Schillerinstitutet

Schillerinstitutet arbetar internationellt för att försvara alla människors rätt att utvecklas – materiellt, moraliskt och intellektuellt. Schillerinstitutet arbetar för att skapa en rättvis världsordning, i vilken suveräna republiker är sammanbundna i en ömsesidig principgemenskap för framåtskridande och utveckling. Det är uppkallat efter Friedrich Schiller, den store tyske 1700-talspoeten och dramaförfattaren, vars verk har inspirerat republikansk opposition mot oligarkiskt tyranni världen över.

Styrelsen för Schiller Institutet i Sverige: (Från vänster) Stephen Brawer, Petra Karlsson, Ulf Sandmark (ordförande), Elias Dottemar, Hussein Askary och Kjell Lundqvist

Kontakta oss

Schillerinstitutet i Sverige