Ukraina behöver stöd för fred, inte krig! Samla namn för fredsförhandling i Vatikanen!

Ukraina behöver stöd för fred, inte krig! Samla namn för fredsförhandling i Vatikanen!

Påve Franciskus har erbjudit Vatikanen som plats för fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina. Detta låtsas inte regeringen, SVT och etablissemangsmedia om. Men fredsförhandlingar måste komma igång någonstans, innan kriget eskalerar till ett direkt krig mellan Nato och Ryssland och till kärnvapenkrig.

Det är ett gemensamt mänskligt intresse att det inte får komma till kärnvapenkrig, eftersom ingen kan vinna ett kärnvapenkrig. Alla krig mellan kärnvapenmakter måste förhindras!

Schillerinstitutet manar därför ledare för alla kyrkor, politiska, fackliga och ideella organisationer samt nuvarande och tidigare parlamentsledamöter och ministrar att omedelbart stödja följande öppna brev till stöd för att acceptera påvens erbjudande att Vatikanen görs till säte för omedelbara fredsförhandlingar mellan Ryssland och Ukraina, helt utan förhandsvillkor.

 

Brev till Hans helighet påve Franciskus, Apostoliska palatset, 00120 Vatikanstaten

 

20 december 2022

Ers helighet!

Hälsningar från gruppen av politiska och sociala ledare i världen för att stoppa faran för kärnvapenkrig, som initierats av Schillerinstitutet i Tyskland.

Vi har träffats vid tre tillfällen för att diskutera den överhängande faran för ett kärnvapenkrig och ett globalt Armageddon till följd av kriget mellan Ukraina och Ryssland, med målet att vidta alla nödvändiga åtgärder för att stoppa kriget och skapa fred. Den 17 november 2022 gick vår grupp ut med en Deklaration för att stoppa hotet om kärnvapenkrig, undertecknad av lagstiftare och tidigare lagstiftare från Latinamerika, Förenta staterna, Europa, Västindien och Afrika.

I den deklarationen framhöll vi Ers helighets uppmaning till en förhandlad, fredlig lösning. Vi välkomnar vidare Ers helighets erbjudande om Vatikanen som en möjlig neutral plats för fredssamtal – utan några förhandsvillkor – mellan Ryssland och Ukraina. Vår grupp vill stödja detta initiativ på alla sätt vi kan, bland annat genom att samla alla som vill ha fred och förhindra kärnvapenkrig.

Vi noterar att andra i Europa och USA också har erbjudit sig att stå värd för den ryska och ukrainska statsledningen att förhandla om fred. Vi menar att alla sådana ansträngningar bör förenas till en världsomspännande rörelse för att få till stånd en lösning på konflikten, som tar hänsyn till samtliga parters giltiga säkerhetsintressen.

I den andan undertecknar vi härmed denna skrivelse för att visa vårt stöd och uppmanar andra politiker och personer i ledande ställning runt om i världen att, oaktat skilda ideologiska eller religiösa övertygelser, att också skriva under.

Vi har för avsikt att sammankalla ett fjärde seminarium för världens politiska och sociala ledare för att stoppa faran för kärnvapenkrig i början av 2023 för att främja denna satsning på fred och stoppa faran för kärnvapenkrig, och vi bjuder in en representant från Vatikanen att delta.

 

Hjälp till att samla namnunderskrifter från betydande personer. Sänd bekräftelser på underskrifter till Schillerinstitutet i Sverige,  schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, 129 06 Hägersten, eller info@schillerinstitute.org.

Se nederst för en lista med några av de första undertecknarna och länkar för olika språk.

Läs bakgrund i detta uttalande:

 

Arbeta för fred i Ukraina: Ett steg från mänsklighetens kärnvapenförintelse.

Schillerinstitutet gjorde den 19 december 2022 följande uttalande för att spridas internationellt till stöd för en internationell kampanj inför helgerna och det nya året. Uttalandet sprids tillsammans med noterna till Dona nobis pacem (Giv oss fred), en traditionell kanon som kan sjungas vid fredsvakor överallt. Vi uppmuntrar dig som läser detta att sprida uttalandet och skicka de reaktioner det väcker till schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, 129 06 Hägersten, eller info@schillerinstitute.org.

 

Ledande politiker och andra personer i hela världen, med olika filosofiska utgångspunkter och religiösa trosriktningar, förenas i sitt stöd för påve Franciskus´ erbjudande att använda Vatikanen som mötesplats för förhandlingar mellan Ryssland och Ukraina om en diplomatisk lösning på kriget i Ukraina. Konfrontationen mellan USA, Nato och Ryssland har eskalerat till den punkt där ett enda steg, ett oavsiktligt misstag, en felbedömning från den ena eller andra sidan, kan få båda sidor att avfyra hela sina kärnvapenarsenaler, i ett globalt kärnvapenkrig som skulle följas av en kanske tio år lång kärnvapenvinter, som med all sannolikhet ingen enda människa skulle överleva.

Den USA-baserade Arms Control Association hävdar, med hänvisning till högt uppsatta amerikanska tjänstemän, att “Biden har beslutat att inte fullfölja sitt löfte från 2020 att förklara att kärnvapnens enda syfte är att avskräcka från en kärnvapenattack mot USA eller dess allierade. I stället godkände han en version av Obama-administrationens hållning som lämnar möjligheten öppen att använda kärnvapen, inte bara som vedergällning för en kärnvapenattack, utan även som svar på icke-nukleära hot.” USA har inte vid något tillfälle haft som politik att frånsäga sig möjligheten till ett förstaangrepp med kärnvapen, och säkerhetsdoktrinen under såväl Bush- som Trumpadministrationen innehöll möjligheten till förstaangrepp.

Som svar på den växande krisen och hoten förklarade Rysslands president Putin den 9 december vid en presskonferens i Bisjkek i Kirgizistan att Ryssland kommer att ompröva sin nuvarande kärnvapendoktrin, som innebär att kärnvapen endast ska användas om man blir angripen med kärnvapen, eller om den ryska statens existens hotas. Putin sade att Ryssland nu överväger att svara på USA:s doktrin om ett möjligt förstaslag genom att tvingas anta samma förstaslagshållning. Det innebär att vi är bara ett enda steg från en termonukleär katastrof.

Vi uppmanar alla människor av god vilja att stödja påve Franciskus erbjudande, som upprepats av Vatikanens statssekreterare Pietro Parolin, att använda Vatikanen som säte för att omedelbart inleda fredsförhandlingar, utan några förhandsvillkor.

En grupp politiska och andra ledare har just riktat ett öppet brev till påve Franciskus där de förklarar att ”vi välkomnar Ers helighets erbjudande om Vatikanen som en möjlig neutral plats för fredsförhandlingar – utan några förhandsvillkor – mellan Ryssland och Ukraina. … Vi noterar att andra i Europa och USA också har erbjudit sig att stå värd för den ryska och ukrainska statsledningen att förhandla om fred. Vi menar att alla sådana ansträngningar bör förenas till en världsomspännande rörelse för att få till stånd en lösning på konflikten, som tar hänsyn till samtliga parters giltiga säkerhetsintressen.” De uppmanar ”andra politiker och personer i ledande ställning runt om i världen att, oaktat skilda ideologiska eller religiösa övertygelser”, ställa sig bakom denna ansträngning.

Vi uppmanar alla goda människor att sälla sig till denna uppmaning till en diplomatisk lösning. Gå också med i vår kampanj för att bilda körer i hela världen som sjunger vår valda fredskanon, ”Dona nobis pacem”. Må rösterna för fred röra de ansvariga i deras hjärtan.

 

Tidiga undertecknare av brevet till Påve Franciscus:

Donald Ramotar (Guyana), f.d. president

Dr Kirk Meighoo (Trinidad och Tobago), f.d. senator.

Helga Zepp-LaRouche (Tyskland), grundare av Schillerinstitutet.

Diane Sare (USA), kandidat till den amerikanska senaten för delstaten New York.

Karl Kroekel (Tyskland), grundare av “Craftsmen for Peace”.

Dr Rodolfo Ondarza (Mexiko), f.d. ledamot av Mexikos parlament

Nick Brana (USA), ordförande för People’s Party.

John Shanahan (USA), civilingenjör, redaktör för webbplatsen AllAboutEnergy.net.

Rubén Guzzetti (Argentina), professor vid Argentinska institutet för geopolitiska studier.

Dr Carlos Gallardo Neyra (Peru), ordförande för Perus Kristdemokratiska parti.

José Antonio Benllochpiquer Castro (Peru), vice ordförande, Perus Kristdemokratiska parti.

Vinnie De Stefano (USA), nationell organisationschef för Assange Defense.

Bernie Holland (Storbritannien), chef för Value Creation Collective.

Celeste Sáenz de Miera (Mexiko), generalsekreterare för Mexikos journalistklubb.

Mouris Salloum (Mexiko), generaldirektör för Mexikos journalistklubb.

Dante Ortiz (Dominikanska republiken), historiker.

Rafael Reyes Jerez (Dominikanska republiken), journalist.

Dr Roque Espaillat (Dominikanska republiken), läkare och social aktivist.

Ramón Emilio Concepción (Dominikanska republiken), presidentkandidat.

Norberto Polanco (Dominikanska republiken), missionär, ärkebiskop för Fidelitas Vetero-Catholic Apostolic Church.

George Koo (Förenta staterna), företagskonsult.

Otto René Quiñónez Carías (Guatemala), tidigare kongressledamot.

Chris och Mary Fogarty (USA) irländsk stödgrupp.

Emil Guevara Muñoz (Venezuela), f.d. ledamot av det latinamerikanska parlamentet.

María de los Ángeles Huerta (Mexiko), f.d. parlamentsledamot

Osman Vladimir Escobar (Bolivia), sekreterare för mänskliga rättigheter, Bolivias arbetarförbund.

Lassane Ouedraogo (Burkina Faso), f.d. ordförande och styrelseledamot i “Africa Solidarity Center Ireland”.

Vincenzo Romanello, Dr. (Tjeckien, Italien), förste kärnkraftsforskare och projektledare vid det nationella strålskyddsinstitutet (SURO).

Alan Waltar (USA), f.d. ordförande för American Nuclear Society (ANS).

Kees le Pair, Fil.Dr. (Nederländerna), Kungliga nederländska akademin för konst och vetenskap.

Prof. Bruno Brandimarte (Italien) Professor (pensionerad) i tillämpad biofysik, Roms universitet Tor Vergata.

Dr Mohammad A Toor (USA), ordförande, Pakistani American Congress.

Pastor Flash Kingsley (USA), USA:s ledare för Melchizedek-orden.

Bolívar Téllez (Nicaragua), advokat och universitetsprofessor.

Nestor Oginar (USA), representant för Världsmakedoniska Kongressen vid FN.

Jennifer Chambers (Storbritannien), socialarbetare.

Eddy Rafael Ruiz (Dominikanska republiken), CPA.

Gregory Caimanes (Dominikanska republiken), kommunikatör, TV-programmet “Hora 22”.

Jack Gilroy (USA), Pax Christi New York

Marjorie Cohn (USA), f.d. ordförande för National Lawyers Guild. Rådgivare för Veterans for Peace

Giancarlo Guaitani (Italien), f.d. borgmästare i Fara Gera d’Adda Mario Agostinelli (Italien), fackföreningsman

 

Brevet till påve Franciscus finns redan på följande språk:

Engelska; https://schillerinstitute.com/blog/2022/12/20/open-letter-to-pope-francis-from-political-and-social-leaders-support-call-for-immediate-peace-negotiations/

Tyska: https://www.bueso.de/aufruf-allgemeinen-weihnachts-waffenstillstand

Franska: https://www.institutschiller.org/notre-action/interventions/article/au-bord-d-un-aneantissement-nucleaire-de-l-humanite-une-treve-de-noel-pour-tous

Italienska: https://movisol.org/appello-per-un-cessate-il-fuoco-a-natale/

Spanska: https://es-schillerinstitute.nationbuilder.com/una_tregua_de_navidad_para_todos

 

Länkar till tidigare konferenser med de politiska och sociala ledarnas om att undanröja hotet om ett kärnvapenkrig med många viktiga tal i processen att skapa ett nytt paradigm för fred:

14 december 2022: ”Fred på jorden – eller mänsklighetens domedag! Varför fredsförhandlingar krävs omedelbart.”: https://schillerinstitute.com/blog/2022/12/14/live-event-peace-on-earth-or-humanitys-doom-the-case-for-negotiations/

21 november: Conference: Stop the Danger of Nuclear War Now
https://schillerinstitute.com/blog/2022/11/21/conference-stop-the-danger-of-nuclear-war-now/

27 oktober: Conference: For World Peace — Stop the Danger of World War
https://schillerinstitute.com/blog/2022/10/25/conference-for-world-peace-stop-the-danger-of-world-peace/

6 oktober 2022: Conference: For World Peace — Stop the Danger of World War: https://schillerinstitute.com/blog/2022/10/06/live-event-stop-the-war-before-it-is-too-late-eliminate-the-causes-of-the-war-danger/

 

 

Senaste Nytt