Jemenkriget SJU ÅR: Manifestationer i Stockholm och internationellt.

Jemenkriget SJU ÅR: Manifestationer i Stockholm och internationellt.

Den 26 mars, 2022, var det SJUÅRSDAGEN av början på Jemenkriget då Saudiarabien oprovocerat angrep Jemen med ett våldsamt flygbombardemang. Hittills har, enligt en officiell rapport av den förre specialrapportören för FN:s kommission för mänskliga rättigheter, Idriss Jazairy, mer än 377.000 människor dödats av kriget. Många har dödats av de urskillningslösa krigshandlingarna som mest riktats mot i civila, men de största dödstalen har orsakats av den barbariska blockaden mot införsel av mat, bränsle, mediciner och nödvändiga förnödenheter. Detta krig, där Saudiarabien och Förenade arabemiraten med sina och allierade länders soldater står i förgrunden, är ett regimförändringskrig styrt av USA och Storbritannien med stöd av västländer. Det har nu skapat världen största humanitära kris, där idag 17 miljoner hungrar av en befolkning på 29 miljoner (enligt Världslivsmedelsprogrammets tidning Common Dreams den 14.3). Av dem är 2,2 miljoner barn som är akut undernärda och 538.000 av dem är allvarligt undernärda så dödstalen riskerar att stiga drastiskt om inte kriget och blockaden stoppas.

 

Samma dag trotsade miljoner jemeniter bombhotet från de saudiska bombplanen och protesterade i Jemens städer mot kriget https://hodhodyemennews.net/en_US/2022/03/26/millions-of-yemenis-gather-in-mass-rallies-to-mark-seven-years-of-resistance-against-saudi-invasion/ . I solidaritet ordnade aktivister solidaritetsmanifestationer i många huvudstäder i Europa liksom i Ottawa i Canada. I London höll StopTheWarCoalition ett offentligt Zoom möte där Jeremy Corbin och Stephen Bell medverkade: https://www.eventbrite.co.uk/e/yemen-a-7-year-long-crime-end-the-conflict-now-tickets-280587403477#

 

En manifestation för Jemen hölls i Stockholm den 25 mars på Sergels Torg i Stockholm arrangerad av jemeniter i Sverige i samarbete med föreningen Jemensolidaritet. 40 personer medverkade däribland medlemmar i Schillerinstitutet. En utställning av bilder från Jemen i både paradisisk fred och barbariskt krig visades. Ali Siphan (initiativtagare), Ulf Sandmark protesterade mot den svenska rekordförsäljningen av vapen till Förenade Arabemiraten och Saudiarabien under 2021 och Samuel Andreasson frågade i sitt tal var den svenska ”humanitära stormakten” tagit vägen som tidigare var för fred och mot vapenhandel till krigförande länder.

 

Hussein Askary från Schillerinstitutet talade på engelska och manade till en internationell samling i namn av Ibn Sina för utbyggnad av ett modernt hälsovårdssystem i alla länder med början i de krigsdrabbade länderna Jemen och Afghanistan. Han uppmanade också alla att delta i Schillerinstitutets internationella konferens den 9 april för att omedelbart få igång fredsförhandlingar för de pågående krigen i Jemen och Ukraina samt skapa långsiktigt en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling i alla länder.

Hussein Askarys tal med länk till konferensen finns här: https://youtu.be/t2PuyV2A6fs

 

Manifestationen uppmärksammades av den Jemenitiska nyhetsbyrån Hodhod Yemen News Agency:  https://hodhodyemennews.net/en_US/2022/03/27/activists-hold-rally-for-yemen-in-stockholm/

 

Tal av Jemenaktivisten Abdulsalam Aldahebi uppläst på Manifestationen i Stockholm 25.3

uppläst av Ulf Sandmark

 

Alla krig är hemska och det finns inget berättigat att döda och förstöra, vi som jemeniter kommer förmodligen att höras idag i Sverige mer än tidigare.

Den saudiskledda aggressionen mot Jemen som backats av USA, de flesta europeiska länder och den israeliska regimen resulterar i att barn dödas och lemlästas genom direkta mål och indirekta åtgärder.

Mellan 2015 i början av kriget och 2022, har FN och andra internationella organisationer, verifierat mer än 377 tusen människor ha dödats eller lemlästats i den väpnade konflikten. Största delen av detta antal har dödades indirekt till följd av blockaden och stängningen av alla hamnar och flygplatser i Jemen, vilket var huvudorsaken till den humanitära katastrofen enligt rapporten från FN:s tidigare specialrapportör om mänskliga rättigheter och internationella sanktioner, Idriss Jazairy.

Den här olagliga blockaden uttrycker angreppsländernas önskan om att avsiktligt beröva eller hindra humanitärt bistånd som är avgörande för barnens överlevnad.

Attacker mot skolor eller sjukhus inklusive mot skolbussar och medicinska fordon av de saudiskledda koalitionernas krigsplan rapporterades upprepade gånger och orsakade total eller partiell förstörelse av sådana anläggningar men även dödstal och lidande för små barn. Skolor och sjukhus bör vara skyddade områden, där barn är säkra även i tider av konflikt; ändå har attackerna mot sådana anläggningar understrukit den katastrofala effekten av denna aggression på barns rättigheter, inklusive rättigheter till utbildning och hälsa.

Alla slags krigsförbrytelser mot civila och särskilt barn begicks av den saudiskledda aggressionen och deras internationella anhängare som stöder dem politiskt och militärt. Och frågan är hur många brott och hur många män, kvinnor och barn kommer den saudiskledda koalitionen att mörda innan länderna som förser dem med vapen och politiskt stöd kommer att vidkännas dessa styggelser? Hur många fler män, kvinnor och barn måste dö innan det internationella samfundet kommer att erkänna dessa allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter och internationell lag i Jemen?

Vi samlas här idag med enkel och tydlig efterfrågan, ta bort blockaden på Sanaa flygplats och alla andra hamnar i Jemen och stoppa detta krig!

 

Varför pågår Jemenkriget?

Flygblad uppläst av Ulf Sandmark på Manifestationen för Jemen den 25.3 på Sergels Torg, Stockholm

 

Kriget mot Jemen är ett i raden av regimförändringskrig i spåren av den arabiska våren. Saudikoalitionen, inkluderande USA, Storbritannien och andra Västländer, började kriget som ett oprovocerat angreppskrig mot Jemen, just när landets olika grupperingar hade enats om en lösning på sin fleråriga politiska kris. Den samlingsregering som hade förhandlats fram passade inte den “regelbaserade världsordningen” som ensidigt bestäms av den angloamerikanska politiken. En FN-resolution beslutades flera veckor efter anfallets början, men ingen FN-resolution har rätt att tillåta sådana krigsförbrytelser som sedan dess pågått. Ryssland och Kina blev medskyldiga eftersom de lade ned sina röster i säkerhetsrådet.

 

De av Storbritannien och USA styrda Saudierna tillsammans med Förenade Arabemiraten (UAE) har fått stå i förgrunden för Västmakternas politik för att åstadkomma en delning av landet i sex delar (kallad Gulfstaternas fredsplan). Saudierna och UAE har också hanterat och understött de väststödda islamistiska terroristerna som var på frammarsch 2014. IS-terrorister höll då på att ta över stora områden i Jemen och gick mot huvudstaden. Huthierna hotades av IS med utrotning och lämnade därför sin nordliga provins i landet. De slog tillbaka IS och räddade huvudstaden i augusti 2014 och rensade stora delar av landet från IS. De ingick sedan i en diskussion med alla partier, som beslöt sig för att behålla landet enigt och tillsätta en koalitionsregering kallad Nationella räddningsregeringen med de gamla partierna, regeringsadministrationen, myndigheterna, armén och en majoritet av det gamla parlamentet som valdes före kriget.

 

Då, den 26.3 2015, började Saudiarabien bomba Jemen med överlägsna flygstyrkor för att påtvinga landet en marionettregering med den tidigare tillförordnade presidenten Hadi. Marionettregeringen stödde bombningen av det egna landet och kontrollerar landets centralbank som de flyttade bort från huvudstaden till den sydliga hamnstaden Aden. De kontrollerar också landets sjötrafik och använder detta för en blockad mot 80 procent av befolkningen. Kontrollen av centralbanken har blockerat statens lönebetalningar i åratal.

 

På den vägen är det sedan 2015 med marionettregeringen på hotell i Riyadh och den fungerande koalitionsregeringen i Sana´a. Med Västvärldens stöd genomför marionettregeringen en blockad som har skapat en av de värsta svältkatastroferna i världen nu. Den avsiktligt skapade svälten är så omfattande att det måste betecknas som en utrotningspolitik för att bana väg för oljeutvinning samt kontroll av den strategiskt viktiga kusten.

 

Jemens fungerande regering i huvudstaden Sana´a håller på att kasta ut de saudiska styrkorna och deras legosoldater från IS och Al Qaida från deras sista områden i norra delen av landet i Marib och Hajjah. Det enda som saudikoalitionen nu kan göra som svar på det förestående nederlaget är att fortsätta att fegt angripa civilbefolkningen från luften och genomdriva den hemska blockaden av mat, mediciner, bränsle och livsnödvändiga förnödenheter.

 

Den södra delen av landet var tidigare ett eget land kallat Sydjemen. Med stöd av invasionsstyrkor från UAE har Sydjemen uppmanats till separatism och splittrat sig från norra delen av landet. UAE kunde på så sätt ta kontroll över Sydjemen, till följd att stridigheter och svält också pågår där.

Norra Jemen har konsoliderats under koalitionsregeringen i Sana´a, och skulle kunna få stopp på svältkatastrofen om angreppskriget avbröts och blockaden mot hamnstaden Hodeidah hävdes så att hjälpsändningar och handelsvaror tillåts komma in. Det ingick i Stockholmsöverenskommelsen men ändå blockerar Västvärlden detta med hjälp av sina marionetter Saudiarabien och UAE, och för den delen fungerar även de västländer (inkl. Sverige) som exporterar vapen till Saudierna och UAE även som marionetter till den unipolära världsordningen. I avsaknad av en ny FN-resolution som fördömer angreppskriget, svältblockaden och den cyniska stormaktspolitiken rasar kriget och den humanitära krisen vidare snart på det åttonde året.

 

Ett barn dör var tionde minut i Jemen. Det betyder att varje månad dör 4320 barn hela tiden. Enligt FN har 377.000 + människor hittills dött.

 

Vad som behövs nu är en internationell fredskonferens för att i den Westfaliska fredens anda skapa fred i Jemen och de många andra krigen i världen. Den unipolära världsordningen, där några få västländer gör anspråk på att bestämma överallt, måste ersättas av en ny global arkitektur byggd på samarbete för alla länders säkerhet och ekonomiska utveckling.

 

Av Ulf Sandmark

 

Inbjudan till Schillerinstitutets konferens för fred genom en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/for_a_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations

Stöd Schillerinstitutets fredsupprop här: https://schillerinstitutet.se/upprop-for-internationell-fredskonferens-for-att-uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/

 

Senaste Nytt