Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”

Lör-söndag 18-19.6 kl 15 båda dagarna: Hör dialog mellan världens ledande nationer om hur undvika hyperinflationskollaps och krigseskalering till världskrig. Schillerinstitutets stora internationella onlinekonferens handlar om att nå fram med en dialog mellan världens ledande nationer för att lämna konfrontationen och för att fokusera på att lösa problem. På internationella Schillerinstitutets hemsida finns från idag direkta länkar till de olika panelerna för att följa konferensen direkt online: https://schillerinstitute.com/blog/2022/06/17/conference-there-can-be-no-peace-without-the-bankruptcy-reorganization-of-the-dying-trans-atlantic-financial-system/

Länk kan användas för att följa konferensen i direktsändning eller men också för att se den efteråt.

Konferensen är på engelska och är kostnadsfri. Den börjar kl 15:00 både lördag och söndag med två tretimmarspaneler varje dag med många frispråkiga talare. Direktöversättning kommer att finnas på: Spanska, Franska och Tyska. För att få tillgång till översättningen krävs registrering på dessa språklänkar!

 

Talarlista:

(For Program in English see below)

 

Panel 1: Det strategiska läget (lördag, kl. 9.00 EDT, kl. 15.00 CET=Svensk tid)
 1. Helga Zepp-LaRouche (Tyskland), grundare av Schillerinstitutet: Huvudanförande: “Låt oss göra det omöjliga – eller finna en annan planet!
 2. Andrey Kortunov (Ryssland), generaldirektör för Ryska rådet för internationella frågor (RIAC): “Ryssland och alla nationers odelbara säkerhet”.
 3. Överste Richard Black (pensionerad) (USA); tidigare chef för den amerikanska arméns rättsavdelning vid Pentagon; tidigare senator i Virginia: “USA leder världen till ett kärnvapenkrig”.
 4. Dr Wolfgang Bittner (Tyskland), författare till mer än 80 böcker, doktor i juridik: “Väst-Öst-konflikten – En konstgjord konflikt”
 5. Sam Pitroda (USA/Indien), innovatör, entreprenör och politiker: “Indien och den framväxande nya världsarkitekturen”.
 6. Jay Naidoo (Sydafrika), minister under president Nelson Mandela, Sydafrika: “Afrika, framtidens kontinent”.
 7. Dr Clifford Kiracofe (USA), tidigare ledande medarbetare i den amerikanska senatens utrikesutskott, ordförande för Washingtoninstitutet för fred och Utveckling: “Diplomati och samarbete i en kristid”.

 

Frågor och svar kommer att kunna ställas direkt efter varje session.

 

Panel 2: Ekonomi (lördag, 13.00 EDT, 19.00 CET)

 

 1. Diane Sare (USA), oberoende LaRouche-kandidat till senator i New York: “Västvärldens kollaps och det brådskande behovet av att ansluta sig till Belt and Road-initiativet.
 2. Daisuke Kotegawa (Japan), tidigare vid det japanska finansministeriet, tidigare VD för Japan vid Internationella valutafonden: “Låt inte denna värld förstöras av smutsiga spelare som kallar sig Wall Street och bankirer från Londons stad”.
 3. Dr. Uwe Behrens (Tyskland), logistikchef och författare, Berlin: “Doktrinen om icke-rivalitet”
 4. Nino Galloni (Italien), ekonom, fd generaldirektör för det italienska arbetsministeriet: “Gör Afrika självförsörjande igen”.
 5. Geoff Young (USA); demokratisk kongresskandidat i Kentucky: “Varför USA måste gå med i Belt and Road-initiativet”.
 6. Leonidas Chrysanthopoulos (Grekland); fd ambassadör till Polen, Canada och Armenien, fd Generalsekreterare för Svarta havets ekonomiska samarbetsorganisation (BSEC): “Krisen i Östra Medelhavet och Belt and Road-initiativet
 7. Rundabordssamtal med jordbrukare (USA): Robert Baker (Virginia; Schillerinstituetes samordnare för jorbruksfrågor; Mike Callicrate (Colorado/Kansas; Ranch Foods Direct), Jon Baker (Iowa, boskapsuppfödare, bankman för landsbygdsbank); Wilbur, Ken och Kyle Kehrli (Iowa, mjölkbönder, spannmålsproduceter); Frank Endres (Californien, vete, boskap); Jim Moore (Alaska, laxfiskare), James Benham (Indiana, ordförande Lantbrukarunionen i Indiana, styrelsemedlem Nationella Lantbrukarunionen: “Vetenskap och kultur för att få slut på ungersnöden – Principer för jordbrukets produktivitet”.

 

Panel 3: Vetenskapliga principer för hållbara ekonomiska framsteg (söndag, 9.00 EDT, 15.00 CET=svensk tid)

 

 1. Jason Ross (USA); sekreterare och kassör, LaRouche Organization; vetenskapsrådgivare till Lyndon LaRouche: “Vernadskijs tid – Mänsklighetens tid”.
 2. Francesco Battaglia (Italien); professor i fysikalisk kemi vid universitetet i Modena, Italien: “Bedrägeriet att blanda klimat och energi”.
 3. Dr. Calabrese (USA) Professor i Miljömedicinsk vetenskap vid University of Mass. Amherst; Medförfattare, Hormesis: A Revolution in Biology, Toxicology and Medicine: “Verklig vetenskap motbevisar myten om linjär ökning av radioaktivitetsskador (LNT)”
 4. Sergei Pulinets (Ryssland); Forskningsledare vid rymdforskningsinstitutet, Rysslands vetenskapsakademi, Moskva: “En Vernadskijmetod för jordbävningsvarningar”
 5. William C. Jones (U.S.); fd EIR korrespondent i Vita Huset: “V. I. Vernadsky –  Vetenskapligt tänkande som en geologisk kraft

 

Panel 4: Klassisk kultur och civilisationsdialog (söndag, 13.00 EDT; 19.00 CET)

 

 1. Jacques Cheminade (Frankrike), ordförande, partiet Solidariet & Framåtskridande: Huvudanförande: “En kultur av nyfikenhet och uthållighet för utforska det omöjliga”
 2. Felipe Maruf Quintas (Brasilien), professor i statsvetenskap, Fluminense Federal University, Rio de Janeiro, kolumnist för Monitor Mercantil: “Brasiliens roll i civilisationernas dialog och i världens fysiska ekonomi”.
 3. Zaher Wahab (Afghanistan), tidigare rådgivare till Afghanistans minister för högre utbildning: “Dialog, Inte Civilizationernas Kamp”
 4. George Koo (USA); pensionerad affärskonsult specialiserad på handel mellan USA och Kina; Ordförande, Stiftelsen Burlingame: “Amerikansk-kinesiska kulturrelationer är avgörande för att förhindra krig”
 5. Mike Robinson (Storbritannien), Redaktör, The UK Column: “Avhumaniseringen av Metasfären”

 

Trippelkurvan: LaRouches analysverktyg för att skapa förståelse för orsaken till den kommande finanskollapsen: De tre kurvorna visar 1) ökningstakten för finansiella värdepapper, 2) ökningstakten för penningmängden respektive 3) minskningstakten för fysiska produktionen.

 

 

Inbjudan till konferensen:

 

År 2022, då 100-årsdagen av Lyndon LaRouches födelse infaller, är det dags att slutligt erkänna att hans varning har varit riktig under årtionden:

Att en fortsättning av den finansiella spekulationen och plundringspolitiken i City of London och Wall Streets frihandels- och flytande växelkurssystem, som skapades efter augusti 1971 när dollarn skildes från guldkopplingen, med nödvändighet skulle leda till krig – och mycket möjligt till kärnvapenkrig – tillsammans med en drastisk kollaps av världens fysiska ekonomi och en därav följande avfolkning; av miljontals och till och med miljarder människors död genom hungersnöd och pandemier.

 

Men det är också dags att ta till de politiska lösningar som Lyndon LaRouche lade fram, för att åstadkomma en framgångsrik konkursrekonstruktion av detta döende system och ersätta det med en ny internationell arkitektur för säkerhet och utveckling som bygger på samma filosofiska grundpelare för statskonsten som gav upphov till Westfaliska freden 1648.

 

När det gäller faran för kärnvapenkrig har talesmännen för det konkursdrabbade transatlantiska systemet varit tydliga med sin avsikt att driva Ryssland till den yttersta randen, i hopp om att få Ryssland att backa och underkasta sig det unipolära imperiet. Malcolm Chalmers, biträdande generaldirektör för Royal United Services Institute (RUSI), det brittiska imperiets centrala tankesmedja för politisk planering sedan dess grundande 1831, har öppet förklarat att britterna håller på att “koka den ryska grodan” och att de hade för avsikt att provocera fram en kärnvapenkris om Krim för att pressa Ryssland till en strategisk kapitulation.

 

När det gäller den fysiska ekonomiska kollapsen har amerikanska centralbanken Federal Reserve lett en världsomspännande vanvettig penningexpansion av kvantitativa lättnader som har satt igång en galopperande hyperinflation, som nu sprider sig från de 1,9 biljarder dollar i obetalbara derivat och andra finansiella tillgångar till ekonomins producent- och konsumtionsvarusektorer. Resultatet är en drastisk och växande brist på livsmedel, energi och andra varor som är nödvändiga för människans överlevnad. Upp till 2 miljarder av de nästan 8 miljarder människorna på denna planet står i år inför en osäker matförsörjning som, om detta inte snabbt vänds, snabbt kommer att leda till hunger och sedan svält för upp till en fjärdedel av mänskligheten. Även om sanktionerna mot Ryssland och effekterna av kriget i Ukraina har förvärrat krisen, särskilt när det gäller livsmedels- och energiförsörjningen, så ignorerar man helt enkelt verkligheten när man tror att den ekonomiska sammanbrottskrisen har orsakats av kriget. Att avsluta kriget räcker inte för att stoppa det systemsammanbrottet för hela det västerländska finansiella systemet.

 

Det råder knappast någon tvekan om att det finns en sjudande världsomfattande revolt mot dessa ekonomiska förhållanden och den därmed sammanhängande krigsfaran. De flesta nationer i Afrika, Iberoamerika och Asien har vägrat att gå med på den självmordsbenägna sanktionspolitiken mot Ryssland, och till och med Europeiska unionen är splittrad, oförmögen att nå en samsyn i frågan.

 

En annan stark indikation på den stigande vågen av djup oro över de faror som mänskligheten står inför är responsen på Schillerinstitutets intervju av den 26 april 2022 med överste Richard Black som varnar för krigsfaran och som hade över 630 000 visningar den 31 maj. (1)

 

En sådan revolt är ett nödvändigt, men inte tillräckligt villkor för att åstadkomma den nödvändiga globala nyrenässansen. Som Helga Zepp-LaRouche konstaterade under diskussionsperioden vid ett evenemang på Schillerinstitutet den 26 maj:

 

“Även om man får en förhandlingslösning för Ukraina, vilket jag anser vara absolut nödvändigt, och även om den skulle lyckas, skulle vi inte vara ur knipan. Vi befinner oss fortfarande i en hyperinflationär explosion av det finansiella systemet, vilket är det verkliga lokomotivet för krigsfaran, för det är det som motiverar dessa människor. För i stället för att reformera och inse att det nyliberala systemet är slut, vill de hellre gå i krig.

 

“Så länge man inte tar itu med den underliggande orsaken, som är det finansiella systemets kollaps, tror jag därför inte att det kommer att finnas någon lösning. Jag tror absolut att det jag har sagt när det gäller den internationella säkerhetsarkitekturen och utvecklingsarkitekturen, är den enda vägen. Och det leder naturligtvis till den stora frågan: Finns det något hopp om att få USA att ändra kurs?”

Delta med oss i Schillerinstitutets internationella konferens den 18-19 juni för att se till att denna fråga besvaras jakande och för att bygga upp en växande internationell rörelse med Lyndon LaRouches politiska lösningar på den globala krisen.

 

Program in English:

Panel 1: A Decoupling of the Two Systems or a New Paradigm for Humanity?

(Saturday, 9:00 am EDT; 3:00 pm CET)

Moderator: Dennis Speed, The Schiller Institute

 1. Helga Zepp-LaRouche (Germany); Founder, Schiller Institute: Keynote Address: “Let’s Win Mission Impossible or Find Another Planet!” (30 min.)
 2. Andrey Kortunov (Russia); Director General of the Russian International Affairs Council (RIAC): “Russia and the Indivisible Security of All Nations”
 3. Richard Black (ret.) (U.S.); former head of the U.S. Army’s Criminal Law Division at the Pentagon; former Virginia State Senator: “The U.S. Is Leading the World to Nuclear War”
 4. Wolfgang Bittner (Germany); Author of over 80 books; Doctor in Law: “The West-East Conflict—An Orchestration”
 5. Sam Pitroda (U.S./India); Innovator, Entrepreneur and Policy-Maker: “India and The Emerging New World Architecture”
 6. Jay Naidoo (South Africa); Cabinet Minister under President Nelson Mandela, South Africa: “Africa, the Continent of the Future”
 7. Clifford Kiracofe (U.S.); Former Senior Staff Member, U.S. Senate Committee on Foreign Relations; President, Washington Institute for Peace and Development: “Diplomacy and Cooperation in a Time of Crisis”

Question and Answer Session

Panel 2: Runaway Inflation or Glass-Steagall?

(Saturday, 1:00 pm EDT; 7:00 pm CET)

Moderator: Harley Schlanger, The Schiller Institute

 1. Diane Sare (U.S.); LaRouche independent candidate for U.S. Senator from New York: “The Collapse of the West and the Urgent Need to Join the Belt and Road Initiative”
 2. Daisuke Kotegawa (Japan); Former Japanese Finance Ministry official, and Executive Director for Japan at the International Monetary Fund: “Don’t Let This World Be Destroyed by Filthy Gamblers Who Call Themselves Wall St. and City of London Bankers”
 3. Uwe Behrens (Germany); Logistics Manager and Author, Berlin: “The Non-Rival Doctrine”
 4. Nino Galloni (Italy); Economist, Former Director General of the Italian Labor Ministry: “Make Africa Self-Sufficient Again
 5. Geoff Young (U.S.); Democratic Party nominee for U.S. Congress from Kentucky, CD 6: “What Must Change in Washington Before the U.S. Can Join the Belt and Road Initiative”
 6. Leonidas Chrysanthopoulos (Greece); former Ambassador to Poland, Canada and Armenia, former Secretary General of the Black Sea Economic Cooperation Organization (BSEC): “The Crisis in the Eastern Mediterranean and the Belt and Road Initiative”
 7. Food Producers Roundtable (U.S.): Robert Baker (Virginia; Agriculture Liaison, Schiller Institute); Mike Callicrate (Colorado/Kansas; Ranch Foods Direct); Jon Baker (Iowa, cattleman, rural community banker); Wilbur, Ken and Kyle Kehrli (Iowa; livestock, crops producers); Frank Endres (California), wheat, cattle; James Moore (Alaska); salmon troller leader; James Benham (Indiana); President of the Indiana Farmers Union; Board of National Farmers Union: “Science and Culture to End Famine—Principles of Agriculture Productivity”

Question and Answer Session

Panel 3: Principles of Science for Durable Economic Progress

(Sunday, 9:00 am EDT; 3:00 pm CET)

Moderator: Stephan Ossenkopp

 1. Jason Ross (U.S.); Secretary-Treasurer, The LaRouche Organization; Science Adviser to Lyndon LaRouche: “Vernadskian Time—Time for Humanity”
 2. Francesco Battaglia (Italy); Professor of Physical Chemistry at the University of Modena, Italy: “The Fraud of Climate/Energy Transition”
 3. Ed Calabrese (U.S.); Professor of Environmental Health Sciences, University of Mass. Amherst; Co-Editor, Hormesis: A Revolution in Biology, Toxicology and Medicine: “Real Science Disproves the Linear Non-Threshold (LNT) Radiation Myth”
 4. Sergei Pulinets (Russia); Principal Scientific Researcher of the Space Research Institute, Russian Academy of Sciences, Moscow: “A Vernadskian Approach to Earthquake Forecasting”
 5. William C. Jones (U.S.); former EIR White House correspondent: “V. I. Vernadsky, Scientific Thought as a Geological Force”

Question and Answer Session

Panel 4: Classical Culture and the Dialogue of Civilizations

(Sunday, 1:00 pm EDT; 7:00 pm CET)

 1. Jacques Cheminade (France); President Solidarité & Progrès: Keynote Address: “A Culture of Curiosity and Perseverance to Explore the Impossible”
 2. Felipe Maruf Quintas (Brazil); Professor of Political Science, Fluminense Federal University, Rio de Janeiro; columnist for “Monitor Mercantil”: “The Role of Brazil in the Dialogue of Civilizations and in the World’s Physical Economy”
 3. Zaher Wahab (Afghanistan); Dr. Zaher Wahab, Emeritus Professor of Education, Former advisor to Afghan Ministry of Higher Education, Taught at American University of Afghanistan (AUAF), 2013-2020: “Dialogue, Not Clash, of Civilizations”
 4. George Koo (U.S.); retired business consultant specializing in U.S.-China Trade; Chairman, Burlingame Foundation: “U.S.-China Cultural Relations Are Critical to Prevent War”
 5. Mike Robinson (U.K.), Editor, The UK Column: “The Dehumanizing Meta-Sphere”

Senaste Nytt