Stäng elkasinot med ett nytt rättvist globalt finanssystem!

Tal på WORLD WIDE RALLY FOR FREEDOM #JagHarInteRådMedVintern av Ulf Sandmark 19.11 2022 på Medborgarplatsen Stockholm.

Se en video med detta tal här  https://www.youtube.com/watch?v=gMeSXFIDeq4

Tack för ordet! Tack Glenn och Anita Dormer för detta initiativ att ge svenska folket en möjlighet att börja höja sina röster mot de hemska matpriserna och de helt irrationella elpriserna.

Jag vill börja med den goda nyheten att vi kan vinna denna kamp, förutsatt att världskrigshotet kan avvärjas. Jag vet att det känns helt omöjligt att påverka den rusande inflationen och elräkningar som när som helst kan slå ned som bomber i hushållskassan.

Men vi har en majoritet av mänskligheten på vår sida bland utvecklingsländerna och deras mer 6,5 miljarder människor av världens 8 miljarder. Länderna i Syd är fattigare än oss, men de är i alla fall några av världens största och mest växande ekonomier. De är nu i rörelse för att slutgiltigt avskaffa kolonialismen och de helt orättvisa priserna på mat, råvaror och valutor som varit systemet för att plundra dem i alla år, precis som globalisterna med deras banker och kartellbolag nu gör mot oss

På Alliansfria rörelsens möte på Bali denna vecka diskuterades hur världens alla länder skulle skaffa sig rätten att bygga sina länder till fullt moderna ekonomier. Symbolen för detta var uppvisningen av det nya höghastighetståget mellan Jakarta och Bandung. Sydländerna diskuterar nu ett nytt rättvist globalt finanssystem på olika möten med Shanghai Cooperation Organization, Sidenvägsinitiativet – BeltandRoad, BRICS, Eurasiska Unionen, ASEAN, där man på varje nytt möte tar nya steg för att handla i sina egna valutor och upprätta ett nytt finanssystem för alla utvecklingsprojekt man startar.

Både Tyskland, med förbundskansler Scholz besök i Kina, och Japan, med sitt nya jätteavtal med Ryssland för utvinning av fossil gas på ön Sachalin, har tydligt visat att de vill och behöver samarbeta för gemensam utveckling. Vi kan få ned el- och matpriserna ju mer detta samarbete ökar.

Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar har tagit en ordentlig strid mot de marknadsstyrda absurda svenska elpriserna. Hon har föreslagit Sverigepriser på el. Det är ett helt riktigt steg börja återreglera elpriserna, men även hon behöver samarbeta med Alliansfria rörelsen för att vinna detta slag för att lyckas skydda Sveriges folk och näringsliv. Problemet är att Nooshis Sverigepriser och sänkningen av elpriserna kommer att rycka bort det kort som får hela det finansiella korthuset att rasa. Finanssystemet hotas om elpriserna regleras.

Jag ska förklara. Elpriserna är oligarkins guldgruva som hela den finansiella eliten har riktat in sig på i jättekonferenserna i World Economic Forum i Davos, där centralbankirerna enats om att införa den Stora omställningen – The Great Reset. De använder klimatfrågan för att motivera höga bränslepriser, men vad globalisterna egentligen håller på med är att hålla igång sitt finansiella kasino och plundra Europas elkunder med spekulation i finansiella instrument. Med finansiell betting, s.k. derivathandel, kan de driva upp de elpriser som våra pensionärer och företag skall betala. De struntar i att människor kommer att dö av brist på mat och el. Fascisten Klaus Schwaab säger öppet att de det bara är bra om människor går under så det blir färre av dem.

Detta motstånd får inte avskräcka oss från Vänsterpartiets väg till lägre elpriser med Sverigepriser. En finansreform är möjlig nu när majoriteten av världsbefolkningen har tagit strid för den.

Första steget att få stopp på kasinoekonomin är just den bankdelning som Vänsterpartiet också förespråkar.Tillsammans med länderna i Syd är det nu en kamp som vi kan vinna, även om elprisfrågan kräver mycket bredare ingrepp än vad Vänsterpartiet och någon annan hittills pratat om.

Stäng elkasinot!

Tack för ordet!

För bakgrund se följande länkar:

Schillerinstitutet bjuder in dig att komma rakt in i denna diskussion med politiska ledare som är mitt i striden för detta nya rättvisa ekonomiska finanssystem. Tisdagen den 22 november kl 15.30 svensk tid håller Schillerinstitutets det tredje Tredje politiska seminariet med politiker och sociala ledare från Mexikos parlament. De som inbjuder er är de mexikanska parlamentsledamöterna Benjamín Robles Montoya och María de los Ángeles Huerta del Río. I sin inbjudan uppmanar de alla världsmedborgare att enas i att skapa en ny internationell arkitektur för säkerhet och utveckling där alla nationers säkerhetsintressen respekteras och där rätt till välfärd och ekonomisk utveckling garanteras för alla människor på jorden. Simultanöversättning ges till spanska, engelska, franska och tyska.  Hämta länk och gör anmälan på: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20221122

Läs: Staten skall inte garantera spekulation i elpriser eller i bankerna före allt annat! En hiskelig garanti på 250 miljarder kr till de nordiska elbolagen för sina betalningar till Nasdaq Clearing beslutades av riksdagen den 220904: https://schillerinstitutet.se/staten-skall-inte-garantera-spekulation-i-elpriser-eller-i-bankerna-fore-allt-annat/

Stäng ned Amsterdams gasbörs genast!: https://schillerinstitutet.se/spekulanter-driver-upp-gas-och-elpriserna-stang-amsterdam-gasbors-genast/

Se video på svenska med presentationerna på onsdagsmötet den 16.11 om hur oligarkins kartell av elbolag och banker bakom elprischocken kan besegras https://youtu.be/00zQy-Coxzg

Läs på svenska Schillerinstitutets förslag till bankreform för att rädda folket från bankernas krav att folket och inte de själva skall täcka förlusterna när spekulationsbubblorna brister. Den första nödvändiga åtgärden är att genomföra bankdelning enligt Glass-Steagall för att frånsäga statens ansvar (dvs tvinga ägarna att själva ta ansvar) för den spekulativa värdepappershandeln: https://schillerinstitutet.se/bankdelning-enligt-glass-steagall/

Läs på svenska om Schillerinstitutets Upprop att bilda kommitté för Nytt Bretton Woods-finanssystem:

En bakgrund till Alliansfria rörelsens möte och G20-mötet på Bali gavs av Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche som deltog i en konferens i Bandungs anda i samarbete mellan Bandung – Belgrad – Havanna: https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/14/zepp-larouche-the-role-of-the-nonaligned-movement-in-a-new-paradigm-in-international-relations/

Och även i Harley Schlangers dagsrapport den 15.11 2022: https://laroucheorganization.com/article/2022/11/15/global-nato-challenged-global-south     Harleys korta rapporter (ca10 min) varje vardag är ett bra sätt att följa både utvecklingen av det strategiska läget och striden om ett nytt finanssystem från dag till dag.

THE SPIRIT OF BANDUNG: Indonesia Aspires To Become a Modern Industrial Nation. https://larouchepub.com/other/2022/4914-indonesia_aspires_to_become_a.html Veckotidskriften EIR har en daglig uppdatering av sina strategiska nyheter kallad EIR Daily Alert varav de viktigaste nyheterna är fritt tillgängliga: https://larouchepub.com/press_releases.html

Stöd Schillerinstitutet i Sverige, Swish1230462218,

schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Box 6057, 129 06 Hägersten, Pg: 580049-5

Senaste Nytt