kan skapa en helt ny värld har aldrig varit så nära: Att få slut på kolonialismen; Att skapa en ekonomi baserad på kärnfusion, vilket skulle betyda energi- och råvarusäkerhet för alla nationer; Att vi kan samarbeta om rymdkolonisering; Att mänskligheten skulle bli vuxen, och Att geopolitiska krig skulle höra till det förgångna.”

Schillerinstitutets webinar diskuterade:

  • Vad orsakade den nuvarande existenshotande militära och ekonomiska krisen.
  • Varför en förstärkning av EU:s militära gren med dansk medverkan och en svensk anslutning till NATO enbart skulle förvärra den geopolitiska konflikten, och
  • Vilka är de principer som vi kan använda för att skapa en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling, till nytta för alla nationer och folk?

Hemsidor:

Danska: Schiller Instituttet

Svenska: Schillerinstitutet

Engelska: The Schiller Institute | A New Paradigm for the Survival of Civilization

 

Senaste Nytt