Sverige får inte stöda Israels folkmord i Gaza! Nej till Billströms krig mot Jemen!

Lilla Jemen visar att Kejsaren är naken.

Tal av Ulf Sandmark för Jemensolidaritet den 4 juli på antiimperialistisk manifestation på Medborgarplatsen i Stockholm. Kära fredsvänner! Det är det lilla tappra Jemen som avslöjar att Kejsaren är naken. Detta det fattigaste av fattiga länder utmanar Israel, USA och andra Västmakter genom att militärt ställa upp för att hjälpa Palestina. Inte ens amerikanska flottan har kunnat bryta Jemens blockad mot Israelkopplad sjötrafik i Röda havet. Det jättelika hangarfartyget Eisenhower har tvingats hem till USA för att slicka sina sår.

Se talet som video här: https://youtu.be/BU8qN_iqTpc

Jemen har redan bombats i 9 år av Saudikoalitionen som velat driva igenom sin plan att dela landet i sex delar med hjälp av en Quislingregering som bor på hotell i Saudiarabien. Jemens folk har motsatt sig bombningarna och svälten genom att gå ut i massdemonstrationer i sina städer, med miljondemonstrationer i huvudstaden Sanaa. När saudiska bombplan hotat demonstranterna har de ändå heroiskt stått kvar trots att det inte finns något luftvärn. Man har sagt åt dem som varit rädda att det inte finns något annat hopp än att visa motstånd och enighet. Man står upp för sitt land och för regeringen i Sanaa – en regering som kallas Räddningsregeringen sedan huvudstaden år 2014 räddats från att bli erövrad och massakrerad av Islamiska staten, vilka var ditskickade av USA, Storbritannien, Saudiarabien och Qatar. Det var huthierna från norra Jemen tillsammans med de gamla maktpartierna och regeringsinstitutionerna som stod för den räddningen i sista stund och bildade Räddningsregeringen.

Det är med denna okuvliga jemenitiska heroism som man motsätter sig USA:s och Västvärldens försök att med ännu fler bomber tvinga Jemen att släppa fram israeliskkopplad sjötrafik i Röda havet. Men jemeniterna böjer sig inte för USA:s militärmakt. De visar i stället hur svag den är, vilket alla kan se när USA, ja hela Väst, inte kan få fram ens tillräckligt med ammunition åt både Ukraina och Israel.

Krigen och den vansinniga upprustningspolitiken har ruinerat USA och dess allierade. Kejsaren är naken. Efter Bidens misslyckande i presidentvalsdebatten, kan man säga som den australiska journalisten Caitlin Johnstone att Kejsaren inte bara saknar kläder men är också utan hjärna.

Ingen vet längre vem som styr i USA. Men det är med denna icke-existerande hjärna som Sverige nu ska låta sig styras, när USA får bestämma över oss genom Nato och DCA-avtal. Det kanske passar Ulf Kristersson, men det borde inte passa ett Sverige som står upp för sin suveränitet och framtida överlevnad inför risken av kärnvapenkrig.

Resten av världen går nu vidare. Man har förstått att världen inte kan överleva en fortsatt amerikansk hegemoni. Globala Syd tillsammans med Ryssland och Kina upprättar nu nya institutioner för att övergå till en multipolär värld, avskaffa kolonialismen och införa en ny rättvis ekonomisk världsordning. Med BRIKS och dess nya utvecklingsbank finansieras projekt utanför Internationella Valutafondens kontroll. Med Sidenvägsinitiativet Belt and Road byggs nu länderna rent fysiskt ekonomiskt ur fattigdomen och kolonialismen.

Här ligger möjligheterna till fred för hela Sydvästasien, eftersom ekonomisk utveckling är det nya namnet för fred, som Indira Gandhi sa. Med förslaget om en Oasplan för Mellanöstern kan vatten tillföras så regionen kan blomstra. Med utvecklingsplaner kan där skapas så mycket möjligheter till samarbete och välstånd, att fiender kan välja bort krigen. En sådan strategi för WIN-WIN kan öppna för ett utbrott av många freder i regionen inklusive för Jemen, Syrien, Sudan, Libyen, Libanon, Palestina och Israel.

Det som behövs är en ny fredsarkitektur för ALLA länders säkerhet och ekonomiska utveckling. Vi ser nu hur president Putin har öppnat för sådana nya relationer i sitt tal till sina diplomater, liksom president Xi Jinping gjorde i helgens högtidlighållande av 1955 års Bandungkonferens och dess fem principer för fred. Vi ser det också genom att både president Zelensky och premiärminister Orban börjat tala om fred i Ukraina.

Nu talar Sverige, som Stellan Skarsgård säger, bara om krig, krig, krig. Det är dags att Sverige börjar tala om fred, fred, fred och slutar ställa upp för USA:s och EU:s alla krig som det mot Jemen. Det är också dags att amerikanerna använder sin nationaldag för att läsa på om amerikanska befrielsekriget mot kolonialismen och börjar samarbeta för att bygga upp Jemen och för fred och utveckling i hela världen.

Tack för ordet!

 

Tal hållet för Jemensolidaritet den 4 juli 2024 på Medborgarplatsen i Stockholm på Antiimperialistiska 4 juli-kommittéens årliga manifestation mot USA-imperialismen.
Läs inbjudan till manifestationen “4 juli – den enda supermaktens nationaldag” här: https://frednu.se/?p=3566 och inledningstalet av Hans Öhrn, ordförande i Sveriges fredsråd “Natos senaste krigsbyte är Sverige”: https://frednu.se/?p=3577
Program 4 juli 2024
16.00 Välkomna! Om 4 juli, Anita Persson, 4-julikommittén
16.05 Sång & gitarr, Beatriz Piñeda, Hugo Córdoba och Héctor
Garces.
16.15 Hans Öhrn, Sveriges Fredsråd, ”Sverige, Natos senaste
krigsbyte,”
16.20 Jan Strömdahl, Svensk-Kubanska föreningen ”Kuba lever och
arbetar!”
16,25 Per Hussein, Jerusalemkommittén
16.30 Jan Hammarlund
16.40 Arne Ruth, Julian Assange
16.45 Håkan Julander, dikt, Julian Assange
16. 50 Sigyn Meder, Iraksolidaritet, ”Irak och Julian Assange”
16.55 Sång och gitarr, Beatriz Piñeda, Hugo Córdoba och Héctor
Garces.
17.05 Ulf Sparrbåge, Nej till Nato
17.10 Christer Lundgren, ”USA:s hot om ett nytt Koreakrig”
17.15 Eva Myrdal, FiB Kulturfront
17. 20 Anders Romelsjö, Syriensolidaritet, ”USA ut ur Syrien!”
17.25 Agneta Norberg, fredsaktivist,”Pentagons ögon och öron. USA:s
avlyssningsinstallationer i världen.”
17. 30 Sång & gitarr, Jan Hammarlund
17.40 Ulf Sandmark, Jemen Solidaritet, ”Lilla Jemen avslöjar att
Kejsaren är naken.”
17.45 Martin Lööf, Venezuela
17.50 Anita, tack och slut, vi ses nästa år!

Senaste Nytt