De fyra makterna: För ett nytt globalt finans och kreditsystem

De fyra makterna: För ett nytt globalt finans och kreditsystem

USAs, Rysslands, Kinas och Indiens ledare måste agera!

 

En stor del av världen befinner sig i katastrofal oreda Det föreligger akuta hot om en ny finanskris och ett potentiellt förödande handelskrig. Flyktingkrisen i Medelhavet stryker under både den bekymmersamma situationen för folken i Afrika och Sydvästasien, och oenigheten inom Europeiska unionen. Den demografiska utvecklingen i USA pekar nedåt på ett oroväckande sätt. För de flesta vanliga människor är det väldigt svårt att se hur alla dessa olikartade problem ska kunna lösas.

 

Men alla dessa till synes vitt skilda kriser har en och samma grundorsak. När president Nixon avskaffade Bretton Woods-systemets fasta växelkurser 1971 varnade den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche för att den monetaristiska politik som då inleddes ofrånkomligt skulle leda till en risk för en ny depression och en ny fascism, med mindre än att man skapade en ny, mer rättvis ekonomisk världsordning. Efter Nixons åtgärd avreglerades finanssystemet steg för steg i nyliberalistisk riktning, vilket hindrade utvecklingssektorns industrialisering, och ökade spekulanternas vinster på det gemensamma bästas bekostnad i den så kallade utvecklade sektorn. Den resulterande finansiella systemkrisen 2008 avhjälptes inte genom att man undanröjde orsakerna till krisen, utan det brittiska
imperiesystemets finansinstitutioner agerade i stället för att förlänga systemet med vinstmaximering för dem själva.

 

Som Lyndon LaRouche har hävdat i många år finns det endast en kombination av länder som är mäktig nog att kunna ersätta detta nu hopplöst bankrutta nyliberala system, och det är en allians bestående av USA, Ryssland, Kina och Indien. Den skulle representera den överlägset största politiska, ekonomiska och militära makten,
och därmed kunna införa ett Nytt Bretton Woods-system i vilket suveräna regeringar bestämmer över sitt eget kreditskapande, och kan sluta överenskommelser om att investera i en långsiktig utveckling av infrastruktur, industri och jordbruk som gagnar deras befolkningars gemensamma bästa.

 

Möjligheterna att skapa en sådan allians är goda. Kinas initiativ Belt and Road har medverkat till uppkomsten av ett helt nytt ekonomiskt system, som bygger på ett vinn-vinn-samarbete mellan ett växande antal länder, och har inneburit att fattigdomen i många av dessa länder har kunnat avskaffas i en otroligt snabb takt. Nya organisationer, såsom BRIKS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), SCO (Shanghai Cooperation Organization), EAEU (Eurasiska ekonomiska unionen) och andra regionala organisationer, strävar i riktning mot en ny ekonomisk ordning, grundad på utveckling för alla….

 

Även om alla kanske inte fått upp ögonen för det, så har det på Alexander Hamiltons principer byggda amerikanska ekonomiska systemet, mycket stora likheter med och bygger på samma idéer som den kinesiska ekonomiska modellen och Kinas Belt and Road-initiativ (även kallat den nya Sidenvägen). Rysslands, Kinas och Indiens ledare
har redan uttalat sin avsikt att samarbeta om projekt inom ramarna för Belt and Road i Eurasien, Afrika och Latinamerika.

 

Det enda effektiva sättet, om världens många problem ska kunna börja lösas, är att omedelbart införa ett Nytt Bretton Woods-system – ett nytt internationellt kreditsystem som gör det möjligt att öka arbetskraftens produktivitet och uppgradera den fysiska ekonomin. När en sådan fyrmaktsöverenskommelse mellan USA, Ryssland, Kina och Indien är på plats kan sedan alla andra länder ansluta sig till det nya systemet, baserat på principerna om suveränitet och ömsesidig respekt för skillnader i samhällssystem.

 

Du kan underteckna detta som ett upprop för att ett fyrmaktstoppmöte skall kallas samman i avsikt att skapa ett Nytt Bretton Woods-system.

Skriv på uppropet på Schillerinstitutets engelskspråkiga hemsida här

 

Bakgrund till Schillerinstitutets upprop för Nytt Bretton Woods

 

Med anledning av årsdagen av den amerikanske presidenten Richard Nixons beslut den 15 augusti 1971 att avskaffa systemet med fasta växelkurser och koppla loss dollarn från guldet, vilket innebar slutet för Bretton Woods-systemet, har Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche uppmanat stats- och regeringscheferna i USA, Ryssland, Kina och Indien att införa ett Nytt Bretton Woods-system. Endast dessa fyra makter är tillsammans starka nog – politiskt, ekonomiskt och militärt – att driva igenom ett sådant system mot det transatlantiska finansimperiets samlade makt.

I ett konferenssamtal med aktivister i LaRouche Political Action Committee i USA pekade hon på att hennes man Lyndon LaRouche redan då, 1971, insåg vilken betydelse det skulle få att Bretton Woods-systemet övergavs:
– Han sa, att om västvärlden höll fast vid den monetaristiska politik som Nixons beslut var ett uttryck för, så skulle världen ofrånkomligt gå in i en ny mörk tidsålder och en hotande ny fascism, om man inte införde en ny, rättvis ekonomisk världsordning. Och exakt där står vi nu.

 

Hon förklarade att LaRouches ekonomiska prognoser aldrig slagit fel. Han förutsåg alla de stora dramatiska finanskriserna: från dem som inträffade 1987 och 1997, fram till utbrottet av den globala finanskrisen 2007–2008. Och eftersom de västliga finansmakterna våldsamt motsatte sig den enda lösningen, nämligen ett Nytt Bretton Woods, ”står vi idag, tio år senare, inför den omedelbara faran av ett nytt systemsammanbrott”. …BRIKS-länderna och Global South förväntar sig en ny kris för västvärlden och skyndar sig att bygga upp en ny finansarkitektur, eftersom de ser att den västerländska eliten inte är beredd att genomföra de nödvändiga reformerna.

 

Zepp-LaRouche påminde om att Kina efterlyste en ny finansarkitektur redan på G20-mötet i Hangzhou 2016, med hänvisning till att orsakerna till finanskrisen 2008 fortfarande inte var åtgärdade. Sedan dess har Kina vidtagit viktiga åtgärder mot den finansiella spekulationen, man har till exempel förbjudit spekulation i det egna landet och kinesiska investerare får inte delta i spekulativa projekt i utlandet.

 

I samband med sanktionspolitiken förbereder sig många länder för att lämna dollarn. Men, betonade hon, att bara gå tillbaka till att bedriva handel i nationella valutor kommer inte att lösa problemet, även om det är ett viktigt steg på vägen. Världen behöver ett Nytt Bretton Woods-system, och Lyndon LaRouche har i många artiklar under årens lopp beskrivit hur ett sådant system skulle fungera: Inom ramen för den nationella suveräniteten måste varje land ha en nationalbank, som garanterar den suveräna kontrollen över kreditskapandet. Vidare behövs ett kreditsystem, clearingställen för avräkning av handel över längre tidsperioder, samt internationella krediter med låg ränta för investeringar baserade på den fysiska ekonomins tydliga vetenskapliga principer.

 

En approximation av ett sådant system existerar redan i form av den asiatiska infrastrukturinvesteringsbanken AIIB, BRIKS-ländernas nya utvecklingsbank och New Silk Road Fund. – Men om västländerna ska kunna gå med på riktigt måste de bestämma sig för att dela upp bankerna enligt Glass-Steagallmodellen, sätta stopp för kasinoekonomin,
sedan införa nationalbanker som skapar krediter för produktiva investeringar, och sedan eftersträva ett sådant internationellt samarbete.

 

Hon avslutade:

 

– Lyndon LaRouche betonade för många år sedan att det enda sättet att bryta det brittiska imperiets makt är en fyrmaktsöverenskommelse – mellan Ryssland, Indien, Kina och USA – som andra länder som vill överleva sedan kan ansluta sig till. Och det är precis det som vi måste föra upp på dagordningen nu. För detta ändamål har Schillerinstitutet gjort ett upprop för ett Nytt Bretton Woods. Helga Zepp-LaRouche vände sig i en Webcast direkt till tittarna:

 

– Skriv under det här uppropet, ni också. Vi samlar underskrifter från personer i hela världen, från vanliga medborgare men också från personer på olika positioner i samhället, och vi kommer snart att offentliggöra det. Och ni kommer att få se att det finns många människor från vitt skilda delar av samhället, f.d. militärer, f.d. diplomater, högt uppsatta personer i olika organisationer, som alla håller med om att det behöver etableras ett samarbete på en sådan högre nivå, om inte världen ska gå åt fanders.

 

– Det är bråttom, sa hon, för chansen är nu. När finanskraschen väl inträffar, en okontrollerad kollaps, då kastas världen in i ett ohjälpligt kaos och alla möjliga krishärdar kan spinna ur kontroll. Därför är det otroligt viktigt att få till ett samarbete på en högre nivå mellan stora länder som är mäktiga nog att kunna stå upp emot Wall Street och Londons City.

 

Hon avslutade sin webcast:

 

– Kasta en blick in i framtiden. Vi borde få en ny känsla för vad det betyder att vara människa. Vi är inga djur, som äter upp varandra bara för att fylla våra magar. Vi är förnuftsvarelser, vi kan upptäcka universums lagar, vi kan utforska rymden, vi kan göra nya vetenskapliga upptäckter. Vi kan ha en helt annan självuppfattning som människor, och umgås med varandra som forskare, som kompositörer, som poeter.

 

– Jag tror, att om mänskligheten ska ha en framtid, så måste vi göra detta kvalitativa språng och skapa en ny kulturell renässans Om vi stannar kvar i det här gamla, geopolitiska paradigmet, då ser framtiden väldigt
mörk ut.

 

Så gå med i vår rörelse och hjälp oss att sprida det här uppropet och samla så många underskrifter som möjligt. Om världen ska kunna undgå en spiral av vedergällningar och svar på vedergällningar efter dödandet av den iranske generalmajoren Qassem Soleimani och den irakiske milisledaren Abu Mahdi al-Muhandis, måste USA:s, Rysslands och Kinas presidenter skyndsamt kalla till ett toppmöte för att dryfta den pågående krisen i Sydvästasien och hur den kan lösas. För 75 år sedan stod USA, Ryssland och Kina enade i den globala kampen som besegrade fascismen, och i dag måste dessa presidenter agera gemensamt för att rädda freden.

Senaste Nytt