Schillerinstitutets plan för att lyfta Haiti ur katastrofen

Schillerinstitutets plan för att lyfta Haiti ur katastrofen

För text och länkar om Haitiplanen på engelska, spanska eller franska se nedan!

Krisen i Haiti är skrämmande på grund av ödeläggelsen efter jordbävningen den 14 augusti och oväderskatastrofen som efteråt förvärrade situationen, men krisen går tillbaka på en tvåhundraårig malthusiansk kolonialpolitik som fortsätter än idag. Denna önation var ledande i de republikanska upproren mot kolonialismen och hade en viktig betydelse för att stötta den amerikanska revolutionen på 1700- och 1800-talen, men alltsedan upproret på Haiti då slogs ned har landets utveckling hållits i misär. Haitis svaga ekonomi och samhällsinfrastruktur har helt slagits sönder av jordbävningarna 2010 och i år. Landet hemsöks nu av att välbeväpnade kriminella gäng som gjort landets säkerhetssituation omöjlig med kidnappningar och narkotikahandel. Nu behöver Haitis fysiska ekonomi byggas från grunden för att kunna stå emot nya naturkatastrofer och lyfta den fattiga befolkningen till välstånd och ekonomisk utveckling.

I Schillerinstitutets plan för Haitis utveckling anges riktlinjer för alla sektorer i landets fysiska ekonomi. Planen pekar på de stora möjligheterna, om USA, Iberoamerika och de Karibiska länderna kan arbeta tillsammans med Kina, för snabbt lyfta Haiti ur den akuta humanitära krisen och flyktingkrisen.  Det finns stora möjligheter att ansluta Haiti och Karibien till Belt and Road och den Maritima Sidenvägen.

 

Rapporten är på 16 sidor och behandlar särskilt åtta grundläggande områden för infrastruktur, industri, jordbruk som är kärnan i Haitis ekonomi med de möjligheter och problem som finns.

Särskilda förslag till utvecklingsplaner behandlas för dessa områden:

  1. Elkrisen och kraftverksbyggnad,
  2. Hälsosituationen och uppbyggnad av ett universellt hälsoväsende,
  3. Matkrisen och jordbruket,
  4. Transportkollapsen och möjligheten att bygga järnvägar och vägar,
  5. Flygplatser och förutsättningen för en internationell djuphamn,
  6. VVS och vattenförsörjning,
  7. Industriell utveckling och arbetskraftens kompetensutveckling och
  8. Utbildningen.

Den fullständiga rapporten finns på https://larouchepub.com/other/2021/4839-the_schiller_institute_plan_to.html

 

“Schillerinstitutets plan omfattar en samlad infrastrukturplan finansierad av ett system upplagt efter Hamiltons principer med rikliga öronmärkta krediter, skapat för att vara ett centralt element i en konkursomläggning av det sammanfallande internationella finanssystemet. Schillerinstitutet har preliminärt beräknat, att ett bärkraftigt återuppbyggnadsprogram på Haiti kommer att kosta mellan 175 och 200 miljarder dollar eller 17,5 till 20 miljarder dollar om året under tio år”.

 

Den 25 september höll Schillerinstitutet ett internationellt webinar med titeln “Reconstructing Haiti – America’s Way Out of the ‘Global Britain’ Trap.” (Återuppbyggnad av Haiti – Amerikas utväg ut fällan ‘Globala Storbritannien’). Diskussionen på två och en halv timme presenterade utvecklingsplanen för Haiti, krävde omedelbara och samlade experter med anknytning till Haiti med inriktning på teknik, medicin och utvecklingspolitik. Diskussionen stod i skarp kontrast till de tvångsdeportationer som USA gjorde samma vecka för att fördriva tusentals haitier från gränsen mellan Texas och Mexico, tillbaka till det utblottade Haiti.

 

De sex paneldeltagarna var Richard Freeman, medförfattare till ”Schillerinstitutets plan för Haitis utveckling”; Eric Walcott, direktör för Strategiska Partnerskap vid ‘Institute for Caribbean Studies’; Firmin Backer, medgrundare och ordförande för ‘Haiti Renewal Alliance’; Joel DeJean, ingenjör och Texas-aktivist för LaRoucheorganisationen; Dr. Walter Faggett, MD, baserad i Washington, DC, där han tidigare var chefsläkare i Washington DC, och är nu medordförande för ‘Health Council’ i ‘DC’s Ward 8’, och en internationell ledare i Kommittén för motsättningarnas sammanfallande; samt moderator Dennis Speed från Schillerinstitutet.

 

Freeman presenterade såväl omfattningen av den extrema underutveckling som i årtionden påtvingats Haiti, och det huvudsakliga delarna i ett utvecklingsprogram för denna nation i samband med utvecklingen av hela ön Hispaniola och Karibien. Han presenterade kartan över de föreslagna järnvägarna, atomkraftverken, säkrad vattenförsörjning och annan vital infrastruktur. Han visade bilder på förslag, som kinesiska företag har lagt fra under d senast åren, men som inte realiserats.

 

Det haitisk-kinesiska projektet på 4,7 miljarder dollar från 2017, till återuppbyggnad av Haitis huvudstad föreslogs av två kinesiska företag – ‘Southwest Municipal Engineering and Design Research Institute of China’ (SMEDRIC) och ‘Metallurgical Corporation of China’ (MCC). Där skisserades en rad detaljerade projekt för att genomföra återuppbygnaden av huvudstaden och dess omgivningar. SMEDRIC angav att projekten för Haitis huvudstad var en del av ett bredare förslag för hela landet på 30 miljarder dollar, som togs upp på toppmötet för BeltandRoad initiativet i Beijing den14-15 maj 2017. Kort tid efter genomförde en kinesisk delegation ett 8-dagars besök till Haiti för möten med lokala ämbetsmän.

 

Firmin Backer påpekade, att USAID har använt 5,1 miljarder dollar i Haiti under de 11 åren seden jordskalvet 2010, men vad finns att visa för resultat av pengarna? Nu, med det senaste jordskalvet den 14 augusti, kan vi inte ens få fram hjälp till de drabbade zonerna, för det finns inte ens en flygplats eller hamn på södra Haiti för att undsätta de drabbade människorna. Firmin rapporterade om hur Haiti fick en viss skuldsanering av IMF för många år sen, men därefter fick man inte tillstånd att söka utländsk kredit!

 

Eric Walcott var fast beslutsam: “Vi behöver världens kreativa genialitet för Haiti och Afghanistan.” Han sa, “använd utlandshaitierna” till att utveckla Haiti. Det finn flera haitiska läkare i New York och Miami än i hela Haiti. Han underströk att Haiti inte är fattigt; betingelserna är vad man kan kalla dåliga. Men befolkningen har stolthet, begåvning och uppfinningsrikedom. Walcott lade särskild vikt på val i Haiti. Han sa: “Val er en process,” inte en händelse. Han har erfarenheter med det. Från 1998 till 2000 fungerade Walcott som huvudobservatör för OAS vid val i Haiti.

 

Joel DeJean, en amerikan av haitisk härkomst, slog kraftigt på trumman för behovet att denna nation tar sikte mot den högsta nivån, till exempel genom att ta språnget från kol till atomkraft. Han förespråkade “att Kina skulle ges möjligheten” att införa den allra nyaste atomteknologin i Haiti – en gaskyld modulreaktor. Vi “har inte användning för flera atomubåtar, vi har användning för atomteknologi!” Han krävde upprättandet av en utvecklingsbank i Haiti samt även andra punkter.

 

Dr Faggett summerade många punkter med det bredaste perspektiv och uppmuntrade till handling. Han har tjänstgjort vid den amerikanska militärens “karibiska fredsbevarande styrka” och underströk behovet av handling, inte bara i Haiti utan på världsplanet. Han hänvisade till president Franklin Delano Roosevelt och sa att “man kan säga något om människor, med utgångspunkt från hur de tar sig an deras folks hälsa”.

 

Dr Fagget sa, att vi borde mobilisera i form av “vaccindiplomati”, och arbeta för att bygga upp en hälsoplattform på Haiti och ett modernt hälsoväsende i hela världen. Han är “entusiastisk över att realisera Helgas mission” med hänvisning till Helga Zepp-LaRouche, Schillerinstitutets internationella ordförande som i juni 2020 skrev ett upprop för en global hälsosäkerhetsplattform. Det var vid den tidpunkt som hon och Dr. Joycelyn Elders, tidigare hälsovårdsminister (Surgeon General), bildade Kommittén för motsatsernas sammanfallande.

Webinariet kan ses här: Reconstructing Haiti is America’s Way Out of the “Global Britain” Trap

 

In English from Executive Intelligence Review:

 

I. International: Anti-Malthusian Resistance
The Schiller Institute Plan To Develop Haiti   by Richard Freeman and Cynthia Rush
https://larouchepub.com/eiw/public/2021/eirv48n39-20211001/eirv48n39-20211001_005-the_schiller_institute_plan_to_d.pdf
II. Schiller Institute for Haiti
Reconstructing Haiti as America’s Way Out of the ‘Global Britain’ Trap 
Schiller Institute Provides ‘High Ground’ to Afghan Diaspora Movement for Peace 
by Mike Billington
https://larouchepub.com/eiw/public/2021/eirv48n40-20211008/index.html

 

 

På spanska, In Spanish, Espanol:

 

El plan del Instituto Schiller para desarrollar Haití
por Richard Freeman y Cynthia Rush

https://larouchepub.com/spanish/other_articles/2021/4839-plan_si_desarrollar_haiti.html

Diálogo por internet del Instituto Schiller , Sábado, 25 de septiembre de 2021

Reconstruir Haití: salida que tiene EE. UU. para librarse de la trampa de la “Gran Bretaña Global”
https://larouchepub.com/spanish/audio/2021/09/0925-weekly-si.html
Construyamos infraestructura para Haití, ¡ya!
por Gretchen Small

28 de agosto de 2021 en Otros artículos importantes
https://larouchepub.com/spanish/other_articles/2021/4834-construyamos_infraestruc_haiti_ya.html

“An article in the Dominican newspaper PRIMICIAS, which is read in Dominican Republic, Haiti and abroad,  titled “El Instituto Schiller, presentará programa para desarrollar Haití y República Dominicana: derrotar la geopolítica y garantizar la prosperidad del vecino” (The Schiller Institute will present a program to develop Haiti and the Dominican Republic: defeating geopolitics and guaranteeing prosperity for the neighboring country), was published by Enrique A. Sánchez Linares, on September 23, 2021.

The article starts: “The Schiller Institute’s wake-up call, in the face of global neglect of Haiti, is stirring the consciences of the world’s citizens. It is time to guarantee, as Frederick Douglas said, hope of what this poor nation should be, and what Lyndon LaRouche demanded, after the 2010 earthquake: a commitment by the United States government to immediate action for the recovery and reconstruction of Haiti, until its efficient sovereignty has been restored. Today, the world watches in amazement, as the US intends to expel thousands of refugees, mostly Haitians, turning a deaf ear to the increasingly tragic situation of this poor nation,” where, as World Food Program’s David Beasley reports, almost 40% of the population –4 million people—lack food.“The good news is that the Schiller Institute is working on a programmatic alternative for the development of Haiti and the role that the Dominican Republic can play for mutual benefit,” Sánchez wrote.Then he goes into some of the history of these two countries. “The history of events on the island itself determined that, due to imperial geopolitics, two nations were created…. Haiti was a prosperous colony that collaborated in supplying the forces of the American Revolution led by the disciples of Benjamin Franklin, as in the case of George Washington. Alexander Hamilton collaborated on the development of the first Haitian constitution in that period… The nascent Haitian nation required very special diplomatic maneuverings, because it was a small country that had to carefully handle the imperial powers of the day which were confronting the United States, such as France, Spain and Great Britain.”Today, Enrique Sánchez Linares wrote, “the only way to achieve peace has been mutual forgiveness, and to prepare to take a step that can strengthen, not the imperial geopolitics that has always asserted ‘divide and rule’, but the fundamental principle that comes from the Peace of Westphalia [which says] that “the wellbeing of the neighbor” is the key cornerstone for peace. And that it is the key to developing new relations with Haiti.

Today Helga Zepp-LaRouche and the movement around her, represents that orientation, through what she calls the ‘coincidence of opposites’…. The Dominican-Haitian case is complex and special. The only way out: Guarantee the prosperity of the neighbor”. Sanchez references Lyndon LaRouche’s proposal for Haiti after the 2010 earthquake again, and Obama’s rejection of it; the proposal by the Chinese company to rebuild Port-au-Principe and bring infrastructure projects to Haiti; and Helga’s proposal for Afghanistan today, and ends: “Today the Dominican government has a golden opportunity to support these initiatives, which in the short term would free us from the serious social problems that are increasing due to the Haitian issue. And this could become explosive. The solution is clear; it will be the benefit of the neighbor, the cornerstone of the Peace of Westphalia, put into practice in these difficult times. For this, the Schiller Institute is preparing a proposal, to think as adults at least for a mutually beneficial solution, which could be an example for the world. Haiti does have a way out and we must move to make it happen.”

The article, in Spanish, can be found here: https://primicias.net/web/el-instituto-schiller-prese ntara-programa-para-desarrollar-haiti-y-republica-dominicana-derrotar-la-geopolitica-y-garantizar-la-prosperidad-del-vecino/

 

 

På franska, French, Français:

 

EIR publie “Le plan de l’Institut Schiller pour développer Haïti”.

30 septembre 2021 – EIR News Service a publié aujourd’hui, “Le plan de l’Institut Schiller pour développer Haïti”, un rapport de 16 pages qui présente un programme complet portant sur “huit domaines fondamentaux de l’infrastructure, de l’industrie et de l’agriculture, qui sont au cœur de l’économie haïtienne.

 

Le rapport présente les possibilités et les problèmes à surmonter, ainsi que les solutions recommandées pour le plan de développement”. Ces domaines sont : 1. L’énergie et l’électricité, 2. un système de santé universel, 3. la faim et l’agriculture, 4. les chemins de fer et les routes, 5. les aéroports et les ports maritimes, 6. l’assainissement et la purification de l’eau, 7. l’industrie et la main-d’œuvre, et 8. l’éducation.

 

Le rapport complet est disponible en français au lien suivant

https://www.committeerepubliccanada.ca/IMG/pdf/le_plan_de_l_institut_schiller_pour_haiti_sept_2021-2.pdf

et l’original en anglais est disponible au lien suivant :

https://larouchepub.com/other/2021/4839-the_schiller_institute_plan_to.html

 

Le plan de l’Institut Schiller est d’une grande clarté tant à propos de la mission proposée que de la nécessité pressante d’agir :

“Reconstruire Haïti est une tâche colossale en raison du niveau de destruction auquel ce pays a été délibérément soumis ces deux derniers siècles sous l’impulsion de politiques malthusiennes. Tous les secteurs de son économie physique doivent être reconstruits de fond en comble, afin de sortir la population de sa détresse. Cependant, ce n’est pas une tâche impossible, si la Chine et les États-Unis ravaillent ensemble, ainsi qu’avec certaines nations du bassin des Caraïbes et d’Amérique centrale, dans le cadre de l’Initiative “la Ceinture, la Route” (ICR) qui relierait alors toute la région.

 

“Haïti devra établir des relations diplomatiques avec la Chine : il reste l’un des rares pays de la planète à entretenir plutôt des relations diplomatiques avec Taïwan. La Chine insiste à juste titre sur le fait qu’elle ne travaillera qu’avec les nations qui reconnaissent le principe d’une Chine unique, et Haïti serait bien avisé de suivre la voie empruntée par son voisin, la République dominicaine – qui a récemment rompu avec Taïwan et établi des liens avec la Chine – s’il espère obtenir la participation de la Chine à sa reconstruction.

 

“Haïti a été soumis à plusieurs reprises à une politique de dépeuplement intentionnel comme on peut l’observer à chaque fois qu’une “catastrophe naturelle” frappe le pays; et depuis 125 ans, le pillage d’Haïti par la City de Londres, Wall Street et d’autres banques transatlantiques (où la France joue un rôle clé), assistées au 20ème siècle par le Fonds Monétaire International et d’autres agences de prêts multilatérales, a privé Haïti du droit de se développer en une nation moderne, le laissant sans défense face à des désastres répétés, le tremblement de terre du 14 août 2021 n’étant que le plus récent.

 

“Le programme de l’Institut Schiller pour la reconstruction d’Haïti, comprend un plan d’infrastructure unifié, financé par un système Hamiltonien de crédit dirigé, créé comme élément central d’une réorganisation en faillite du présent système financier international qui est en train de se désintégrer.  L’Institut Schiller a estimé de manière préliminaire qu’un programme viable de reconstruction d’Haïti coûtera entre 175 et 200 milliards de dollars, soit 17,5 à 20 milliards de dollars par an pendant dix ans.”

 

Le rapport passe également en revue le projet haïtiano-chinois avorté de 2017, qui avait été présenté par ” deux entreprises chinoises – l’Institut de recherche en ingénierie et conception municipale du Sud-Ouest de la Chine (SMEDRIC), et la Metallurgical Corporation of China (MCC) – lequel consistait en une série de projets détaillés évalués à 4,7 milliards de dollars pour mener à bien la reconstruction de la capitale et de ses environs. SMEDRIC a indiqué que les projets pour la capitale d’Haïti faisaient partie d’une proposition plus large de 30 milliards de dollars pour l’ensemble du pays, discutée lors du sommet de l’Initiative « la Ceinture, la Route » qui s’était tenu les 14 et 15 mai 2017 à Pékin. Peu de temps après, une délégation chinoise a effectué une visite d’investigation de 8 jours en Haïti et a

rencontré des responsables locaux.”

 

Le rapport de l’Institut Schiller a également fait l’objet de discussions lors d’un webcast de l’Institut Schiller d’une durée de 2h30 qui est accessible ici en anglais :

https://schillerinstitute.com/blog/2021/09/24/live-event-reconstructing-haiti-is-americas-way-out-of-the-global-britain-trap/

 

Pour plus d’informations, contactez l’Institut Schiller à l’adresse suivante : ecrivez@institutschiller.ca

ou téléphonez au 514-461-7209, à Montréal, Québec, Canada

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller bidra till verksamheten!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr. För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad.
Betala medlemsavgiften till Schillerinstitutets PG 580049-5. Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218.
För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress och ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt