Danska Afghanistanseminariet: Fred genom ekonomisk utveckling och utrotning av opiumodlingen

Danska Afghanistanseminariet: Fred genom ekonomisk utveckling och utrotning av opiumodlingen

Danska Schillerinstitutets seminarium om Afghanistan: Vad händer nu? Fred genom ekonomisk utveckling!” hölls måndagen den 11.10 2021 i Köpenhamn och tog upp mycket omfattande förslag till lösningar med de unikt kunniga och frispråkiga talarna:

 

Professor Pino Arlacchi argumenterade vältaligt, med utgångspunkt från sina mycket stora erfarenheter från Afghanistan, för att Västvärlden kraftfullt skall stödja och samarbeta med Talibanregeringen för att genomföra deras förslag att utrota opiumodlingen och satsa på alternativ jordbruksutveckling. När han 1987-2001 var chef för FN:s organisation mot narkotika och brottslighet (UNODC), förhandlade han fram det framgångsrika avtalet med den dåvarande talibanregeringen om att utrota opiumodlingen vilket genomfördes fullständigt till 2001.. Det finansiella stödet för det fick han framför allt från de nordiska länderna, Tyskland och Italien. Pino Arlacchi blev efteråt professor i sociologi vid Sassariuniversitetet och har varit rapportör för Europaparlamentet i narkotikafrågor.

 

H.E. Ahmad Farooq, Pakistans Ambassadör i Köpenhamn, berättade hur alla grannländerna nu anstränger sig för att hjälpa Afghanistan till stabilitet och utveckling. Pakistan har upprättat en luftbro för hjälpsändningar med mediciner och sjukvårdsutrustning och skickar tunga transporter av mat landvägen. Pakistan har även, trots egna svårigheter, bidragit finansiellt med pakistansk valuta för att lindra effekterna av den finansiella blockad som hindrar de utländska betalningarna till landet. Hans land har kraftfullt uttalat sig för att afghanernas valutareserv skall frigöras och inte vara fastlåst i hos amerikanska Federal Reserve just när landet behöver återhämta sig efter kriget.

 

Hussein Askary, Schillerinstitutets koordinator för Sydvästasien, talade om hur alla grannländerna samarbetar för att skapa fred genom ekonomisk utveckling. De har skapat en helt ny situation runt Afghanistan av ekonomisk tillväxt genom massor av projekt inom ramen för samarbetet med Kina att modernisera och bygga ut Sidenvägarna. Askary berättade hur alla grannländerna bygger ut infrastrukturen fram till Afghanistan och vill samarbeta om att bygga utvecklingskorridorer genom landet. Här finns nu en unik möjlighet att USA och Europa börjar samarbeta geoekonomiskt med denna återuppbyggnad vilket skulle kunna få strategisk betydelse om detta samarbete utvidgades till andra delar av världen och göra slut på den geopolitiska splittringspolitiken som faktiskt började med britternas s.k. Great Game i just Afghanistan.

 

Seminariet finns här på engelska på videolänken. Frågestunden finns också med på videon med redovisning av frågorna och mycket intressanta svar från det annars privata mötet med diplomater och intresserade.

Video, lyd, rapport: Afghanistan seminar: Afghanistan: Hvad nu? Fred gennem økonomisk udvikling. den 11. oktober 2021 i København

Senaste Nytt