Folkmordet på Gaza fördöms av Världsdomstolen; nu måste vi stoppa det!

Folkmordet på Gaza fördöms av Världsdomstolen; nu måste vi stoppa det!

Uttalande av Internationella Schillerinstitutet på många språk  ENGELSKA FRANSKA SPANSKA DANSKA  : Algeriets regering meddelade under helgen att man begärt att FN:s säkerhetsråd snarast sammankallas nu på onsdag, den 31 januari, för att ge “bindande verkan” åt Internationella domstolens (ICJ) historiska beslut den 26 januari i frågan om Sydafrikas anklagelser om israeliskt folkmord mot palestinierna i Gaza. Faktum är att resolutioner i FN:s säkerhetsråd – om de klarar sig förbi USA:s och Storbritanniens veton – är internationellt juridiskt verkställbara. ICJ:s beslut är juridiskt bindande för parterna, men domstolen har ingen egen verkställighetsmekanism.

UNSC Photo-Eskinder-Debebe.jpg

Förövarna och medbrottslingarna i det pågående folkmordet i Gaza låtsas nu högljutt som det regnar och försöker övertyga världen om lögnen att ICJ på något sätt gett Israel grönt ljus. Wall Street Journal kallade Internationella domstolens beslut “en sällsynt seger för Israel”, Jerusalem Post sa att det var “en stor seger för Israel”, och USA:s utrikesdepartement meddelade att “ICJ gjorde inte något konstaterande om folkmord eller uppmanade till vapenvila i sitt utslag”, och att “vi fortsätter tro att anklagelserna om folkmord är ogrundade”.

Men verkligheten är den att i och med Sydafrikas presentation av sitt vattentäta rättsfall mot Israels folkmord i Gaza, tillsammans med Internationella domstolens konstaterande att det finns tillräckliga skäl för att utreda denna anklagelse om folkmord, har slöjan äntligen lyfts så att alla kan se vad som pågår. För detta står världen i tacksamhetsskuld till Republiken Sydafrika, och kanske till Nelson Mandela personligen, vars liv fortsätter att ge mening och styrka åt miljoner som har kommit efter honom. Man kan också notera den betydelse som BRICS-länderna, där Sydafrika är en av de ursprungliga medlemmarna, har haft i att stödja och stärka Sydafrikas beslutsamhet.

Men vår uppgift är inte att vrida och vända på detaljerna i domstolens utslag, utan att trappa upp kampen för att faktiskt stoppa det pågående folkmordet. Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche tog upp den vidare innebörden av domstolsutslaget i sina kommentarer till Internationella fredskoalitionens (IPC) 34:e veckomöte den 26 januari, vilket ledde till en diskussion om vilka steg som bör tas härnäst.

Deltagarna uttryckte sin tacksamhet för Internationella domstolens utslag, som var mycket uppseendeväckande, och konstaterade att det var en enorm framgång. Oavsett vad Israel nu tänker göra måste de ta hänsyn till vad domstolen har sagt, eftersom de har internationella vänner som också måste leva med konsekvenserna av detta. Den stora frågan är vad effekten blir på till exempel USA och Tyskland, som hävdat att Sydafrikas anklagelser ”inte bygger på fakta”.

Domstolen var faktiskt mycket skarp i sina formuleringar, även om den inte krävde ett omedelbart eldupphör. I slutdokumentet upprepades dessutom stora delar av Sydafrikas anklagelser, och därför är det nödvändigt att sprida exakt det som lästes upp i Haag av den amerikanska ordföranden Joan E. Donoghue till alla sociala medier, alla kommunfullmäktige, kyrkor, moskéer och synagogor, med kravet att de skall anta resolutioner om att det måste bli en omedelbar vapenvila, på grundval av ICJ:s utslag. Detta är desto mer brådskande eftersom massmedierna kommer att ha en tendens att bagatellisera det och försöka få bort det från nyhetsflödet så snabbt som möjligt.

Deltagarna i Internationella fredskoalitionens möten, och alla andra som vill få slut på blodbadet, bör åta sig att sprida budskapet om ICJ:s utslag så brett som möjligt. Det är ett sätt att visa stöd för den sydafrikanska regeringen, och att fortsätta hålla känslan av mobilisering internationellt på högsta nivå.

Israel har en månad på sig innan de måste rapportera tillbaka till ICJ om vad de har gjort för att se till att inget folkmord sker. Varenda dag, varenda timme och varenda minut dör människor i Gaza. Att maximera våra ansträngningar, särskilt nu, är viktigare än någonsin.

 

Världsdomstolens folkmordsingripande mot Israel kan även komma riktas mot Sverige. Den svenska regeringen riskerar genom sin passivitet gentemot Israels övergrepp på palestinierna att få även Sverige och svenska befattningshavare anmälda för att ha bidragit till folkmord. Enbart indragningen av Gazabornas försörjning genom UNRWA eller fortsatt svensk vapenhandel med Israel räcker för det, men särskilt om Sverige eller går in militärt på Israels sida i deras krig med Jemen https://schillerinstitutet.se/varldsdomstolens-folkmordsingripande-mot-israel-kan-aven-komma-riktas-mot-sverige/

 

Välkommen till Schillerinstitutets jubileumskonferens söndagen den 4.2 kl 13-17 på både kontoret i Stockholm och på Zoom. Helga Zepp-LaRouche talar över Zoom. Är du intresserad av jubileumskonferensen så anmäl dig på Schiller-institutet@nysol.se och beställ Zoomkod. Fri entré men anmälan i förväg är obligatorisk. Anmäl ditt intresse att delta i jubileumskonferensen direkt till någon av talarna/ styrelseledamöterna eller till schiller-institutet@nysol.se, 08-983010. Här är inbjudan för utskrift och utdelning: https://schillerinstitutet.se/schillerinstitutet-40-ar-inbjudan-till-jubileumskonferens-sondagen-den-4-februari-2024/

Schillerinstitutet 40 år: Inbjudan till jubileumskonferens söndagen den 4 februari kl 13-17

Sveriges väg de kommande 50 åren:

Fred genom ekonomisk utveckling eller Natokrig?

Schillerinstitutet grundades för 40 år sen för att världens nationer i principgemenskap ska bygga en sann politisk frihet i frihetspoeten Friedrich Schillers anda.

Vi vill samlas till denna årskonferens för att diskutera hur vi idag har möjlighet att skapa en ny internationell arkitektur för alla nationers rätt till frihet, fred och ekonomisk utveckling. Vi står i vägvalet mellan en politik för fred genom ekonomisk utveckling ihop med Globala Syd eller att ruineras av en oligarkisk politik med krig utan slut och risk för världskrig.

Vårt svenska samhälles frihet att möjliggöra våra liv och arbetsmöjligheter är nu på väg att fullständigt nedmonteras under ett närmast kolonialt förtryck från EU, Nato, globalistiska företag, det angloamerikanska finanssystemet och krigsindustrin. Sverige ställer sig nu viljelöst bakom Natos krig och Israels folkmord på palestinierna. Med det av försvarsministern i december ingångna ”Försvarssamarbetsavtalet” (CDA) med USA, kommer soldater, som ska lyda under utländsk lag, att släppas in i landet och ges tillåtelse att självständigt verka från 17 militärbaser i Sverige.

Vi behöver staka ut vägen för hur Sverige ska hävda sin frihet med återuppbyggnad av samhälle, ekonomi, utbildning och kulturliv på bred front.

 

Se förra onsdagsmötet 24.1 2024 inledningen: Undgå att Sverige åtalas för folkmordsbrott i de internationella domstolarna i Haag! Inför svenskt vapenembargo mot Israel! Stoppa svenskt militärt stöd till Israels konflikt med Jemen i Röda havet! https://www.youtube.com/watch?v=BmV9J41FxpI

 

Fredsmobiliseringen fortsätter den 2.2 kl 17 med ett nytt fredagswebinar på Zoom IPC #35 med många ledande fredsaktivister från fem kontinenter. 

Det är den unika internationella fredskoalitionen (INTERNATIONAL PEACE COALITION – IPC) som sen ett halvår träffas varje fredag kl 17:00 svensk tid och arrangerat manifestationerna Humanity for Peace utanför FN i New York och i bl.a. Stockholms Kungsträdgården.  Webinaret är på engelska och översätts simultant till spanska, franska, italienska och tyska. Har du svårt att komma in på den zoomlänk du fick förra veckan eller känner någon som intresserad att delta, så hör av dig till Ulf Sandmark 0736937896 eller ulf.sandmark@nysol.se

 

Helga Zepp-LaRouches inledningstal på LaRoucherörelsens internationella ungdomsmöte med deltagare från 20 länder lördagen den 20 januari: Vår rörelse bygger på Lyndon LaRouches idéer: https://schillerinstitut.dk/si/2024/01/vores-bevaegelse-er-baseret-paa-lyndon-larouches-ideer/

 

Finn aktioner för Palestina i många städer i Sverige i kalendariet för Palestinagrupperna i Sverige: https://www.palestinagrupperna.se/pa-gang-i-landet/

 

Alla uppmanas att ta sig tid att genom videorna ta del av oerhört avslöjande domstolsförhandlingarna med dokumentation om Israels avsiktliga folkmord i Gaza. De historiska pläderingarna är på 3 timmar vardera.

Argument från Sydafrikas jurister den 11 januari

Argument från Israels jurister den 12 januari

Se också de oredigerade utskrifterna som nu är tillgängliga

Argument från Sydafrikas jurister den 11 januari:

Argument från Israels jurister den 12 januari

Här finns Sydafrikas anklagelseakt mot Israel för avsiktligt folkmord på palestinierna som pdf på engelska:   https://www.icj-cij.org/sites/default/files/case-related/192/192-20231228-app-01-00-en.pdf

 

Se också Max Blumenthals och Aaron Matés genomgång på Grayzone av svagheter i Israels plädering i första delen av livesändningen samma fredagskväll: https://www.youtube.com/watch?v=87GI7_bq744

 

Lagförslag för omställning av vapentillverkningen i USA till civila välfärdfrämjande produkter

Vad som kan göras direkt i Sverige för att ställa om är att få fram ett lagförslag för omställning av den svenska vapenindustrin. Det borde kunna gå att snabbt sätta ihop ett sådant förslag med hjälp av det förslag som redan utarbetats för att läggas in i USA-kongressen. Finn det här: https://laroucheorganization.com/article/2024/01/03/swords-plowshares-act-2024

 

 

Senaste Nytt