John Keats

Den poetiska principen i metaforen

Den poetiska principen i metaforen

I detta föredrag om metaforen som poetisk princip tar Stephen Brawer upp poesins betydelse för att forma världshistoria. I föredraget utgår han från Percy Shelleys litteraturfilosofiska kampskrift "Till poesins försvar", från kyrkofadern Augustinus´ text "Om Musik", från John Keats´dikt "Ode" och från Lyndon LaRouches artikel "Om metaforer". Stephen Brawer avslutar...