Hälsosidenvägen

Blir Omikrons COVID-variant varningsklockan vi hörsammar?

Blir Omikrons COVID-variant varningsklockan vi hörsammar?

Lördagen den 4 december anordnade Schillerinstitutet en internationell konferens under rubriken ”Akut behov av ett världshälsosystem”. Se den på denna sida. https://schillerinstitute.nationbuilder.com/20211204-conference   Inbjudan på engelska: Will the Omicron COVID variant be the warning bell we heed? Eight months ago, in March 2021, epidemiologists, virologists and infectious disease specialists from...