Videokonferens lördag 9 april: Upprätta en ny arkitektur för säkerhet och utveckling för alla nationer

Videokonferens lördag 9 april: Upprätta en ny arkitektur för säkerhet och utveckling för alla nationer

Här kan du se ett sammandrag med ett smakprov från alla föredragen. (38 min)

Här nedan kan du hela konferensen i efterhand på två videolänkar, för panelerna 1-2 respektive panelerna 3-4:

Conference: For a Conference to Establish a New Security and Development Architecture for All Nations

Här är inbjudan på svenska, därefter följer konferensens innehåll och talarlista på engelska.

Vår värld står inför ett akut hot om ett världskrig, i värsta fall ett kärnvapenkrig, som skulle innebära slutet för mänskligheten. Därutöver hotar en ekonomisk förstörelse som drabbar miljarder människor.

Det är därför absolut nödvändigt att skapa en ny säkerhets- och utvecklingsarkitektur för alla nationer i världen, som tar hänsyn till samtliga nationers intressen.

Det nuvarande kriget i Europa, de tidigare krigen i Afghanistan, Syrien, Irak, Libyen, Jemen, Somalia, Sudan och utbredningen av svält och sjukdomar har redan kostat miljontals oskyldiga människor livet eller förstört deras hem, deras livsuppehälle och deras framtid. Coronakrisen påminner oss om att alla människors liv på jorden är sammanflätade. Vi måste fokusera på långsiktighet och inkludering för att förbättra villkoren för vår planet och våra folk. Vårt uppdrag är därför inte bara att stoppa denna självdestruktiva utveckling, utan att också skapa alla förutsättningar för fred och välstånd utifrån mänsklighetens gemensamma mål. Vi måste utforma ett nytt paradigm, en ny ordning, som utgår från vår planets och alla människors intressen, för att ta mänskligheten till nästa nivå.

Det som ligger bakom det akuta krigshotet är den pågående kollapsen av det transatlantiska finansiella systemet. En hyperinflationistisk process har utlösts globalt, med en efterföljande kollaps av västländernas ekonomier. City i London och Wall Street i New York, som är ansvariga för detta system, är beslutna att slå sönder varje välfungerande alternativ till deras system, vare sig det gäller Ryssland, Kina, Indien eller andra. Kinas Belt & Road-samarbeten omfattar nu närmare 150 nationer. Det styrande etablissemangets finansiella system har som mål att med en malthusiansk politik fortsätta hålla den så kallade utvecklingssektorn i ett tillstånd av kolonial underutveckling.  Om den nuvarande utvecklingen mot krig och förstörelse ska kunna hejdas krävs det därför ett helt nytt ekonomiskt och finansiellt paradigm. Vår konferens kommer att ta sig an denna utmaning genom att gå till botten med problemet, vilket innebär ett helhetsgrepp på alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling

Vår referenspunkt är freden i Westfalen. Den fastställde inte bara den andres väl och evig glömska och förlåtelse av alla begångna oförrätter, utan innebar också en finansiell nyordning för alla länder som var delaktiga i den. Den drog ett streck över obetalda och illegitima skulder och fordringar, i de flesta fall genom avskrivning eller omförhandling. Den stärkte också statens roll i återuppbyggnaden av nationerna efter det europeiska så kallade trettioåriga kriget.

Ur den Westfaliska freden utvecklades den internationella folkrätten, som funnit sitt hittills bästa uttryck i FN-stadgan, vilken absolut måste bibehållas i det nya paradigmet. Deklarationen om de mänskliga rättigheterna, de ​​tio Bandungprinciperna och den fredliga samexistensens fem principer uttrycker idéer som är universella och förblir giltiga för att främja fred, utveckling och samarbete i världen. (Läs en sammanställning av Westfaliska freden, De Fem principerna och Bandungkonferensen här: https://schillerinstitutet.se/bandung-fem-principer-westfaliska-freden-forebilder-for-ny-global-fredsarkitektur/ )

Den världsordning som tog form efter andra världskriget gav upphov till institutioner som FN, Världsbanken, IMF, Nato, WTO och WHO. Dessa institutioner var framför allt inriktade på demokrati, mänskliga rättigheter, kapitalism, konsumtion och militära allianser, och fungerade på det hela taget i 75 år. Deras största brist var att de inte uppfyllde president Roosevelts ursprungliga tanke med Bretton Woods-systemet, nämligen att höja levnadsstandarden i utvecklingsländerna och sätta stopp för kolonialismen. Det är hög tid att omgestalta världen, genom att ta vara på fördelarna med vår tids nya kontaktmöjligheter och nya paradigm och sätta grundläggande mänskliga behov, inkludering, ett nytt ekonomiskt system, varaktig överlevnad och fred för alla i centrum.

Vi är fast förvissade om att fred endast kan uppnås genom en radikal omvandling av det världsekonomiska systemet så att det återspeglar detta synsätt. En sådan ny vision för världen, i överensstämmelse med det allra bästa i det förflutna, fordrar att vi väljer långsiktighet, inkludering och samhörighet i stället för geopolitisk dominans och moralisk förnedring av de svaga.

Denna nya vision om en ny global plattform som kan ta mänskligheten till nya höjder, beskrivs i detalj i det som den berömde amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche kallade sina fyra lagar:

  • Ett omedelbart införande av USA:s president Franklin D. Roosevelts Glass-Steagall-lag, utan några ändringar och denna gång globalt, för att konkurssanera hela den spekulativa finansiella bubblan och förhindra en utplundring av mänsklig arbetskraft.
  • En återgång till ett på alla nivåer reglerat nationalbanksystem, så som det utformades i USA av landets första finansminister Alexander Hamilton, och som därefter inspirerade andra länder till att skapa framgångsrika utvecklingssystem.
  • Ett därmed sammanhängande kreditsystem med målet att generera hög produktivitet i arbetsprocessen samtidigt som hushållens realekonomiska produktivitet och levnadsstandard höjs.
  • En kraftsamling för att med fusionsteknik som spetsteknologi driva fram upptäckter av nya fysikaliska principer och genombrott i grundforskningen, för att nå nya utvecklingsnivåer och energiflödestätheter.

Människan är den enda arten som är utrustad med kreativt förnuft, vilket skiljer henne från alla andra levande varelser. Denna kreativa förmåga gör att vi kan upptäcka ständigt nya principer i det fysiska universum, något som kallas vetenskapliga framsteg. Det faktum att människan kan upptäcka dessa principer, alltså immateriella idéer som får en effekt i det materiella universum i form av tekniska framsteg, bevisar att det finns en överensstämmelse mellan den mänskliga tankens lagbundenhet och det fysiska universums lagbundenhet. Sett i detta perspektiv har ekonomi inget att göra med någon penningvinst, utan med mänsklig lycka i den mening som Gottfried Wilhelm Leibniz lade i det begreppet, d.v.s. att människan är kapabel att utveckla alla sina inneboende anlag till en harmonisk helhet och på så vis bidra till mänsklighetens fortsatta utveckling.

Vi håller denna konferens för att inspirera personer i ledande ställning som har visioner, karaktär, möjligheter, mod och engagemang; inspirera dem till att kommunicera, samarbeta och tillsammans vara med om att skapa enighet, rättvisa, demokrati, decentralisering och mänsklig utveckling; inspirera dem till att hålla fast vid sina löften i stället för att underkasta sig finansmännens och oligarkernas internationella regelbaserade ordning. Det är en fråga om liv eller död att stoppa “domedagsklockan” innan den slår midnatt.

Här kan du se konferensens översiktliga innehåll och talarlista på engelska:

Videokonferens lördag 9 april 2022: En konferens för att upprätta en ny arkitektur för säkerhet och utveckling för alla nationer

Allmän session (90 min.)

Varför det gamla paradigmets misslyckande kräver upprättande av ett nytt paradigm för internationella relationer

Session 1: Säkerhet (90 min.)

En ny säkerhetsarkitektur i tradition av Westfaliska freden och Bandung Konferensen

Session 2: Ekonomi (90 min.)

För en ny rättvis ekonomisk världsordning – hindra svälten för en miljard människor

Session 3: Utveckling (90 min.)

  • Avskaffa äntligen kolonialism och imperialism
  • Utveckling är det nya namnet för fred
  • Nödvändigheten att bygga ett världshälsosystem

 

I. PLENARY SESSION

1) Helga Zepp-LaRouche; Founder, Schiller Institute: Welcome and Keynote, “The Need for a New Paradigm”
2) Amb. Anatoly Antonov, Russian Ambassador to the United States: “The Russian Perspective”
3) Sam Pitroda; Innovator, Entrepreneur and Policy-Maker; U.S./India: “The Need to Redesign the World”
4) Jay Naidoo; Cabinet Minister under President Nelson Mandela, South Africa: “The African Perspective”
5) Chen Xiaohan, Chinese People’s Association for Peace and Disarmament: “Shared Future of Mankind”
6) Alessia Ruggeri; Spokeswoman of the Comitato per la Repubblica, trade unionist (Italy): “For a Europe of the Fatherlands with the Peace of Westphalia”
7) P.S. Raghavan, Former Indian Ambassador to Russia: “The Indian Perspective” (Tyvärr utgick denna talaren)

Discussion among the panelists

II. ECONOMY

1) Dennis Small; Ibero-American Editor, EIR: “The New Architecture: A Program to Prevent the Starvation of One Billion People Due to the Sanctions”
2) Prof. Justin Yifu Lin; Dean, Institute of New Structural Economics; Dean, Institute of South-South Cooperation and Development; Honorary Dean, School of National Development, Peking University: “China’s BRI: The Rationale and Likely Impacts”
3) Saeed Naqvi (India), Indian journalist, television commentator and interviewer: “Media Role and Responsibility

4) Dr. George Koo (U.S.), retired Business Consultant; Chairman, Burlingame Foundation: “U.S. Sanctions on Russia and China Are Suicide for the Dollar”

5) Fraydique Alexander Gaitán (Colombia), President of USCTRAB Trade Union Confederation of Colombia, and Pedro Rubio, Colombian trade union leader: “South America and the New Development Architecture”

Public discussion

BREAK: 45 Minutes

III. SECURITY

1) Jacques Cheminade; President, S&P, France: “The Peace of Westphalia to Escape the Thucydides Trap”
2) Diogene Senny (Republic of Congo), President of the Pan African League UMOJA Congo: “What Africa Expects from the World”

3) Caleb Maupin (U.S.), Founder and Director, Center for Political Innovation: “Security Effects of Unilateral Sanctions by the U.S. and the West”

4) Mike Callicrate (U.S.), Kansas cattleman, policy advocate and founder and owner of Ranch Foods Direct: “The Cartel Era is Over – More Sovereign Farmers, Food for All – Double World Food Production”

Public discussion

IV. DEVELOPMENT

1) Dennis Speed; Committee for the Coincidence of Opposites, author and long-time leader of the LaRouche movement; “The Urgent Need for a World Health System”

2 ) Helga Zepp-LaRouche, Founder, The Schiller Institute: “Operation Ibn Sina”, and Dipl. Ing. Daud Azimi (Afghanistan), Board Member, Peace National Front of Afghanistan: “Afghanistan: Today’s Urgent Economic and Political Imperatives”

3) Princy Mthombeni (South Africa), Communication Specialist,  Founder, Africa4Nuclear: “Energy Security for Africa”

Public Discussion

Concluding Remarks: Helga Zepp-LaRouche and Sam Pitroda

 

 

Läs även på det internationella uppropet att sammankalla en internationell fredskonferens för att upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och utveckling. Här kan du läsa uppropet på svenska och finna länkar till ytterligare tio språk: https://schillerinstitutet.se/upprop-for-internationell-fredskonferens-for-att-uppratta-en-ny-arkitektur-for-alla-nationers-sakerhet-och-utveckling/

Skriv på detta internationella upprop här: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/convoke_an_international_conference_to_establish_a_new_security_and_development_architecture_for_all_nations

 

Läs även LaRoucheplanen för en ny arkitektur för utveckling, ett förslag till ekonomisk vitbok för hur man praktiskt skall genomföra en ny rättvis ekonomisk världsordning, så att svälten för en miljard människor stoppas:   https://schillerinstitute.com/blog/2022/03/29/the-larouche-plan-for-a-new-international-economic-architecture/

 

Läs om tre stora förebilder för konferensen:  Westfaliska freden, De fem principerna och Bandungkonferensen: https://schillerinstitutet.se/bandung-fem-principer-westfaliska-freden-forebilder-for-ny-global-fredsarkitektur/

 

 

Senaste Nytt