Upprop till medborgarna i Globala Nord av Helga Zepp-LaRouche: Vi måste stödja bygget av en ny rättvis ekonomisk världsordning!

Underliggande orsaken till krigen måste lösas!

Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche har upprepade gånger varnat för att den globala krisen kommer att bli mycket värre, och ännu farligare tills den underliggande orsaken till krisen åtgärdas: Det pågående sammanbrottet av hela det transatlantiska finanssystemet.

Nu, under helgen, har Sydvästasiens krutdurk exploderat, Biden-administrationen hällde bränsle på elden genom att tillkännage att man skickar hangarfartyget Gerald Ford till östra Medelhavet. Risken är påtaglig för ett hett krig som uppslukar hela regionen, ungefär som i Ukraina där NATO eskalerar mitt i Europa till randen av kärnvapenkrig.

Och detta samtidigt som bankirerna i City of London och på Wall Street högljutt under förra veckan varnat att deras system är “på randen till en katastrofal finansiell kris”, och djupa politiska sprickor vidgas i Washington och Europa.

Hur kan då krisen hanteras?

Det pågår i själva verket redan en djupgående diskussion internationellt om de nödvändiga filosofiska och politiska principer som behövs för att inleda den nödvändiga förändringen, vilket framgår av de samstämmiga, tydliga politiska uttalanden från Kinas president Xi Jinping, Rysslands president Vladimir Putin, och samtalspartner i väst som bäst representeras av Schillerinstitutet och dess grundare Helga Zepp-LaRouche.

Det är en sådan idédebatt som i själva verket formar historiens gång, som den statsmannen Lyndon LaRouche hävdade och bevisade, och det är en sådan dialog som erbjuder den enda hållbara vägen ut ur den nuvarande politiska återvändsgränden.

Med tanke på detta kommer vi diskutera hur tre genomarbetade politiska uttalanden, för att komma till lösningar. De tre uttalandena är:

För det första: Den 26 september publicerade det kinesiska regeringen en 40-sidig vitbok “En global gemenskap med delad framtid: Kinas förslag och Förslag och åtgärder” https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202309/t20230926_11150122.html

Där skrev man att “den nya eran kräver nya idéer.” Och vidare: “I universum finns det bara en jord, mänsklighetens gemensamma hem…. Huruvida den mänskliga civilisationen kan överleva där har blivit en existentiell fråga som måste ställas rakt ställas inför…. “Skuggan av kapprustningen dröjer sig kvar, och hotet om kärnvapenkrig – Damoklessvärdet som hänger över mänskligheten – finns kvar…. Mänskligheten står vid ett vägskäl och står inför två motsatta alternativ. Ett är att återgå till det kalla krigets mentalitet som fördjupar splittring och antagonism och underblåser konfrontation mellan blocken. Det andra är att agera för mänsklighetens gemensamma välbefinnande, stärka solidaritet och samarbete, förespråka öppenhet och resultat som främjar jämlikhet och respekt. Dragkampen mellan dessa två alternativ kommer att forma mänsklighetens och vår planets framtid planet på ett djupgående sätt.”

Se även Kinas nya Vitboken om 10 år med Sidenvägsinitiativet – Belt and Road Inititiative inför jubileumskonferensen i Beijing: http://www.beltandroadforum.org/english/n101/2023/1010/c124-895.html 

 

För det andra: Den 5 oktober talade Rysslands president Vladimir Putin vid Valdaiklubbens årsmöte i Sochi, Ryssland, och presenterade sitt förslag http://en.kremlin.ru/events/president/news/72444  för “de principer som ligger till grund för den nya internationella ordningen.”

Putin sa där: “Vi vill leva i en öppen, sammankopplad värld, där ingen någonsin kommer att försöka sätta konstgjorda hinder i vägen för människors kommunikation, deras kreativitet och välstånd…. Vi vill att världens mångfald ska bevaras och tjäna som grund för universell utveckling…. Endast verklig kulturell och civilisatorisk mångfald kan garantera människors välbefinnande och en balans mellan olika intressen.”

För det tredje: De ”10 principer för fred och utveckling”är förslaget från Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche till att lyfta säkerhetsordningen till en nivå där den kan säkra global fred och ekonomisk utveckling. Läs här på svenska: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

Detta är tre tydliga förslag för ett internationellt fredligt samarbete som alla Fredsintresserade behöver känna till och ta  ställning till för att främja en fredsdialog.

 

Senaste Nytt