Släpp strupgreppet om afghanska folkets valutareserv!

Släpp strupgreppet om afghanska folkets valutareserv!

Schillerinstitutet 14 oktober 2021 – Idag och under de närmaste dagarna står vi, som världsmedborgare och våra egna länders patrioter, enade i Washington, Berlin, Lima, Paris, Rom, Buenos Aires, Stockholm, Madrid, Köpenhamn, Bryssel och många andra världsstäder för att avslöja och fördöma ETT BROTT.

Tryck som flygblad i pdf!

Den 15 augusti, efter fyra årtionden av utländska invasioner, tog en ny regering makten i Afghanistan. Även om den nya regeringen har inriktningar som vi inte delar, har den uttalat sin vilja att ta itu med den omedelbara humanitära krisen, utrota opiumodlingen, återuppbygga Afghanistans hälsovård och bygga den grundläggande infrastruktur som behövs för att rycka igång handel och ekonomisk utveckling. Som tydligt klargjorts av Pakistan, Indien, Kina, Ryssland, Turkmenistan, Iran och andra länder, ligger det i allas gemensamma intresse att tillåta den nya regeringen att stabilisera läget genom man tar upp normala internationella relationer. Men det krävs mer: Utan en minimal insats från utlandet kommer Afghanistan att misslyckas ta itu med den dödliga krisen för mat och hälsa som började långt innan den 14 augusti.

 

Därför är det skamligt, att det under dagarna strax efter talibanerna maktövertagande meddelades från Vita Huset i Washington, att alla tillgångar som Afghanistans centralbank förvarade i USA inte skulle vara tillgängliga för den nya afghanska regeringen:

 

Federal Reserve i USA vägrar ge tillgång till Afghanistans centralbanks valutareserv på 9,5 miljarder dollar, varav 7 miljarder dollar finns hos New Yorks Federal Reserve. Cirka 1,3 miljarder av dessa finns på internationella konton med en del som euro eller brittiska pund, medan resten finns hos Internationella regleringsbanken (BIS) i Schweiz. Som ett resultat av detta har Afghanistan endast tillgång till 0,1–0,2 procent av sina sammanlagda valutareserver.

 

Internationella valutafonden har avbrutit all finansiering med hänvisning till ”brist på klarhet inom det internationella samfundet” om erkännandet av den nya regeringen. 370 miljoner som skulle finnas tillgängliga från den 23 augusti kvarhölls och tillgången till IMF:s reserver av speciella dragningsrätter (SDR), som kan konverteras till sedelutgivning, har också blockerats.

 

Världsbanken (som utpekats i en petition av kvinnoorganisationen Code Pink) har kvarhållit ungefär 440 miljoner dollar av medel som skulle gått till löner för afghanska lärare och sjukvårdsanställda. Därför kan trots mycket tal om ”kvinnors rättigheter”, 13.000 kvinnliga hälsoarbetare, inklusive läkare, barnmorskor, sjuksköterskor, vaccinatörer och annan kvinnlig personal inte få ut sina löner från Världsbankens återuppbyggnadsfond för Afghanistan (ARTF).

 

Den 29 februari 2020 ingick Talibanerna och USA ett avtal. I avsnitt III i avtalet står det: ”USA och den Islamiska Republiken Afghanistan är fast beslutna att fortsätta de positiva relationerna, inklusive ekonomiskt samarbete för återuppbyggnad. … USA skall avstå från att hota med eller använda våld gentemot Afghanistans territoriella integritet och politiska självständighet eller blanda sig dess interna angelägenheter.”

 

Om man idag vill återfå respekt och uppskattning, måste USA leva upp till sina egna åtaganden, särskilt när miljoner människoliv, både kvinnliga och manliga, står på spel, vilket är läget i Afghanistan som en följd av mat- och hälsokrisen av apokalyptiska dimensioner. Två av fem afghaner är hotade av svält.

 

Därför kräver vi undertecknade att president Biden agerar i enlighet med Dohaöverenskommelsen 2020, som är underskriven av USA, och häver alla de onödiga sanktionerna mot Afghanistan, inklusive användningen av de ondskefulla förevändningarna för att hindra dess kontroll över sin egen centralbanks tillgångar och den normala möjligheten att använda de internationella finansmarknaderna för betalningar. Det är bråttom nu!

 

För svenskt vidkommande är det nödvändigt att regeringen klargör sin inställning till om Afghanistan skall kunna få tillgång till landets valutareserver eller ens få tillstånd att ta emot betalningar från dem som vill bistå landet för att återöppna stängda BB-avdelningar eller för mat till den miljon barn som riskerar att svälta ihjäl om inte hjälpen kommer innan vintersnön stänger bergspassen. Det är speciellt angeläget att regeringen klargör detta eftersom finansminister Magdalena Andersson sedan den 19 januari 2021 är en av Valutafondens högsta makthavare som ordförande för Internationella monetära och finansiella kommittén (IMFC), Internationella valutafondens främsta rådgivande organ till IMF-chefen.

 

______________________________________________________________________________________________________

(underskrift)

Namn:

Email:

Tel:

 

 

Stöd Schillerinstitutet: Bli medlem eller ge stöd till vår informationsverksamhet i Sverige!

Medlemsavgiften per år är 1200 kr. För studerande och pensionärer 600 kr. Utökat medlemskap med publikationer 3000 kr. Medlemsavgiften kan också betalas som månadsavgift 100, 50 eller 250 kr/månad. Samma belopp kan också ges som stöd. Betala till Schillerinstitutets PG 580049-5. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

Det går också att betala med Swish till Ny Solidaritet 1230462218. Ange epostadress och “medlem”, eller “stöd”, om det är för medlemskap eller stöd till Schillerinstitutets informationsverksamhet i Sverige!

För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS
Kontakta kassör Kjell Lundqvist +46 709703921 om du vill beställa en blankett för Autogirobetalning.
För att upprätta kontakt, lämna epostadress och ställa frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt