Internationell konferens med Schillerinstitutet: För alla människors gemensamma bästa, inte regler som bara gynnar ett fåtal!

Internationell konferens med Schillerinstitutet: För alla människors gemensamma bästa, inte regler som bara gynnar ett fåtal!

Schillerinstitutets internationella konferens den 26-27 juni är ett led i en fortlöpande process för att bygga upp en allt starkare världsomspännande anti-malthusiansk allians, ett internationellt nätverk bestående av personer som inser vikten av en renässans för den klassiska kulturen.

 

Risken för en hyperinflationistisk urblåsning, eller ett sammanbrott för det finansiella systemet, blir allt tydligare och varningarna alltmer högljudda. Lösningarna, ett vinn-vinn-system som skyddar affärsbankerna, inte spekulanterna, i linje med Franklin D. Roosevelts bankdelning enligt Glass-Steagall-lagstiftning, och nationalbanker i Alexander Hamiltons anda, kommer att diskuteras. Därutöver behöver världen ett nytt kreditsystem, ett Nytt Bretton Woods, och kraftiga produktivitetshöjningar genom internationella samarbeten gällande fusionsforskning och utforskningen av rymden.

 

Vetenskapen om klimatförändringar är inte avgjord, och mycket av det man hör är inte alls grundat på vetenskap. Framstående forskare med integritet, som vågar gå emot den farliga ”folktron”, kommer att diskutera de klimatförändringar som påstås vara skapade av människan och presentera den mest avancerade forskningen på området, bland annat den galaktiska vetenskapen om oscillationer i astronomisk skala. Flera europeiska länders självmordspolitik att hålla fast vid sitt kärnkraftsmotstånd kommer också att tas upp.

 

Rymdforskning och rymdfärder är, tillsammans med genombrotten i arbetet med att kontrollera termonukleär fusion, den vetenskapliga motorn för en växande och framgångsrik mänsklighet. Människan är verkligen en galaktisk varelse, och när den idén förverkligas får det en genomgripande påverkan på allt från utbildning och sjukvård till möjligheten för nya Beethoven och Mozart. Den frågan om vetenskaplig och konstnärlig kreativitet kommer att vara central för konferensen.

 

Hur Kommittén för motsatsernas sammanfallande kan sprida sitt arbete, genom att etablera en dialog mellan den initiativtagande kommittén i USA och likasinnade i andra länder, kommer att vara en viktig punkt. Ta gärna del av konferensen som Schillerinstitutet höll den 8 maj och sprid budskapet.

 

Konferensprogram

 

Lördag den 26 juni

Panel 1 – Den som gudarna vill förgöra: Krig med Ryssland och Kina är värre än MAD

Panel 2 – Den verkliga vetenskapen bakom klimatförändringarna: Varför världen behöver sju terawatt energi

Söndag den 27 juni

Panel 3 – Weimartyskland 1923 kommer tillbaka: En global Glass-Steagall-lagstiftning för att sätta stopp för hyperinflationen

Panel 4 – Motsatsernas sammanfallande: Den enda sant mänskliga tankeprocessen

Se en video på svenska som presenterar Schillerinstitutet och konferensen:

Se en video på engelska som presenterar konferensens olika paneler:

Konferensen översätts simultant till spanska, tyska och franska. För att kunna ta del av simultantolkningen krävs anmälan. Anmäl dig till konferensen här!

På denna länk kommer konferensen att sändas live.

Senaste Nytt