Alain Corvez

Merkel & Hollande ljög om Minskavtalet: Vem i hela Västvärlden kan man lita på?

Merkel & Hollande ljög om Minskavtalet: Vem i hela Västvärlden kan man lita på?

Inbjudan till webinar tisdag 10 januari 2023 kl 17-20 sv. tid med bland andra: - Ray McGovern, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS), - Scott Ritter, tidigare vapeninspektör för FN i Irak, - Helga Zepp-LaRouche, Schillerinstitutet och Bürgerrechtsbewegung Solidarität, - general (pens.) Dominique Delawarde, tidigare fransk förbindelseofficer till den amerikanska...