Mozart

Mozart – den förste feministen?

Mozart – den förste feministen?

Sedan franska revolutionen tenderar den politiska diskussionen att vilja förklara meningsskiljaktigheter enligt den så kallade höger-vänster-skalan. På 2000-talet har denna förklaringsmodell visserligen fått ge vika för andra indelningar, exempelvis konservativ-progressiv, nationalistisk-globalistisk eller GAL-TAN men ivern att kategorisera på binära spektrum kvarstår relativt oemotsagd. Största problemet med dessa indelningar är att...