Stoppa kriget i Ukraina!

Kräv svar på det tunga tyska fredsförslaget för att avsluta Ukrainakriget!

Av EIRNS den 25 september 2023 – Allt tyder på att president Biden tänker skicka långdistansrobotar av typen Army Tactical Missile Systems (ATACMS) till Ukraina, och Tyskland är på väg att sedan gå i samma spår och skicka sina långdistanskryssningsrobotar av typen Taurus till Kiev, med kapacitet att nå 500 km in på ryskt territorium. Denna upptrappning från Natos sida kan mycket väl leda till att Nato hamnar i direkt krig med Ryssland och – genom avsikt eller missbedömning – i ett världskrig med kärnvapen.

 

Schillerinstitutet sprider idag över hela världen ett genomgripande och väl genomtänkt fredsförslag av fyra kända tyska experter, med titeln “Avsluta kriget med en förhandlad fred”. Vi uppmanar alla att studera det och sprida det till regeringar och beslutsfattare i både Nord och Syd och till alla medier. Kräv att alla brådskande tar ställning till det. Risken för kärnvapenkrig ökar för varje timme. Agera nu tillsammans med Schillerinstitutet för att stoppa det

 

Fredsplanen beskriver ingående hur en FN-ledd process skulle kunna leda till ett slut på kriget mellan Ukraina och Ryssland. Förslaget, som först publicerades i den schweiziska tidningen Zeitgeschehen im Fokus den 28 augusti 2023, är undertecknat av Prof. Dr. Peter Brandt, Prof. Dr. Hajo Funke, Gen. Harald Kujat (ret.) och Prof. Dr. H.c. Horst Teltschik. Peter Brandt är historiker och son till den tidigare förbundskanslern Willy Brandt; Hajo Funke är en ledande professor i statskunskap vid Berlins fria universitet; Harald Kujat är fd stabschef för vid tyska försvarsmakten Bundeswehr (2000-2002) och fd ordförande för Natos militärkommitté (2002-2005); och Horst Teltschik är en tidigare tysk toppdiplomat som arbetade i kansliet hos förbundskansler Helmut Kohl vid tiden för järnridåns fall och blev därefter ordförande för säkerhetskonferensen i München.

 

 

Berliner Zeitung gjorde fredsförslaget ordentligt känt

 

 

Det “banbrytande tyska förslaget för att avvärja Ukrainakriget” blev allmänt känt i Europa när Berliner Zeitung Berliner Zeitung den 19 september berättade om fredsplanen. Författaren till Berliner Zeitungs artikel är Michael von der Schulenburg, en tidigare tysk diplomat vid FN och OSSE. En bra svensk översättning av Michael von der Schulenburgs artikel som presenterar det tyska fredsförslaget finns här på Newsvoice: https://newsvoice.se/2023/09/fredsforslag-for-ukraina/ Han talade tidigare på Schillerinstitutets konferens den 15-16 april 2023.

 

Von der Schulenburg skriver att förslaget från de fyra “förmodligen är det mest omfattande och banbrytande fredsförslag som lagts fram av någon regering, internationell organisation eller, som här, privatpersoner, sedan kriget började för 18 månader sedan”. Dessutom kommer det vid en extremt viktig tidpunkt, med tanke på misslyckandet med den ukrainska motoffensiven och   allmänna försvagningen av de ukrainska väpnade styrkorna. I detta läge “kan Nato ställas inför beslutet att inom de närmaste månaderna, och kanske inom de närmaste veckorna, antingen trappa upp kriget mot Ryssland igen eller välja förhandlingsvägen”, skriver han.

 

Att fortsätta kriget skulle innebära enorma risker, fortsätter han, eftersom det skulle kunna öka konfrontationen mellan Nato och Ryssland och “föra världen ett steg närmare ett kärnvapenkrig. Så vi kan bara hoppas att sunt förnuft segrar och att Nato och Ukraina beslutar om ett eldupphör med omedelbara fredsförhandlingar.” Von der Schulenburg betonar att det är därför som deras förslag måste spridas nu.

 

Han hävdar att “Europeiska unionen verkar ha drabbats av politisk förlamning. Den har varken en tydlig egen strategi för kriget i Ukraina eller några idéer om hur ett fredligt Europa skulle kunna se ut efter detta krig.” Det ligger i européernas intresse att säkra en fred, “eftersom det kommer att vara EU som förlorar i detta krig. EU kommer att få bära kostnaderna för kriget och de långsiktiga kostnaderna för ett förstört, utarmat och avfolkat Ukraina. Långt efter att USA har dragit sig tillbaka över Atlanten igen kommer EU att tvingas ta itu med många av världens krisregioner i sitt omedelbara närområde.”

 

Idén att Ryssland skulle vara isolerat är en ren illusion, avslutar von der Schulenburg: “Och man behöver bara läsa tecknen från BRICS-Plus-toppmötet, Shanghai Cooperation Organization och nu även G20:s toppmöte för att korrekt inse att det inte är Ryssland som är isolerat, utan att det är EU:s inflytande som alltmer krymper internationellt.”

 

Det nya tyska fredsförslaget uppmanar uttryckligen FN att spela huvudrollen i medlingen, något som många kommer att försöka skratta bort med tanke på FN:s frånvaro den senaste tiden. Han fortsätter: “Och ändå skulle just detta förslag kunna vara av långtgående, till och med global betydelse. Det skulle leda till en återupprättelse av denna världsorganisation, som är så viktig och central för att upprätthålla världsfreden… En sådan förstärkning av Förenta nationerna och den därmed sammanhängande bekräftelsen av FN-stadgans universalitet kommer säkert att välkomnas av den stora majoriteten av medlemsländerna. Detta tyska fredsförslag skulle kunna ge ett avgörande bidrag till detta,” skrev von der Schulenburg i Berliner Zeitung.

 

 

Sammanfattning av fredsförslaget

 

 

Det publicerades den 28 augusti som ett brev undertecknat av professor Dr. Peter Brandt, professor Dr. Hajo Funke, general Harald Kujat (pensionerad) och professor Dr. H.C. Horst Teltschik. Förslaget hänvisar till det kinesiska fredsförslaget från den 24 februari i år, som erbjuder “en rimlig strategi” för förhandlingar, men vidareutvecklar det hög grad till vad som förmodligen är den mest genomarbetade fredsplanen hittills.

 

Brevet börjar med att erkänna att Ukraina visserligen har rätt till självförsvar för sin nation, men att landet och dess allierade har skyldighet: “att visa förnuft, att inte hänge sig åt ökat våld och förstörelse, och att politiskt främja uppnåendet av en rättvis och varaktig fred”. “Varken Ryssland eller Ukraina kan vinna detta krig”, insisterar de, vilket är anledningen till att brådskande fredssamtal behövs nu, innan konflikten går utom kontroll. “Det finns en ökande risk för eskalering till det ‘extrema’, en militär konflikt mellan Nato och Ryssland, med en verklig risk för ett kärnvapenkrig begränsat till den europeiska kontinenten”, skriver de.

 

De påpekar att “Hittills finns det inga bevis för att det politiska målet med [Rysslands] ‘särskilda militära operation’ är att erövra och ockupera hela Ukraina, varefter Ryssland skulle fortsätta med att angripa NATO-länder”, även om angrepp längre västerut inte kan uteslutas. Dessutom “var Putin villig att förhandla med Ukraina och är det säkert fortfarande – på villkor att den andra sidan, dvs. den amerikanska, ukrainska och västliga sidan, också vill förhandla”.

 

De fyra tyska experterna skriver “kriget kunde ha förhindrats om Väst hade accepterat en neutral status för Ukraina – vilket Zelenskyj inledningsvis var ganska villig att göra – avsagt sig NATO-medlemskap och genomdrivit Minsk II-avtalet om minoritetsrättigheter för den rysktalande befolkningen”, och om väst i det senare skedet, “hade tillåtit Istanbulförhandlingarna att slutföras. Det är nu återigen, och kanske för sista gången, det “kollektiva västs”, och i synnerhet USA:s, ansvar att sätta kursen mot eldupphör och fredsförhandlingar.”

 

“Imperialistisk rivalitet, nationell arrogans och okunnighet utlöste första världskriget, som har kallats 1900-talets urkatastrof. Ukrainakriget får inte bli 2000-talets urkatastrof! Den ökande europeiseringen av konflikten hotar att glida över i ett storkrig mellan Ryssland och Nato, som ingen av sidorna vill ha och, med tanke på det akuta hotet av en kärnvapenkatastrof i så fall, inte ens kan vilja ha. Det är därför absolut nödvändigt att stoppa upptrappningen innan den utvecklar en egen dynamik som inte längre kan kontrolleras politiskt.

 

“Det är nu nödvändigt för de europeiska staterna och Europeiska unionen, vars globala politiska vikt ständigt minskar på grund av kriget, att rikta alla sina ansträngningar mot att återställa en stabil fred på kontinenten och därmed avvärja ett stort europeiskt krig.”

 

Författarnas detaljerade förslag omfattar tre faser: 1) Vapenstillestånd, 2) Fredsförhandlingar, 3) En europeisk säkerhets- och fredsordning. Den första fasen omfattar upphörande av fientligheter och inrättandet av en FN-ledd kommission för att övervaka processen. Förhandlingsfasen är mer detaljerad och omfattar tillbakadragande av trupper från båda sidor och upprättande av säkerhetsavtal för Ukraina, samt steg för att lösa statusen för de nya Donbass-republikerna och Krim. Den sista fasen kräver sedan en ny säkerhetsordning för Europa som “kan garantera Ukrainas säkerhet och frihet, där Ukraina och Ryssland har sin plats” så att “Ukrainas geostrategiska position inte längre spelar någon nyckelroll i den geopolitiska rivaliteten mellan USA och Ryssland.”

 

Det fullständiga förslaget kan läsas i engelsk översättning på: https://zeitgeschehen-im-fokus.ch/en/newspaper-ausgabe-en/article-translated-in-english.html#article_1565

Her er et link til en dansk oversættelse af hele fredsplanen på Nejtiloprustning.dk.

Senaste Nytt