Merkel & Hollande ljög om Minskavtalet: Vem i hela Västvärlden kan man lita på?

Merkel & Hollande ljög om Minskavtalet: Vem i hela Västvärlden kan man lita på?

Inbjudan till webinar tisdag 10 januari 2023 kl 17-20 sv. tid med bland andra:

Ray McGovern, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS),

Scott Ritter, tidigare vapeninspektör för FN i Irak,

Helga Zepp-LaRouche, Schillerinstitutet och Bürgerrechtsbewegung Solidarität,

– general (pens.) Dominique Delawarde, tidigare fransk förbindelseofficer till den amerikanska arméns officershögskola i Fort Leavenworth,

– överste (pens.) Alain Corvez, rådgivare i säkerhetsfrågor

Det överraskande erkännandet från den tidigare förbundskanslern Angela Merkel och den tidigare franske presidenten “Den Flygande Holländaren” Francois Hollande att deras stöd till Minskprocessen bara var ett sätt att vinna tid för Ukrainas upprustning, borde fått världen att stanna. I och med FN-resolution nr 2202 blev denna överenskommelse folkrättsligt bindande. Hur ställer sig den ”regelbaserade ordningens” företrädare till folkrätten?

I åratal hette det att sanktionerna mot Ryssland kunde hävas först när Minskavtalet var till fullo genomfört. Om detta bara var tomma ord, vad var då avsikten?

Vad är det för mening med att sluta avtal med representanter för västvärlden, om man måste utgå från att det som de säger bara handlar om att de driver sin egen agenda? Vad behövs för att återskapa förtroendet i världspolitiken, är det ens möjligt?

De ovannämnda talarna diskuterar det strategiska lägets faror, och alternativen.

Delta i video-mötet via Zoom på länken:

https://us06web.zoom.us/j/85310944353?pwd=MjU2NGNjNXJJM0pFNkxOTXFWOWZKQT09

mötes-ID: 853 1094 4353
lösenord: 872930

Se inbjudan till ett annat webinar: “Kan Kärnvapenkrig undvikas?” som hålls SÖNDAG 8.1 KL 20-22 SV. TID
med Diane Sare, Richard Black, Scott Ritter, kärnvapenexperten Steve Starr och Helga Zepp-LaRouche :  https://www.sareforsenate.com/sare_for_senate_2024_policy_discussion_blog

 

Bakgrund:

Helga Zepp-LaRouche: Webcast Implication of Minsk Lies: Erosion of International Law, Loss of Trust   https://laroucheorganization.com/article/2023/01/04/implication-minsk-lies-erosion-international-law-loss-trust

Helga Zepp-LaRouche: 10 principer för fred och utveckling   https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

Upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling   https://schillerinstitutet.se/uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/

Ukraina behöver stöd för fred, inte krig! Samla namn för fredsförhandling i Vatikanen! https://schillerinstitutet.se/ukraina-behover-stod-for-fred-inte-krig-samla-namn-for-fredsforhandling-i-vatikanen/

Konferens: “Ingen fred förrän det döende transatlantiska finanssystemet konkurssaneras”  https://schillerinstitutet.se/konferens-det-blir-ingen-fred-forran-det-doende-transatlantiska-finanssystemet-konkurssaneras/

Se vårt toppseminarium mot svenskt och finskt Natomedlemskap   https://schillerinstitutet.se/inbjudan-webinar-schillerinstitutet-i-danmark-och-sverige/

Se även video på tyska; https://www.bueso.de/halten-voelkerrecht-frau-merkel

Senaste Nytt