Wolfowitzdoktrinen fastslog USA:s “rätt” till världshegemoni

Wolfowitzdoktrinen fastslog USA:s “rätt” till världshegemoni

Wolfowitzdoktrinen fastställde år 1992 ensidigt USA:s rätt att dominera världen såsom den enda kvarvarande supermakt efter Sovjetunionens upplösning och slutet på Kalla kriget och utropade som mål att behålla den positionen med denna formulering:

“Vårt första mål är att förhindra återkomsten av en ny rival, antingen inom Sovjetunionens gamla territorium eller någon annanstans, som kan ge upphov till samma hot som fanns från det forna Sovjetunionen. Det är en övergripande bedömning som ligger bakom den nya regionala försvarsstrategin och kräver att vi strävar efter att förhindra en fientlig makt från att dominera en region vars resurser skulle, under samlad kontroll, vara tillräckligt för att generera en ny global makt.” (1:a versionen)

Wolfowitz-doktrinen är ett inofficiellt namn som ges till den första versionen av försvarsplaneringsvägledningen för räkenskapsåren 1994–99 (daterad 18 februari 1992) publicerad av USA :s vice försvarsminister för politik Paul Wolfowitz och hans ställföreträdare Scooter Libby . Den var inte avsedd för offentlig utgivning, men den läcktes till New York Times den 7 mars 1992 och utlöste en offentlig kontrovers om USA:s utrikes- och försvarspolitik. Dokumentet kritiserades allmänt som imperialistiskt, eftersom dokumentet beskrev en politik av unilateralism och förebyggande militära åtgärder för att undertrycka potentiella hot från andra nationer och förhindra diktaturer från att stiga till supermaktsstatus.

Kritik gjorde att dokumentet hastigt skrevs om under noggrann övervakning av USA:s försvarsminister Dick Cheney och försvarsstabschefen Colin Powell innan det officiellt släpptes den 16 april 1992.

Många av dess grundsatser återuppstod i Bush-doktrinen , som beskrevs av senator Edward M. Kennedy som “en uppmaning till 2000-talets amerikansk imperialism som ingen annan nation kan eller bör acceptera.”

Wolfowitz var ytterst ansvarig för denna “Vägledning för försvarsplanering”, eftersom den släpptes genom hans departementsavdelning och reflekterade hans övergripande syn. Uppdraget att förbereda dokumentet föll på Libby, som delegerade processen att skriva den nya strategin till Zalmay Khalilzad , en medlem av Libbys personal och mångårig medhjälpare till Wolfowitz. I den inledande fasen av utarbetandet av dokumentet efterfrågade Khalilzad åsikter från ett brett tvärsnitt av Pentagon-insiders och utomstående, inklusive Andrew Marshall , Richard Perle och Wolfowitzs mentor vid University of Chicago, kärnkraftsstrategen Albert Wohlstetter . Khalilzad slutförde utkastet i mars 1992 och bad Libby om tillstånd att cirkulera det till andra tjänstemän inom Pentagon. Libby samtyckte och inom tre dagar släpptes Khalilzads utkast till New York Times av “en tjänsteman som trodde att denna strategidebatt efter kalla kriget borde genomföras i det offentliga området.”  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Wolfowitz_Doctrine

Wolfowitzdoktrinen (WD) är den ideologiska bakgrunden till den ständigt pågående Nato-utvidgningen. Den pekar tydligt ut USA:s och Natos aspirationer på total hegemoni, och dess föraktfulla inställning för internationella lagar och avtal.

 

Nätverken bakom Wolfowitzdoktrinen har dokumenterats utförligt av Executive Intelligence Review:

Wolfowitzdoktrinens användning i Ryssland, Ukraina, Tjetjenien och Syrien beskrevs i detta faktablad från EIR: https://larouchepub.com/other/2014/4150fact_sheet_rus.html

May 30, 2003, Executive Intelligence Review: Synarchism: The Fascist Roots Of the Wolfowitz Cabal https://larouchepub.com/other/2003/3021synarchism.html

October 26, 2001, Executive Intelligence Review: `Wolfowitz Cabal’ Is an Enemy within U.S.
https://larouchepub.com/other/2001/2841wolfowitz.html

 

 

 

Senaste Nytt