Tal av Ulf Sandmark: ”Varför pågår Jemenkriget?”

Tal av Ulf Sandmark: ”Varför pågår Jemenkriget?”

Ulf Sandmark talade som representant för Föreningen Jemensolidaritet på manifestationen på Medborgarplatsen i Stockholm den 4 juli med Anti-imperialistiska 4-julikommittén tillsammans med en lång rad solidaritetsrörelser.

 

Jemenkriget är ett i raden av imperialistiska regimförändringskrig. Saudikoalitionen, inkluderande USA, Storbritannien och andra Västländer, började kriget med överraskande Saudiska bombanfall den 26 mars 2015 som ett oprovocerat angreppskrig.

 

Det som aldrig sägs i nyheterna är att kriget började just när Jemens olika grupperingar hade enats om en intern lösning på sin fleråriga politiska kris. En samlingsregering hade förhandlats fram, och man avvisade delningen av Jemen i sex delar, vilket fortfarande kallas Gulfstaternas fredsplan. Ett enigt Jemen passade inte den “regelbaserade världsordningen” som ensidigt bestäms av den angloamerikanska politiken.

 

Saudiarabien började bomba Jemen med överlägsna flygstyrkor för att påtvinga landet en marionettregering med den tidigare tillförordnade presidenten Hadi. Marionettregeringen stöder bombningen av det egna landet

 

Varje år den 26 mars demonstrerar Jemeniterna i miljondemonstrationer mot kriget. De gör det med risk för livet eftersom de under dagtid kan bombas av de saudiska flygplanen. Deras röst med fötterna bekräftar varje år legitimiteten för koalitionsregeringen i Sanaa som styr landets gamla administration och reguljära mycket kapabla armé. Om andra länder hade så stora manifestationer skulle det vara i nyheterna världen över. I stället skriver medierna om en quislingregering baserad på hotell i Saudiarabien med idag mycket liten möjlighet att ens besöka “sitt” land.

Varför heter Jemens regering Räddningsregeringen?

Saudierna och FAR har också hanterat och understött de väststödda islamistiska terroristerna som var på frammarsch 2014. IS-terrorister höll då på att ta över stora områden i Jemen och gick mot huvudstaden. Huthierna hotades av IS av ”religiösa”  skäl med utrotning och deras milis lämnade därför sin nordliga provins i landet. De slog tillbaka IS och räddade huvudstaden i augusti 2014 och rensade stora delar av landet från IS. Huthierna ingick sedan i en diskussion med alla partier, som beslöt sig för att behålla landet enigt och tillsätta en koalitionsregering kallad Nationella räddningsregeringen med de gamla partierna, regeringsadministrationen, myndigheterna, armén och en majoritet av det gamla parlamentet som valdes före kriget.

 

På den vägen är det sedan 2015 med marionettregeringen på hotell i Riyadh och den fungerande koalitionsregeringen i Sana´a. Med Västvärldens stöd genomför marionettregeringen en sjöblockad som har skapat en av de värsta svältkatastroferna i världen nu. Den avsiktligt skapade svälten är så omfattande att det måste betecknas som en utrotningspolitik för att bana väg för delning av landet så den oljerika provinsen kunde tas över och den strategiskt viktiga kusten kontrolleras.

 

Jemens fungerande regering i huvudstaden Sana´a håller på att kasta ut de saudiska styrkorna och deras legosoldater från IS och Al Qaida från deras sista områden i norra delen av landet i Marib och Hajjah. Det enda som Saudikoalitionen nu kan göra som svar på det förestående nederlaget är att fortsätta att fegt angripa civilbefolkningen från luften och genomdriva den hemska blockaden av mat, mediciner, bränsle och livsnödvändiga förnödenheter.

 

Den södra delen av landet var tidigare ett eget land kallat Sydjemen. Med stöd av invasionsstyrkor från FAR har Sydjemen uppmanats till separatism och splittrat sig från norra delen av landet. FAR kunde på så sätt ta kontroll över Sydjemen, till följd att stridigheter och svält också pågår där.

 

Humanitär hjälp, vapenleveranser och fortsatt krig samtidigt

Vi har alla läst i tidningarna att ”Ett barn dör var tionde minut i Jemen”. Det betyder att varje månad dör 4320 barn hela tiden.

Svenska regeringen skriver: Situationen i Jemen är idag ytterst allvarlig och enligt FN är ungefär 24 miljoner människor, över 80 procent av den jemenitiska befolkningen, beroende av humanitär hjälp för att klara vardagen. Sverige bidrar med anledning av denna situation med humanitärt bistånd, som för 2019 uppgått till över 300 miljoner kronor.

Sida skriver: Över 20 miljoner människor, drygt två tredjedelar av Jemens befolkning, behöver humanitärt bistånd. Av dem är mer än 16 miljoner i akut behov av matbistånd och många svälter. Konflikten i Jemen har sedan 2014 tagit mer än 370 000 människoliv, främst beroende på brist på vatten, mat och hälsovård. Sedan krisen startade har mer än 4 miljoner människor tvingats lämna sina hem. Återkommande utbrott av kolera, ökengräshoppor och översvämningar försvårar den redan allvarliga situationen. Covid-19-pandemin har spätt på behoven ytterligare. I Jemen finns drygt 140 000 flyktingar och asylsökande från andra länder, främst från länderna på Afrikas horn i Östafrika.

FN:s Världslivmedelsprogram skriver att det i akuta behovet av matbistånd beräknas i december i år ha ökat till 19 miljoner. Svälten bland kvinnor och barn i Jemen är bland de värsta i världen med 1.3 gravida eller bröstmjölksgivande kvinnor och 2.2 miljoner barn i behov av sjukvård för akut svält. Av dessa riskerar 538.483 barn att dö.

Sverige har gjort viktiga insatser för att komma till en fredsuppgörelse, Stockholmsöverenskommelsen, mellan den Jemens officiella Saudistyrda marionettregering baserad på hotell i Rijadh och den verkliga fungerande jemenitiska regeringen i Sana´a. Det viktigaste var att Sana´a-regeringen därmed framträdde på den internationella arenan som en aktör som man officiellt kunde förhandla med.

Saudiernas vägrade dock följa överenskommelsen och fortsatte sin ständiga artilleribeskjutning av hamnstaden Hodeidah och flygbombning av framför allt den nordliga provinsen Saada. En utväxling av fångar genomfördes, men det är först i år som flygplatsen i Sanaa öppnats för enstaka civila flygtransporter. 60.000 sjuka i behov av omedelbar sjukvård utomlands, har i sju väntat på att flygplatsen skall återöppna och många av dem har redan avlidit. Trots att det ingår i överenskommelsen fortsätter sjöblockaden. 18 lastfartyg har hindrats i många månader trots att transporterna var godkända av FN med otroligt dyrt krångel. Först nu har enstaka lastfartyg tillåtits komma till hamn med laster av drivmedel och mat.

Den oerhörda cynismen från Västvärlden att stöda detta brutala krig, som främst är riktat mot civilbefolkningen, understryks av de enorma vapenleveranser som gjorts till Saudiarabien och Förenade Arabemiraten från USA, Storbritannien och Frankrike. Även Sverige fortsätter med vapenleveranser till Saudiarabien, som så kallade ”följdleveranser”, men till Förenade Arabemiraten har Sverige sålt helt nya superavancerade flygplan av typen Globaleye för radarspaning och stridsledning. Följdleveranserna är omfattande. Med hjälp av med geolokalisering i augusti 2019 av ett TV4-team har svenska BAE-Bofors-vapen avslöjats användas i Jemen, radarsystem, artilleriammunition och Scaniamotorer. De första av Förenade Arabemiratens svensktillverkade stridsfartyg med Boforskanoner hittades i hamnstaden Assab i Eritrea.

 

Fred genom ekonomisk utveckling

Norra Jemen har konsoliderats under koalitionsregeringen i Sana´a, och skulle kunna få stopp på svältkatastrofen om angreppskriget avbröts och blockaden mot hamnstaden Hodeidah hävdes så att hjälpsändningar och handelsvaror tillåts komma in

Jemen vänder sig nu allt mer inte bara till Iran utan också till Kinas växande samarbete med alliansfria länder genom Belt and Road, Sidenvägsinitiativet, för att bygga långsiktig fred genom ekonomisk utveckling.

 

Jemen behöver nämligen järnvägar för att ena landets regioner och sätta det tillbaka på den historiska Sidenvägen. Främst behövs en nordsydlig järnväg som knyter ihop de folkrika delarna längs bergskedjan i Västra Jemen. Den kan bli utgångspunkt för kontakt med Västra Saudiarabiens Mecka ända upp till Jordanien längs den gamla karavanvägen utmed Röda havet.

Ny Järnväg byggs nu i grannlandet Oman som kan länka ihop Jemen med Persiska viken och med färjor till Iran till hela Centralasien. Det kan bli länk till Afrika med färjor till Djibouti över det smala Bab el Mandebsundet.

Jemen kallades i forntiden för ”Lyckliga Arabien” [Felix Arabia], det är också där som Bibelns paradis av många anses ha funnits. I vilket fall är det ett otroligt vackert land, med mycket vatten och goda odlingsmöjligheter. Det var där som en av världshistoriens första vattendamm byggdes.

Det imperialistiska kriget måste omedelbart avbrytas så vattendammarna kan återställas och byggas ut liksom landet i övrigt. Jemen har då med sitt strategiska läge för handel och sjöfart, och sin unga befolkning mycket stora möjligheter till att åter blomstra.

(Denna text kortades i talet av tidsskäl.)

 

För att veta mer om Jemenkriget: Följ och Gilla Facebookgruppen ”Information om kriget mot Jemen”: https://www.facebook.com/groups/619514251809154

Källhänvisningar:

https://hodhodyemennews.net/2021/03/26/millions-of-yemenis-gather-in-mass-rallies-to-mark-six-years-of-resistance-against-saudi-invasion/

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/the-houthis-have-won-in-yemen-what-next/

https://www.stopwar.org.uk/article/time-to-end-not-escalate-the-war-on-yemen/

https://www.sida.se/sida-i-varlden/lander-och-regioner/jemen

https://www.wfp.org/countries/yemen

https://www.regeringen.se/sveriges-regering/utrikesdepartementet/sveriges-diplomatiska-forbindelser/mellanostern-och-nordafrika/jemen/

https://www.svenskafreds.se/upptack/vapenexport/jemenkriget-gar-in-pa-sitt-attonde-ar/

https://www.svd.se/a/86RXQr/mer-vapen-an-bistand-till-jemen

https://www.svd.se/a/wP3gbG/rapport-svensk-radar-anvands-i-jemenkriget

https://www.svd.se/a/PoM5V5/forsvaret-koper-nya-spaningsplan-fran-saab

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12490936?utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_sharing

https://www.tv4play.se/program/nyheterna/12489967?utm_source=permalink&utm_medium=sharing&utm_campaign=tv4play_sharing

https://www.stopwar.org.uk/search?s=Yemen

 

“String of pearls: Yemen could be the Arab hub of the Maritime Silk Road”, By Pepe Escobar, November 19, 2021: https://thecradle.co/Article/columns/3738#disqus_thread

”Operation Felix” är en återuppbyggnads- och utvecklingsplan för Jemen som ger möjlighet till uppkoppling till nya Sidenvägen och Kinas initiativ Belt and Road. Den har utarbetats av Hussein Askary från Schillerinstitutet i samarbete med Fouad Al Ghaffari ledare för Jemens Nya Sidenvägsparti, samt Jemens Investeringsmyndighet (YGIA) och har officiellt antagits som del av regeringens utvecklingsplaner: https://larouchepub.com/other/2018/4526-operation_felix_the_.html

Hussein Askary presenterar Operation Felix på engelska vid ett Jemenseminarium i Berlin: https://schillerinstitute.com/blog/tag/felix-yemen/

Operation Felix är översatt till danska här:  https://schillerinstitut.dk/si/2018/07/ny-rapport-operation-felix-yemens-mirakuloese-genopbygning-og-tilslutning-til-den-nye-silkevej/

Den ursprungliga längre arabiska versionen av Operation Felix finns fritt tillgänglig på hemsidan för Nya Sidenvägspartiet i Jemen:  https://t.me/larouchearabic/28

 

Bakgrund till Jemenkriget beskrivs i boken ”Destroying Yemen” av Isa Blumi, som även undervisat på Stockholms universitet.

https://www.akademibokhandeln.se/bok/destroying-yemen/9780520296145/

Isa Blumi höll föredrag hos Jemensolidaritet på engelska om Jemenkriget den 10.3 2018 med utgångspunkt från sin bok (41 min): https://www.youtube.com/watch?v=K0y0lbLU2xs

Senaste Nytt