Upprop att bilda kommitté för Nytt Bretton Woods-finanssystem

Upprop att bilda kommitté för Nytt Bretton Woods-finanssystem

Det nyliberala finanssystemet är hopplöst bankrutt. Men västvärldens regeringar har i stället för att dra konsekvenserna av detta faktum och i grunden omorganisera systemet, trappat upp konfrontationen med sina påstådda systemkonkurrenter, Ryssland och Kina. Detta lett till Natos fem expansioner österut vilket orsakat en omvänd Kubakris och till ett krig mitt i Europa som potentiellt kan eskalera till ett tredje världskrig med kärnvapen.

 

Många människor är rädda för ett nytt världskrig, och det är befogat. Men det är orsakerna till denna fara som vi måste eliminera! Ser vi inte hur ingenting längre fungerar? Bryter inte försörjningskedjorna samman överallt? Exploderar inte mat- och energipriserna? Den tyska regeringen vill nu spara på gas, medan folk i Polen och Litauen återigen eldar med ved.

 

Nej, detta har nästan ingenting att göra med Kinas pandemipolitik om en “nollvision” och endast indirekt med kriget i Ukraina. Men det har mycket mer att göra med den nyliberala modellen, i alla dess aspekter. Den nyliberala idén om att lägga ut en nations industriproduktion på entreprenad till låglöneländer var fel, eftersom den förstör produktiva arbetstillfällen i industriländerna och exploaterar arbetskraften i utvecklingsländerna. Lika fel är idén om ett aktieägarorienterat samhälle”, där kortsiktiga vinster på aktiemarknaden är det enda målet och långsiktiga ökningar av den fysiska ekonomiska produktiviteten är meningslösa. Lika fel är idén att “göra pengar på pengar”, som om pengar hade ett egenvärde i sig, eller idén om “just-in-time”, där lager inte längre behövs, eftersom lastbilar kan leverera halvfabrikat i sista minuten. Men framför allt är det helt fel att tro att pengar är synonymt med ett samhälles rikedom. Denna saga har bara lett till en explosionsartad ökning av antalet miljardärer och miljonärer, samtidigt som de fattiga ökar och medelklassen försvinner.

 

Den häpnadsväckande kollapsen av infrastrukturen i USA och Europa – vare sig det handlar om farliga broar, godståg som väntar i dagar på sidospår, den absurda tid som krävs för reparationer, bristen på kvalificerad arbetskraft eller att varor försvinner från butikshyllorna – är ett bevis på att den nyliberala modellen har misslyckats. Den galopperande inflationen är i synnerhet inte ett resultat av “kriget i Ukraina”, utan av centralbankernas överdrivna penningutgivning sedan 2008, i ett försök att dölja den systemiska finanskrisen.

 

Med det transatlantiska finanssystemet i dag står vi inför det som vi stod inför i Weimar-Tyskland 1923: En hyperinflation, som hotar att äta upp folkens hela livsbesparingar. Centralbankernas försök att bekämpa inflationen med räntehöjningar skulle kunna utlösa en kedjekollaps för skuldsatta företag och utvecklingsländer. Den aggressiva frikopplingen från Ryssland och försöket att gå emot Kina pågår och kommer att skada alla nationer.

 

Effekten på utvecklingsländerna är dödlig. Redan nu hotas enligt FN 1,7 miljarder människor av en hungerkatastrof, vilket har förvärrats av de självdestruktiva sanktionerna mot Ryssland och andra länder. Den nyliberala modellen har inte gjort något för att bekämpa fattigdomen i det globala syd, där 2 miljarder människor inte har tillgång till rent vatten och majoriteten av utvecklingsländerna inte har något effektivt hälsovårdssystem, vilket gör dem försvarslösa när de utsätts för Covid-pandemin och andra sjukdomar. De sociala systemen i många länder håller redan på att kollapsa. Om inflationen blir okontrollerbar, eller om det sker en plötslig kollaps, kan stora delar av världen störta in i totalt socialt kaos. Dessutom är det oacceptabelt att använda klimat- och miljöfrågor för att rättfärdiga avindustrialisering och radikal avfolkning, som Malthus gjorde på sin tid.

 

Även om västvärldens regeringar inte vill erkänna det, är det nyliberala systemet i dag lika bankrutt som det kommunistiska systemet var 1989-1991. I stället för att erkänna detta faktum fortsätter de att fatta beslut vars konsekvenser de inte har tänkt igenom, vilket riskerar en samhällskollaps. I stället för att spara på energi och låta priserna på basvaror stiga okontrollerat borde man häva sanktionerna – vilka är en brutal form av krigföring mot befolkningen i de länder som är måltavlor – och förlita sig på diplomati för att lösa konflikter.

 

Vi undertecknare kräver därför att det omedelbart sammankallas en internationell kriskonferens med följande mandat:

 

För det första: Att omorganisera det bankrutta världsfinanssystemet och ersätta det med ett nytt Bretton Woods-finanssystem. Det uttalade målet för detta nya kreditsystem måste vara att övervinna fattigdom och underutveckling i hela världen, men framför allt att höja levnadsstandarden i utvecklingsländerna och göra det möjligt för alla människor på den här planeten att fullt ut utveckla sina potentiella förmågor.

    För det andra: En konkursrekonstruktion av affärsbankerna, med säkerställda kreditgivare, så att de kan försörja realekonomin med krediter. Investeringsbanker och andra finansbolag måste klara sig utan skattebetalarnas pengar och själva få ordning på sina räkenskaper och vid behov förklara sig i konkurs.

    För det tredje: Förbud mot handel med derivat enligt mellanstatliga avtal. All spekulation i energi och mat skall vara strängt förbjudet.

    För det fjärde: Det omedelbara införandet av ett system med fasta växelkurser, som regeringar med vissa tidsavstånd kan justera inom en bestämd ram.

    För det femte: En genomgripande omorganisation av länders och företags skulder och även, när det är nödvändigt för deras fortsatta produktiva existens, skuldavskrivning.

    För det sjätte: Inrättandet i varje land av en nationalbank i Alexander Hamiltons tradition, så att kreditskapandet ställs under suveräna regeringars kontroll. Med detta kan produktiv full sysselsättning uppnås genom investeringar i grundläggande infrastruktur och innovation.

    För det sjunde: Förhandlingar mellan nationalbankerna om långfristiga avtal om lågräntekrediter för att möjliggöra investeringar i ett internationellt infrastrukturprogram och projekt för världslandbron, såsom de beskrivs i rapporten “Den nya sidenvägen bli världslandbon” och såsom Kina genomför i Sidenväginitiativet BeltandRoad.

 

    För det åttonde: Utbyggnaden av Världslandbron, som skapar ömsesidiga ekonomiska fördelar för alla länder, vilket i sin tur blir grunden för en ny internationell arkitektur för fred, som tar hänsyn till säkerhetsintressena för alla nationer på denna jord. Det nya namnet på fred är utveckling.

 

Vi, undertecknare av detta upprop, är övertygade om att “globaliseringen” med sin brutala rovdjurskapitalism har misslyckats – ekonomiskt, finansiellt och moraliskt. Vi måste åter sätta människorna i medelpunkten för ekonomin, som inte ska vara en självbetjäningsbutik för miljardärer och miljonärer, utan måste tjäna det gemensamma bästa. Den nya ekonomiska ordningen måste garantera de oförytterliga rättigheterna för alla människor på jorden

 

Här kan du skriva på uppropet för att bilda en kommitté för ett Nytt Bretton Woods finanssystem och läsa uppropet på engelska: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/call_for_an_ad-hoc_committee_for_a_new_bretton_woods_system

 

Hör Ulf Sandmarks presentation om utformningen av ett nytt rättvist internationellt finanssystem med jämförelse av vad som hände under toppmötena för BRICS, EU, G7 och Nato i slutet av juni 2022. Utgångspunkten är Schillerinetiutets upprop för ett Nytt Bretton Woods.
https://www.youtube.com/watch?v=xl8g7xkyLdU

Hör Harley Schlangers presentation av Uppropet: https://laroucheorganization.com/article/2022/06/30/how-deal-disintegrating-system

Hör Helga Zepp-LaRouches presentation av Uppropet: https://schillerinstitute.com/blog/2022/06/30/webcast-zepp-larouche-lays-out-the-case-for-the-new-bretton-woods/

Förstå den rätta antimperialistiska amerikanska traditionen från den amerikanska befrielsen från Brittiska imperiet. Hör onlinekonferens söndag den 3 juli kl 19 svensk tid där Helga Zepp-LaRouche och Diane Sare inför den amerikanska nationaldagen, presenterar förslaget till ett Nytt Bretton Woods finanssystem. Dianne Sare har kvalificerat sig till senatorskandidat mot Wall Streets och vapenindustrins egen senator Chuck Schumer i delstaten New York i USA:s mellanårsval i november 2022. https://schillerinstitute.com/blog/2022/06/28/this-july-4-declare-for-a-new-bretton-woods/

Notiser om den framväxande nya RÄTTVISA ekonomiska världsordningen från EIR Daily Alert (Denna dokumentation efterfrågades av deltagarna på onsdagsmötet, eftersom det är så svårt att hitta något i västerlndsk media om detta. EIR Daily Alerts tre dagliga fria notiser är ett bra sätt att följa detta):


World Faces ‘Two Distinct Global Governance Propositions’ in G7 and BRICS Summits, Says Global Times Editorial: 
https://larouchepub.com/pr/2022/20220626_summits.html

Xi Jinping Urges BRICS-Plus Summit Let’s Place Development ‘Front and Center on the International Agenda’
https://larouchepub.com/pr/2022/20220624_brics_summit.html

Putin in BRICS+ Forum, Again Blames Global Crisis on G7 Nations’ ‘Irresponsible Macroeconomic Policy’: 
https://larouchepub.com/pr/2022/20220625_putin_brics.html

Putin Tells St. Petersburg Forum, the Unipolar World Is Dead; Deluded West Would Do Well To Admit It: 
https://larouchepub.com/pr/2022/20220617_petersburg_forum.html

Putin Explains How BRICS Partners Are Working on Currency Alternatives for Trade and Reserves
https://larouchepub.com/pr/2022/20220623_putin_explains.html

Sergey Glazyev Describes LaRouche’s Idea for a New Financial System: 
https://larouchepub.com/pr/2022/20220628_glazyev.html

Now, for a LaRouche New Bretton Woods
https://larouchepub.com/pr/2022/20220625_lead-editorial.html

EIR Daily Alert publicerar varje dag 10 notiser. Tre av dessa notiser är fritt tillgängliga på: https://larouchepub.com/press_releases.html och ger en bra alternativ översikt över strategiska händelser.

Senaste Nytt