Mötet: Enade mot kärnvapenhotet och NATO – För fred i Ukraina och Afrika

Mötet: Enade mot kärnvapenhotet och NATO – För fred i Ukraina och Afrika

 

Bra video från mötet med talen och diskussionen finns här:

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGtwqPVGmcjrLcTWLvlVlxLnVKn

https://www.facebook.com/Knapptryckarna/videos/3713356915610841/

Nedan finns också utskrift av talen av Ulf Sandmark och Hans Öhrn som båda hade skriftliga manus.

 

Forum för Fred höll ett möte för enighet mot kärnvapenkrigshot och Nato, samt för fred i Ukraina och Afrika. Det hölls på Hotell Hellsten i Stockholm lördagen den 26.8 2023 och det var en direkt uppföljning på demonstrationen med Humanity for Peace i Kungsträdgården i Stockholm på Hiroshimadagen den 6.8, som var ett historiskt genombrott för motståndet i Sverige mot Nato och kärnvapenkrigshotet. Det var första gången en demonstration kunde genomföras tvärs över ideologier för att stoppa Sveriges sanslösa upptrappning mot Ryssland med den svenska Natomedlemsansökan och leveranser av allt tyngre vapen till Ukraina.

 

På Forum för Fred fortsatte denna enighet om att tillåta en fri diskussion om dessa ödesfrågor. Elva talare höll korta femminuterstal innan det blev tid för diskussion med publiken.

Dessa var talarna och moderator var Anders Wallin:

 

Ulf Sandmark, Forum för fred, Ordförande för Schillerinstitutet i Sverige

Josef Al-Geilani, Forum för Fred, Motiverande samtalscoach, Krigsöverlevare, Irak/Sverige
Lamine Dieng, Senegal, skådespelare, företagare i Senegal

Hussein Askary, Schillerinstitutet, Författare till boken: “Extending the New Silk Road to West Asia and Africa, A vision of an Economic Renaissance”.
Hans Öhrn, Ordförande, Sveriges Fredsråd

Ulf Bejerstrand, Partiledare Folkets Röst – Knapptryckarna, Musiker

Daniel Jylke, Rörelsen Vi finns

Glenn Dormer, Vi har inte råd med vintern, Läkare,

Johan Nordquist, Fredsaktivist, Företagare

Stephen Brawer, Schillerinstitutet, Ordförande BeltandRoad Institute in Sweden

Eva Donell, Bok och Mediamässan

 

Natos krig i Ukraina och Afrika kan stoppas av en Global Majoritet!

 

Optimismen var stor på grund av den just avslutade stora BRICS-konferensen i Sydafrika dagarna innan, där man också upprätthöll enighet för fred, alliansfrihet och ekonomiska utveckling tvärs över alla ideologiska, religiösa och kulturella skiljelinjer. För att göra slut på 500 år av kolonial plundring, extrem fattigdom och svält avvisade man i tal efter tal kraftfullt alla splittringsförsök från de gamla kolonialmakterna. BRICS-mötets smittande optimism att kunna befria sig från den globalistiska oligarkins kontroll, behöver vi i det globala Nord ta vara på för att få stopp på den plundring som pågår också här och alltmer liknar det som de koloniserade länderna får utstå.

 

På BRICS var det ett speciellt fokus på att ena Afrikas länder för gemensam handel och infrastruktursamarbete som utbyggnad av Ingadammen i Kongofloden för elektrifiering av tio länder. De förespråkade fredliga lösningar både i Ukraina och Afrika. Med Natoansökan ställer sig Sverige öppet för kolonialism på ett sätt som aldrig förr. När några av världens fattigaste länder Niger, Mali och Burkina Fasu trotsar Natos hot om ingripande är Sverige helt skandalöst på fel sida av historien.

 

Tal av Ulf Sandmark, ordförande Schillerinstitutet i Sverige

 

Välkomna till detta Forum för Fred på Hotell Hellsten. Många av er känner igen banderollen ”Humanity for Peace” bakom oss från den historiska demonstrationen i Kungsträdgården på Hiroshimadagen den 6 augusti.

 

Vi samlas igen för att bygga enighet MOT kärnvapenhotet och mot Nato. Vi vill samtidigt verka FÖR fred i Ukraina och Afrika eftersom det inte räcker att vara mot krig, man måste bygga fred också.

 

Vårt möte är till skillnad från det svenska etablissemangets media och s.k. debattforum öppet för diskussion om fredsförhandlingar.

 

Det gäller inte bara Ukraina utan även i Afrika där Natoländerna nu försöker pressa landet Niger till underkastelse. Detta land som är ett av världens fattigaste pressas med sanktioner där 70 procent av elektriciteten stängts av från grannlandet Nigeria.

 

Behöver vi i Sverige, i Europa och i världen ett nytt krig där hela Västafrika riskerar att bli en krigszon?

 

I Niger är medelåldern 17 år. Behöver vi ta bort framtidshoppet från Nigers ungdom? Vill vi göra dem så desperata så de sätter sig i de livsfarliga flyktingbåtarna på Atlanten och Medelhavet?

 

Varför skall Sverige vara med i ett Nato som är kolonialismens främsta verktyg i Afrika?

 

Behöver inte vi i Sverige också mer hopp om en ljusnande framtid?

 

Är inte Globala Syd med sitt starka framtidshopp och vilja till utveckling en allierad som vi behöver? Deras just avslutade konferens i Sydafrika med BRICS var fantastisk!

 

Det var en total brytning med kolonialismen och dess globala kartellföretag, som också förtrycker och plundrar oss, och drar oss in i krig med Ryssland och Kina.

 

Det har beskrivits som ett världshistoriskt skifte jämförbart med de geologiska kontinentförskjutningarna.

 

Det var en vändpunkt för Globala Syd, men det kan bli en vändpunkt också för Globala Nord om vi kan få folket här att bejaka det.

 

BRICS-mötet var en öppen revolt mot den nuvarande finansiella världsordningen. BRICS satsar på infrastrukturbyggen, industrialisering och avskaffandet av fattigdomen. Är inte det precis vad vi också behöver?

BRICS satsar på nya mekanismer för utvecklingsfinansiering och valutatransaktioner vid sidan av USA-dollarn. BRICS bygger upp sin egen utvecklingsbank, Nya utvecklingsbanken, och flyttar över handeln till de egna valutorna. De planerar att använda sina statsskulder till krediter för att bygga sina länder.

 

Den Globala majoriteten vågar genom BRICS utmana finanssystemet, det heligaste av det heliga i den nuvarande västkontrollerade världsordningen. Är inte det till hjälp för oss för att vi skall befria oss från plundringen som håller igång våra gigantiska spekulationsbubblor och groteska bankvinster? Är inte det Globala Syd vår allierade i att rensa upp i våra allsmäktiga storbanker med bankdelning, så att även vi kan rikta in vårt finanssystem på att bygga landets bostäder, företag och infrastruktur?

 

Idag måste vi ena oss för mänsklighetens gemensamma mål av FRED och välfärdsutveckling för alla och framför allt att stoppa eskaleringen av Ukrainakriget till kärnvapenförintelse.

 

 

 

Tal av Hans Öhrn, ordförande Sveriges fredsråd:

Jag ska börja med att citera vad en svensk utrikesminister har skrivit. Hans namn var Östen Undén och var faktiskt svensk utrikesminister, några är före andra världskriget och många år efter kriget. Jag tror att han avgick sista gången 1962. Han var också akademiker och professor och universitetskansler.  Det här var ju den tiden när politiker hade en utbildning och inte bara fick sina kunskaper genom massmedier och dåligt utbildade talskrivare och pressekreterare. Citatet jag ska läsa upp kommer från en text han skrev 1952 och den var avsedd för undervisningen på Försvarshögskolan.

 

“Bland dem som erkänner som ett faktum, att svenska folket inte vill offra möjligheterna till fredens bevarande av solidaritet med oss närstående folk, finns det politiker som söker nedvärdera denna hållning såsom uttryck för egoism och isolationspolitik. Tankegången är att folket borde upplysas om att dess inställning är omoralisk och ägnad att nedsätta oss inför mer upplysta och mindre själviska nationer.

 

Samtidigt brukar emellertid dessa kritiker göra gällande, att en allianspolitik västerut är i vårt eget välförstådda intresse och att den främsta betydelsen av allianspolitiken skulle vara, att vi i farans stund kan få hjälp av mäktiga bundsförvanter. Skillnaderna mellan anhängarna av allianspolitiken och dem som håller på den alliansfria kursen skulle då knappast ligga på det moraliska planet utan från kritikernas egna utgångspunkter gälla en mer upplyst eller en mer oupplyst nationell egoism.”

 

Och det är precis här vi är i dag. Och här sitter vi, de oupplysta nationella egoisterna som inte vill ha krig eller medlemskap i några krigsallianser.

 

Det Östen Undén talar om i sin text är vikten av neutralitet.  Han menade att småstater inte kan ta ett moraliskt ansvar för världspolitiken och att målsättningen  för småstater måste vara att bevara freden i det längsta.

 

Detta var också vägledande för svensk utrikespolitik under många år. När andra världskriget bröt ut var Per-Albin Hansson, som då var statsminister, snabb med att deklarera att det handlade om en “stormaktskonflikt” som Sverige enligt Undéns teorier inte skulle blanda sig i. Med stormaktskonflikt menade Per Albin säkert en europeisk konflikt mellan framför allt Tyskland, Frankrike och Storbritannien.

 

Efter andra världskriget insåg Europas gamla kolonialländer, främst Frankrike och Storbritannien, att de som enskilda nationer aldrig skulle kunna upprätthålla sitt kolonialvälde. Svaret blev samarbete för att kunna hålla kvar piskan över kolonierna. Sverige höll sig klokt nog borta, enligt Udéns teorier, från detta samarbete. Olof Palme förklarade att det främst var neutraliteten som lade hinder i vägen. På 1990-talet luckrades neutralitetsbegreppet upp och Sverige ersatte fredsuppdrag inom ramen för FN med aggressiva krigsäventyr tillsammans med EU och Nato. Jugoslavien, Afghanistan, Libyen, Mali är bara några exempel. Från ett diffust neutralitetsbegrepp till medlemskap i EG-EU var steget inte långt. Från EU till leverans av vapen till slagfälten var steget ännu kortare.

 

Nu vill Magdalena Andersson och hennes kompisar inom politiken även skicka JAS-plan till Ukraina.

 

Arvet efter Per Albin gjorde att Sverige under många år hade ett gott rykte i världen och kunde spela en mycket större roll på den världspolitiska arenan, inte minst som medlare, än vad dess storlek motiverade. Men att vara medlare förpliktigar och arvet efter Per Albin är nu skändligen förskingrat av dagens politruker. Och Sveriges goda rykte internationellt har gått upp i rök tillsammans med de svenska flaggor som bränns runt om i världen. Med all rätt!.

 

Magdalena Andersson förklarade, när hon meddelade att  hon ville skicka Jas-plan till Ukraina, att Ukraina “måste vinna kriget mot Ryssland”. Det är en rå krigsretorik som knappast tidigare har hörts i Sverige. Det är en krigsretorik som i hög grad riskerar att leda till att Ryssland och Ukraina ödeläggs – eller Sverige – eller Europa eller till och med hela världen.

 

 

Till Hans Öhrns sida: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0iJBtXivcRQPyNpR28hezfcWbKHREjMavfj6qNuvmgj2oHbyEXtHcFJb3qJkqTXyCl&id=100000814030545

 

Vill du bli inbjuden till kommande möten med Forum för fred följ bl.a. Schillerinstitutet.se anmäl ditt intresse till Ulf Sandmark, ulf.sandmark@nysol.se eller någon av de andra talarna.

 

Se artikel om den historiska demonstrationen mot Nato och Kärnvapenkrig på Hiroshimadagen i Kungsträdgården den 6.8 med videolänkar: https://schillerinstitutet.se/historisk-enhetsmanifestation-i-stockholm-mot-nato-och-for-ukrainafred/

 

Senaste Nytt