Flygblad: Sjung högt för fred i Ukraina genom förhandlingar i Vatikanen!

Flygblad: Sjung högt för fred i Ukraina genom förhandlingar i Vatikanen!

Tryck som flygblad!

En ny rättvis ekonomisk världsordning gjorde enorma framsteg när hela Arabvärlden anslöt sig till samarbetet för den Nya Sidenvägen i samband med Kinas president Xi Jinpings besök i Saudiarabien. Oljeländerna står därmed inför, inte bara stora egna projekt, utan även en omorientering bort från att hålla sina oljepengar i Londons och Wall Streets osäkra placeringar i spekulationsbubblor till mer långsiktigt säkrade reala investeringar i infrastruktur längs Sidenvägarna. Med denna hoppfulla utveckling i ryggen om ett allmänt ökat fredligt globalt ekonomiskt samarbete, måste fredsförhandlingar för fred i Ukraina omedelbart inledas.

Inför de helgerna och det nya året står världen på randen av kärnvapenkrig. I ett tillfälligt anfall av klarsyn varnade Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg för risken för ett storkrig mellan Nato och Ryssland. Den amerikanska sidan har fyra olika atomvapendoktriner som öppnar för att inleda ett kärnvapenkrig utan att de först har blivit attackerade av kärnvapen. Ryssland står fast med sin doktrin att inte använda kärnvapen först, men i ett uttalande från Bisjkek pekade president Putin på möjligheten att Ryssland också skulle kunna anta de totalt destabiliserande amerikanska kärnvapendoktrinerna.

Den förra tyska förbundskanslern Angela Merkel har slagit sönder sin möjlighet att mäkla fred. I två intervjuer har Merkel medgett att förslaget till fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland, kallat Minsk II, inte var seriöst, utan enbart gjordes för att vinna tid för Ukrainas upprustning för krig mot Ryssland. Samma sak har redan tidigare uttalats från Ukraina. Avsikten har redan också framgått av både Tysklands och Frankrikes agerande att inte driva Minsk II framåt. Det var en krigslist och inget mer, vilket bevisar att det ryska anfallet den 24 februari inte var oprovocerat. I själva verket stod den av Nato topprustade ukrainska armén redo att göra sitt ett storanfall den 25 februari mot sin rysktalande minoritet i Donbass. Enligt OSSE:s statistik hade den ukrainska artilleribeskjutningen mot Donbass kraftigt ökat flera dagar innan, som förberedelse för storanfallet och den slutliga etniska rensningen av Donbass.

Det ryska förtroendet för Tyskland och Frankrike är nu helt bortblåst, vilket gör att Vatikanens erbjudande att härbärgera fredsförhandlingar måste stödjas omedelbart. Även Turkiet härbärgerar viktiga förhandlingar i synnerhet för ekonomiska uppgörelser som är viktiga element för en långsiktigt hållbar fred mellan Ryssland och Ukraina. Men Vatikanen som representant för universella värden, har en starkare position att mäkla fred.

Schillerinstitutet manar därför alla politiska och ideella organisationer att nu stödja fredsförhandlingar för Ukraina i Vatikanen. Se video https://youtu.be/v5VCw4N4MC8 från inledningen på Schillerinstitutets onsdagsmöte den 14.12 2022. Vi uppmanar alla att stämma upp i sången GIV OSS FRED! – Dona Nobis Pacem! – på gator och torg för att bredda rörelsen för fred till mänsklighetens högsta universella nivå. Det är vad Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche manar till i sitt uttalande: https://schillerinstitute.com/blog/2022/12/12/one-step-away-from-the-nuclear-annihilation-of-mankind/

Merkels uttalande sätter också den svenska Natoansökan i ett ännu tydligare ljus som ännu en förberedelse för krig mellan Nato och Ryssland. Det handlar inte om att Sverige skall försvaras bättre, utan användas av Nato som dörrmatta för det krig mot Ryssland som Nato förbereder!

 

 

 

Flera experter analyserade det farliga världsläget när Schillerinstitutets höll konferens lördag den 17.12: ”Fred på jorden – eller mänsklighetens domedag! Varför fredsförhandlingar krävs omedelbart.”: https://schillerinstitute.com/blog/2022/12/14/live-event-peace-on-earth-or-humanitys-doom-the-case-for-negotiations/  

 

Stöd Schillerinstitutet i Sverige, Swish1230462218

schillerinstitutet.se, schiller-institutet@nysol.se, 08/983010, Box 6057, 129 06 Hägersten, Pg: 580049-5

Senaste Nytt