Konferens: Låt oss öppna ett nytt kapitel i världshistorien tillsammans med den globala majoriteten

Konferens: Låt oss öppna ett nytt kapitel i världshistorien tillsammans med den globala majoriteten

Toppkonferens med världsledande talare i två paneler: Panel 1: Det strategiska läget efter det historiska toppmötet med BRICS-länderna

Panel 2: Ett nytt paradigm i mänsklighetens historia tar form

Konferensen “Låt oss öppna ett nytt kapitel i världshistorien tillsammans med den globala majoriteten” hölls av det internationella Schillerinstitutet lördag den 9.9 2023: 

Se video med talen här: https://schillerinstitute.com/blog/2023/09/08/conference-let-us-join-hands-with-the-global-majority-to-create-a-new-chapter-in-world-history-2/

Vad konferensen handlade om  beskrivs i inbjudan nedan.

 

Talare i Panel 1: Det strategiska läget efter det historiska toppmötet med BRICS-ländena:

 1. Helga Zepp-LaRouche (Germany), Founder, The Schiller Institute: “BRICS: A Transformation Greater than that of the End of the Cold War”
 2. H.E. Donald Ramotar (Guyana), Former President of Guyana: “Prospects and Challenges post BRICS Summit”
 3. Prof. Georgy Toloraya (Russia), Retired Senior Diplomat; Deputy Chairman, Russian National Committee on BRICS Research: “BRICS: A War Prevention Medicine”
 4. Robert Cushing (U.S.), Association of U.S. Catholic Priests, and others: “A Policy for Peace”
 5. Raymond McGovern (U.S.), former Senior Analyst, U.S. Central intelligence Agency (CIA); Founding Member, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS): “JFK and Russia, Making a Shift Towards Sanity on the Brink of Annihilation”
 6. Diane Sare (U.S.), LaRouche independent candidate for U.S. Senate from New York
 7. Scott Ritter (U.S.), former UN Weapons Inspector in Iraq: “The NATO Worldview Is Colliding with Reality”

Diskussion

 

Talare i Panel 2: Ett nytt paradigm i mänsklighetens historia tar form

Lyndon LaRouche (U.S), Scientist and Economist (1922-2019), Video

 1. Dennis Small (U.S.), Schiller Institute, U.S.: “Ett krisprogram för att rädda Argentina, nyaste medlemmen i BRICS”
 2. Kiran Karnik (India), former President of the National Association of Software and Service Companies (NASSCOM); 20 years at the Indian Space Research Organisation (ISRO): “India and Chandrayaan-3: The Global South as Protagonist”
 3. Jacques Cheminade (France), Chairman of the Solidarity and Progress party; former French Presidential Candidate: “The Win-Win Policy of the BRICS and the Role Of Argentina”
 4. Michele Geraci (Italy), former Undersecretary of State, Ministry of Economic Development, Italy: “Perspectives for the West After the BRICS Summit”
 5. Prof. David Monyae (South Africa), Director of the Center of Africa-China Studies (CACS),  University of Johannesburg, South Africa: “The Future of Africa, China and the BRICS”
 6. Rubén Guzzetti (Argentina), Foreign policy analyst, Argentine Institute of Geopolitical Studies (IADEG): “Argentina in the BRICS, a Historic Opportunity”
 7. Prof. Franco Battaglia (Italy), Professor of Chemical Physics, University of Modena, Italy: “A Solution (the Energy Transition) in Search of a Problem (Climate Emergency)”

Diskussion

Anslutande diskussionsdeltagare:

Dr Akiko Mikamo, Japan, författare till boken som  sedan filmtiserades:  “8:15 – En berättelse om överlevnad och förlåtelse från Hiroshima”

Alejandro Yaya, Argentina, Viceordförande, Civila institutet för rymdteknologi, chef för avdelningen för utbyte om teknologi och innovation vid Nationella försvarsuniversitetet.

 

Både talarna Dennis Small, EIR och förre franske presidentkandidaten Jacques Cheminade, som är född i Argentina, gick igenom den totala striden mot Argentina i sina tal. Läs mer om Schillerinstitutets krisprogram för Argentina här: https://schillerinstitutet.se/wall-street-vill-krossa-argentina-med-massiv-finansiell-attack-mot-peson/

 

Vad var konferensen planerad att handla om? Läs inbjudan i svensk översättning här:

 

Världen genomgår för närvarande förändringar, förändringar som bara inträffar en gång på tusen år: Kolonialismens tidsålder, som började på 1500-talet och har varat i nästan 600 år, närmar sig sitt slut. Länderna i det globala syd, som representerar den absoluta majoriteten av mänskligheten, gör sig av med resterna av det koloniala förtrycket, som fortfarande existerar i form av internationell kontroll över deras resurser, orättvisa handelsvillkor och finansiell underkastelse och plundring av City of London och Wall Street. Länderna i det Globala Syd hävdar sin rätt att vidareförädla dessa resurser och producera varor med mervärde som ett sätt att bli medelinkomstsamhällen inom en överskådlig framtid genom högteknologisk industrialisering. Lyndon LaRouche har under årtionden klargjort de begrepp och den politik som behövs inom den fysiska ekonomin för att påskynda denna övergång från fattigdomssamhällen.

 

Man kan förvänta sig att toppmötet mellan BRICS-länderna, den 22-24 augusti, kommer att återspegla det tektoniska skifte som pågår: Tjugotre länder har formellt ansökt om medlemskap i denna organisation och mer än tjugo informellt. I stället för att betrakta denna process som ett hot mot västvärlden bör Europas nationer, och även USA, anta erbjudandet om samarbete. Om länderna i det Globala Nord går vidare med sin uttalade avsikt att “frikoppla” sig från Kina, som är den största handelspartnern för många länder i det globala syd, kommer detta att bli särskilt förödande för de europeiska ekonomierna, som redan befinner sig i en avindustrialiseringsprocess. Ännu mer grundläggande är att om västvärlden håller fast vid en geopolitisk konfrontationspolitik med Ryssland och Kina och försöker upprätthålla en unipolär värld genom att skapa ett globalt NATO, kan de nuvarande konflikterna kring Ukraina och snart Taiwan trappas upp till ett tredje, denna gång termonukleärt, världskrig.

 

Att den gamla ordningen har misslyckats med att lösa problemen med fattigdom, hunger och underutveckling för miljarder människor i utvecklingsländerna framgår av den fruktansvärda migrantkrisen, där tusentals och åter tusentals desperata människor samlas vid nationsgränserna – vare sig det är mellan USA och Mexiko eller längs Medelhavet – som redan har förvandlats till en massgrav. I stället för att ta till grymma och omänskliga metoder för att hålla människor borta bör vi gå samman med Kina och andra tillväxtländer för att hjälpa länderna i det Globala Syd att industrialiseras. Det finns inget behov av rivalitet; det finns så mycket för alla att göra för att tillgodose de existentiella behoven hos människor som nu lider.

 

Vilken väg vi väljer att gå kommer med all sannolikhet att avgöra om vi hamnar i ett världskrig som leder till att den mänskliga arten förintas, eller om vi behåller vår mänsklighet och öppnar ett nytt, vackrare kapitel i mänsklighetens historia.

 

Vi behöver en ny internationell säkerhets- och utvecklingsarkitektur som tar hänsyn till intressena hos varje enskilt land på planeten. De stridande parterna i det trettioåriga kriget kunde nå Westfaliska freden 1648 eftersom de insåg att det inte skulle finnas någon kvar som kunde njuta av segern om de hade fortsatt att slåss. Vi borde åtminstone vara lika intelligenta.

 

Vi måste återuppliva de vackraste traditionerna i våra kulturer, särskilt inom den klassiska konsten, och fira bilden av människan som den kreativa arten, för att därifrån utveckla en vision om hur vi kan skapa en varaktig fred för hela mänskligheten.

 

I anslutning till konferensen hölls den 11 september en minneskonsert. Se:

Never Forget: 9/11 Memorial Concert

https://www.musae.me/sinycchorus/experiences/1436/never-forget

 

Senaste Nytt