”Visste eller borde ha vetat”!

”Visste eller borde ha vetat”!

Regeringar som är delaktiga i folkmord kommer inte att kunna åberopa okunnighet vid den kommande Nürnbergtribunalen.

 

Vi i Internationella Fredskoalitionen sammanfattar det strategiska läget, och vad som måste göras för att omedelbart vända den nuvarande rushen mot folkmord och globalt krig, såsom följer:

Internationella domstolen i Haag (ICJ) beslutade den 26 januari 2024, i enlighet med anklagelserna som framförts av Sydafrikas regering, att det är troligt att Israel aktivt utför ett folkmord mot det palestinska folket i Gaza.

ICJ beslutade vidare att “tredje stater måste därför också agera självständigt och omedelbart för att förhindra folkmord från Israels sida och för att säkerställa att de inte själva bryter mot folkmordskonventionen genom att bistå eller medverka till folkmord. Detta innebär med nödvändighet en skyldighet för alla stater att upphöra med att finansiera och underlätta Israels militära handlingar, som troligen är folkmord”, som Sydafrikas utrikesminister Naledi Pandor förklarade den 31 januari.

ICJ:s beslut är bindande för deltagande regeringar och ansvariga personer i dessa regeringar, och Israel fick 30 dagar på sig att rapportera tillbaka till domstolen och dokumentera sin efterlevnad av domstolens beslut.

I stället för att följa domstolens krav har Israel och dess främsta internationella allierade arrogant struntat i dessa krav från det ögonblick de ställdes den 26 januari 2024.

Den 26 januari, samma dag som ICJ:s beslut kom, gick Israels och Förenta staternas regeringar samman om att dra in all finansiering till UNRWA, som står för den allra största delen av den humanitära hjälpen till Gaza. Grunden för detta var en tvivelaktig israelisk dossier i vilken ett dussin UNWRA-anställda (av 13000 i Gaza och 30 000 i regionen) anklagades för att samarbeta med Hamas, en hemlig dossier som ännu inte har offentliggjorts.

Hela 17 länder plus Europeiska unionen (USA, Tyskland, Sverige, Japan, Frankrike, Schweiz, Kanada, Storbritannien, Nederländerna, Australien, Italien, Österrike, Finland, Nya Zeeland, Island, Rumänien, Estland och EU) har nu fryst sin finansiering av UNRWA, vilket garanterar att den svält som nu hotar 2,3 miljoner människor i Gaza kommer att bli en verklig svält med hundratusentals döda, eftersom UNRWA:s finansiering helt upphör i slutet av februari.

Den 30 januari meddelade det israeliska försvarsministeriet att man höll på att fylla tunnlarna i Gaza med havsvatten, vilket inte bara kommer att döda såväl Hamas som gisslan utan också förstöra tillgången till sötvatten eller möjligheten att driva jordbruk i regionen under årtionden framöver.

Den 4 februari stod israeliska militära styrkor i utkanten av Rafah i södra Gaza, beredda att inleda ett fullskaligt militärt anfall mot de över en miljon desperata palestinier som man har fördrivit dit från andra delar av Gaza, i akt och mening att föra en politik som av ICJ har betecknats som “troligt folkmord” och som därför kan komma att bli den “slutgiltiga lösningen på palestinaproblemet”.

De kombinerade militära styrkorna i USA och Storbritannien – de två länder som är mest direkt ansvariga för att finansiera, beväpna och släppa fram dagens israeliska avfolkningskrig mot Palestina – inledde flygattacker under helgen den 3–4 februari mot utvalda “fiendemål” i Jemen, Irak och Syrien, med uppenbar avsikt att skicka ett “Shock and Awe”-budskap för att skrämma hela världen till underkastelse.

Denna utveckling hotar nu att sprida kriget i Sydvästasien till Iran och uppsluka hela regionen i krig, vilket snabbt kan bli ett nukleärt tredje världskrig. Därför krävs följande omedelbara åtgärder:

1) Demonstrationer bör hållas över hela världen vid ambassader eller konsulat för de 17 länder samt EU som har fryst finansieringen till UNRWA och kräva att de omedelbart återställer denna finansiering, kraftigt ökar det humanitära biståndet till Gaza, driver igenom en omedelbar och permanent vapenvila samt sammankallar en internationell konferens för att ta konkreta steg mot att upprätta en tvåstatslösning för regionen baserad på ömsesidigt gynnsam ekonomisk utveckling;

2) Stadsfullmäktige och delstatliga lagstiftande församlingar i USA, samt folkvalda organ i alla världens länder, bör följa exemplet från stadsfullmäktige i Chicago, USA:s tredje största stad, som den 31 januari beslutade att “stöda genomdrivandet av FN:s resolution 377, även kallad ‘Uniting for Peace’, som kallade till ett extrainkallat möte i generalförsamlingen som röstade för ‘omedelbar humanitär vapenvila’ i Gaza.”

3) Varje kongressledamot och senator i USA bör upplysas om att de kommer att förlora jobbet, om de inte offentligt säger ifrån att tänker hålla sig till både den amerikanska konstitutionen och den internationella rätt som USA har anslutit sig till (inklusive ICJ:s beslut), vilka båda nu kräver åtgärder för att stoppa folkmordet innan det blir ännu värre. Förtroendevalda i andra länder bör också uppmanas att uppfylla sina motsvarande rättsliga och moraliska skyldigheter.

Alla regeringar runt om i världen, alla offentliga tjänstemän, är nu förvarnade: De inte bara “borde ha vetat” vad som händer i Gaza; de vet. Och historien – och en sannolik framtida Nürnbergrättegång – kommer att döma dem därefter.

Dessa förslag om vad som bör göras finns tillgängliga på många språk: ENGELSKA, SPANSKA, FRANSKA, ITALIENSKA, TYSKA, DANSKA

Foto: ICJ

 

Svenska FN-förbundet skriver om Säkerhetsrådets regel “Samverkan för fred”:
1950 antog generalförsamlingen resolution 377, mer känd som ”Samverkan för fred” (”Uniting for Peace”). Den innebär att om säkerhetsrådet inte kan fullgöra sin uppgift att upprätthålla internationell fred och säkerhet p g a oenigheter mellan de permanenta medlemmarna, kan frågan istället behandlas i generalförsamlingen under en ”akut extrasession” (”Emergency Special Session”) som då kan rekommendera åtgärder. En sådan session kan hållas om en majoritet av generalförsamlingens medlemsstater begär det, eller om säkerhetsrådet beslutar att kalla till en. Då beslut om att hålla en sådan session är en procedurfråga gäller inte vetot. Förfarandet har använts tolv gånger, senast 1997.

Fredsmobiliseringen fortsätter varje fredag med ett nytt webinar på Zoom med Internationella fredskoalitionen IPC med många ledande fredsaktivister från fem kontinenter. 

Det är den unika internationella fredskoalitionen (INTERNATIONAL PEACE COALITION – IPC) som sen maj 2023 träffas på Zoom varje fredag kl 17:00 svensk tid på initiativ av latinamerikanska fredsrörelser i samarbete med Schillerinstitutet. IPC har arrangerat manifestationerna Humanity for Peace utanför FN i New York och i bl.a. Stockholms Kungsträdgården.  Webinaret är på engelska och översätts simultant till spanska, franska, italienska och tyska.

Alla fredsaktiva är välkomna, men du behöver förhandsanmäla dig för att din emailadress skall accepteras. Vill du anmäla dig, har du svårt att komma in på din zoomlänk eller känner någon som intresserad att delta, så hör av dig till Ulf Sandmark 0736937896 eller ulf.sandmark@nysol.se

Senaste Nytt