Ukrainas lista på ”informationsterrorister” måste fördömas!

Ukrainas lista på ”informationsterrorister” måste fördömas!

Av Ulf Sandmark, Ordförande för Schillerinstitutet i Sverige som på bilden talar på mötet mot Nato i Stockholm den 28 maj.

Tryck som FlygbladCCD

I Ukrainas namn stryps nu det fria ordet. Kända internationella politiker, forskare och debattörer stämplas av en officiell ukrainsk myndighet som desinformatörer som påstås ”sprida rysk propaganda”. Chefen för den ukrainska myndigheten hotade i samband med offentliggörandet av en lista på dessa personer att ”människor som avsiktligt sprider desinformation är informationsterrorister” och att “informationsterrorister ska veta att de kommer att ställas till ansvar inför lagen som krigsförbrytare”, ett av de värsta brotten som finns och i synnerhet under pågående krig är förknippat med dödsstraff.

 

De första 30 personerna av de 72 som pekas ut på detta sätt är aktivister i den internationella LaRoucherörelsen eller har framträtt som talare på konferenser arrangerade av det internationella Schillerinstitutet, med syfte att diskutera vägar till fred, säkerhet och ekonomisk utveckling. Som nummer två på denna lista står Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche.

 

Även jag pekas ut som ”informationsterrorist” och ”krigsförbrytare” på Ukrainas ”svarta lista”. Listan är sammanställd av Ukrainas ”Center för motverkande av desinformation” (CCD), en myndighet som utgör en del av ”Ukrainas nationella råd för säkerhet och försvar” och lyder direkt under president Volodymyr Zelenskyj. På listan finns också flera amerikanska politiker och kandidater i kommande amerikanska val.

 

Det är USA och Storbritannien som använder Ukraina för att strypa debatten mot Natos krigs- och sanktionspolitik. Konferensen i Kiev den 15 juli, där chefen för CCD Andriy Shapovalov framförde sina hotelser, var enligt CCD sponsrad, dvs finansierad, av det amerikanska utrikesdepartementet och den USA-baserade Civila forsknings- och utvecklingsstiftelsen (Civilian Research and Development Foundation – CRDF Global Ukraine). (https://cpd.gov.ua/events/3898/# ) CRDF är i sin tur ett samarbete mellan amerikanska och brittiska regeringsministerier och myndigheter mot desinformation och för cybersäkerhet. CRDF sysslar även med frågor rörande kärnvapenspridning och laboratorier för biologiska vapen. (https://www.crdfglobal.org/news/ukraine-national-cybersecurity-cluster-reconvenes-crdf-global-hosts-first-meeting-post-invasion/)

 

Den amerikanska statens medel används alltså för att hindra amerikanska medborgares möjligheter till fri informationsbildning och till och med för att försöka skrämma dem till tystnad. Diane Sare, LaRoucherörelsens senatorskandidat i New York, som pekas ut på den ukrainska svarta listan, har påpekat att hennes motkandidat i valet, den sittande senatorn Chuck Schumer, varit med och beslutat om amerikanska statliga anslag till Ukraina som används för att begränsa hennes yttrandefrihet.

 

Även den f.d. kongressledamoten och presidentkandidaten Tulsi Gabbard är med på listan. Intervjuad av Tucker Carlson på FoxTV konstaterade hon att den ukrainske presidenten i och med detta flagrant avslöjat att det inte finns någon demokrati i Ukraina. Gabbard pekade på att Zelenskij tystat varje avvikande röst, fängslat politiska motståndare, förbjudit all politisk aktivitet från de 11 oppositionspartierna och samlat alla nationella medier under sin egen kontroll. ”Och nu siktar han på amerikanerna, inte bara på mig själv utan på andra som du nämnt, inklusive en sittande amerikansk senator”, sa hon med syftning på den republikanske senatorn Rand Paul som också är med på den ukrainska svarta listan.

 

För Sveriges del borde det vara oacceptabelt med hotelser från både Ukrainas och Natoländers sida mot en svensk medborgare som jag själv, som är en aktiv motståndare till Sveriges Natoansökan. Som demokrati borde Sverige slå vakt om en fri debatt om Nato, vars politik att upprätthålla världshegemoni med militära medel måste få diskuteras. Bakom Natos politik att försvaga Ryssland och Kina finns ett ekonomiskt intresse att konstgjort stärka det överskuldsatta dollarsystemets ställning som ledande valuta. Det måste vara tillåtet att som alternativ till Natos krig förespråka konkurssanering av detta finanssystem. Natos politik har både före och efter den 24 februari varit att underblåsa krigföringen i Ukraina och förhindra en fredsöverenskommelse. Nato talar öppet om att kriget är till för att knäcka Ryssland.

 

Detta är oerhört viktiga frågor att diskutera i den svenska Natodebatten eftersom Sverige och Finland i händelse av en Natokonflikt med Ryssland kan utnyttjas och förödas precis som Ukraina, för övergripande geopolitiska stormaktssyften som inte behöver sammanfalla med våra länders säkerhetsintressen. En politik för fred mellan Ryssland och Ukraina måste kunna diskuteras för att omedelbart få stopp på västmakternas våg av godtyckliga sanktioner som nu helt i onödan skapar energiprishöjningar som krossar våra företagare, lantbrukare, åkare, banker, ekonomi och välfärd.

 

Sveriges regering, politiker och media borde stå upp för yttrandefrihet i debatten om Ukrainakriget och avvisa hotelserna mot mig och värdefulla internationella debattörer som behövs för att den svenska allmänheten och väljarna informerat skall kunna delta i den politiska debatten. Utan fri debatt finns bara ensidig krigspropaganda. Det är oacceptabelt inför slutförhandlingarna med Natoländerna och den avgörande riksdagsomröstningen om ett eventuellt fullföljande av den svenska Natoansökan.

 

Sverige måste avvisa USA:s och Storbritanniens politik med hjälp av Ukraina begränsa den fria debatten. Sverige borde omedelbart avvisa allt samarbete med de amerikanska och brittiska ”Cybersäkerhets”-myndigheter som finansierar och samarbetar med den ukrainska CCD-myndigheten som riktar hotelser mot oberoende debattörer.

 

Vilka är med på listan?

Det står nu klart för alla att det är Schillerinstitutet som Ukraina och Natoländerna USA och Storbritannien främst vill komma åt. De 30 första namnen på CCD:s lista består av dess aktiva tillsammans med framstående talare på dess konferenser, i tur och ordning: Graham Fuller, Helga Zepp-LaRouche, Jens Jörgen Nielsen, överste Richard Black, Ray McGovern, Jim Jatras, Harley Schlanger, överste Alain Corvez, Shakeel Ahmad Ramay, Wang Wen, Tony Magliano, Jay Naidoo, Chen Xiaohan, Alessia Ruggeri, ambassadör Raghavan, Saeed Naqvi, George Koo, Jacques Cheminade, David T. Pyne, Jan Öberg, Li Xing, Ulf Sandmark, gen. Leonardo Tricarico, Eric Denécé, Wolfgang Bittner, Sam Pitroda, Clifford Kiracofe, Diane Sare, Geoff Young, Mike Callicrate och Jason Ross .

Andra kända namn på listan är Scott Ritter, Tulsi Gabbard, Jacques Baud, Jeffrey Sachs, Rand Paul, Douglas Macgregor, Lula da Silva, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Glenn Greenwald, John Mearsheimer och Kim Dotcom.

Där finns också sju ledamöter i Europaparlamentet: Francesca Donato, Hervé Juvin, Nicolas Bay, Manuel Pineda, Jean Lin Lacapelle, Clare Daly and Thierry Mariani. Francesca Donato har i ett brev till Europaparlamentets talman påtalat det oacceptabla i att Ukraina försöker begränsa hennes yttrandefrihet. Hon skriver: ”Europaparlamentet och EU-kommissionen måste noga utvärdera situationen eftersom Kievs auktoritära hållning är oförenlig med landets kandidatur till att bli medlem i EU.”

Ukrainaregimens listas fokus på Schillerinstitutet understryks av en förnyad attack den 29.7 i Ukrainska Pravda där Helga Zepp-LaRouche är den främsta måltavlan av alla på listan: https://www.pravda.com.ua/columns/2022/07/29/7360891/

Hela CCD-listan finns på denna länk: https://cpd.gov.ua/reports/спікери-які-просувають-співзвучні-ро/

Se även vår gemensamma protest mot den ukrainska svartlistningen: https://schillerinstitute.com/blog/2022/07/30/twenty-five-prominent-individuals-denounce-being-targeted-as-putin-agents-by-ukraine-u-s-nato/  och

Uttalande från fredsforskaren Jan Öberg: https://schillerinstitute.com/blog/2022/07/29/jan-obergs-response-to-the-ukraine-blacklist/

Scott Ritter skriver om både vår senatorskandidat Diane Sare, och senator Ron Paul som båda står på listan. Publicerat av Ron Paul. http://ronpaulinstitute.org/archives/featured-articles/2022/august/05/chuck-schumer-s-war-on-free-speech/

 

Läs även på det internationella uppropet att sammankalla en internationell fredskonferens för att upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling. Här kan du läsa uppropet på svenska och finna länkar till ytterligare tio språk: https://schillerinstitutet.se/upprop-for-internationell-fredskonferens-for-att-uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/
Skriv på detta internationella upprop här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/convoke_an_international_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations
Läs LaRoucheplanen för en ny arkitektur för utveckling, ett förslag till ekonomisk vitbok för hur man praktiskt skall genomföra en ny rättvis ekonomisk världsordning, så att svälten för en miljard människor stoppas:   https://schillerinstitute.com/blog/2022/03/29/the-larouche-plan-for-a-new-international-economic-architecture/
Läs om tre stora förebilder för konferensen:  Westfaliska freden, De fem principerna och Bandungkonferensen: https://schillerinstitutet.se/bandung-fem-principer-westfaliska-freden-forebilder-for-ny-global-fredsarkitektur/
Schillerinstitutet har gjort ett upprop för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods finanssystem för en ny rättvis ekonomisk världsordning! Läs och skriv på uppropet på engelska här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-hoc_committee_for_a_new_bretton_woods_system

 

Följ Schillerinstitutet på olika språk. Använd länkarna markerade med flaggor för att komma till de andra hemsidorna!
Mer analyser ges vardagligen av Harley Schlanger, i Helga Zepp-LaRouches webcaster och i varje veckas TLO-events. Se: https://laroucheorganization.com/node/969
Följ de många nyhetsnotiserna på danska Schillerinstitutets hemsida: https://schillerinstitut.dk/si/
EIR Daily Alerts tre dagliga fria notiser är ett bra sätt att följa den framväxande nya RÄTTVISA ekonomiska världsordningen: https://larouchepub.com/press_releases.html

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller ge bidrag!
Medlemsavgiften per år är 1200 kr (för resten av året 600 kr). För studerande och pensionärer 600 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5. Det går också att betala med Swish till 1230462218.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress eller ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

 

Senaste Nytt