Executive Intelligence Review

HUR STÖDA, FÖLJA OCH KONTAKTA SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH UTVECKLING?

HUR STÖDA, FÖLJA OCH KONTAKTA SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH UTVECKLING?

Betala ditt valfria stöd eller medlemsavgift 1.200 kr för kalenderåret till Swish1230462218 (Ny Solidaritet står som mottagare) eller till Schillerinstitutets PG 580049-5. OBS! För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. Registrera dig för att i fortsättningen få kallelser till Schillerinstitutets onsdagsmöten och rapporterna genom att gå...