Lyndon LaRouches kurs i Fysisk Ekonomi: Anmäl dig till studiecirkel!

Lyndon LaRouches kurs i Fysisk Ekonomi: Anmäl dig till studiecirkel!

Börja studera den ekonomiska grundkursen i Fysisk ekonomi enligt Lyndon LaRouches videoserie: ”Vill du veta allt om ekonomi?” Den är introduktionen till en kompetent förståelse av ett lands ekonomi. Kursen utgår från den fysiska produktionsprocessen och kan därför följa den reala ekonomin och dess utvecklingsmöjligheter. Det var med denna förståelse om Lyndon LaRouche kunde göra sina banbrytande förutsägelser av ekonomins utveckling när andra ekonomer var helt vilsna.

Kursen introducerades torsdagen den 2 februari 2023 kl 18:30 – 19.30 med en Kickoff på svenska av Ulf Sandmark. Kickoffen finns nu på videon: https://www.youtube.com/watch?v=9N97CgX79s8 Utskriften av Ulf Sandmarks introduktion finns på länken: https://schillerinstitutet.se/kurs-i-fysisk-ekonomi-kickoff/  Kursen kommer sedan att fortsätta kl 18:30 under fem torsdagar. Den till svenska översatta texten av Lyndon LaRouches första videolektion finns allra nederst på denna sida med länkar.

Fysisk ekonomi är en källa till hopp när ledande finanskretsar som World Economic Forum i Davos pressar fram en förödande schachtiansk ekonomisk politik på Västvärlden av upprustning och brutal åtstramning (schachtiansk efter  Hitlers finansminister Hjalmar Schacht). När den traditionella ekonomiska BNP-analysen för nationalekonomin ser upprustning som ekonomisk tillväxt kan man med hjälp av Fysisk ekonomi tydligt se hur både upprustning och ekonomisk åtstramning slår sönder den reella produktiva förmågan. Beslutsfattare kan då välja en mer hoppfull utväg där den produktiva ekonomin byggs upp och människors levnadsstandard försvaras.

Denna introduktionskurs i Fysisk ekonomi genomförs som en studiecirkel under sex veckor med en offentlig inledning på Zoom inför varje avsnitt och en fortsättning i en lärarledd dialog med betalande deltagare i ett annat Zoomrum.

Torsdag den 2.2 kl 18.30-19.30 Kickoff. Kursen introduceras på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade med en Kickoff som nu finns på videon: https://www.youtube.com/watch?v=9N97CgX79s8  Vi ser på Lyndon LaRouches första videopresentation. LaRouche talar engelska, men en svensk översättning finns tillgänglig som text.

Kursplan

Torsdag den 9.2 kl 18.30-19.30 Lektion 1 Kursen inleds på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade på samma Zoomlänk som ovan och  Lyndon LaRouches andra videopresentation. För betalande kursdeltagare fortsätter kursen samma kväll kl 19.40 -20.30 med den första lärarledda dialogen på en särskild Zoomlänk, som sänd ut till anmälda och betalande deltagare.

Torsdag den 16.2 kl 18.30-19.30 Lektion 2 som inleds med på svenska av Ulf Sandmark för alla intresserade på samma Zoomlänk som ovan och  Lyndon LaRouches tredje videopresentation. För aktiva kursdeltagare fortsätter kursen samma kväll kl 19.40 -20.30 med den lärarledda dialogen på en särskild Zoomlänk, som sänd ut till anmälda och betalande deltagare.

Torsdag den 23.2 och 2.3 kl 18.30-20.30 hålls uppföljande diskussion om Lektion 2

Torsdag den 9.3 kl 18.30-19.30 Lektion 3 som inleds på svenska av Ulf Sandmark och  Lyndon LaRouches tredje videopresentation. För aktiva kursdeltagare fortsätter kursen samma kväll kl 19.40 -20.30 med den lärarledda dialogen på en särskild Zoomlänk, som sänds ut till anmälda och betalande deltagare.

Torsdag den 16.3 kl 18.30-20.30 hålls uppföljande diskussion om Lektion 3

Torsdag den 23.3 kl 18.30-19.30 Lektion 4 som inleds på svenska av Ulf Sandmark och  Lyndon LaRouches fjärde videopresentation. För aktiva kursdeltagare fortsätter kursen samma kväll kväll kl 19.40 -20.30 med den lärarledda dialogen på en särskild Zoomlänk, som sänds ut till anmälda och betalande deltagare.

Torsdag den 2.4 kl 18.30-19.30 hålls uppföljande diskussion om Lektion 4

Torsdag den 9.4 kl 18.30-20.30 hålls Lektion 5 som inleds på svenska av Ulf Sandmark följd av LaRouches femte videopresentation. För aktiva kursdeltagare fortsätter kursen samma kväll kl 19.40 -20.30 med den avslutande lärarledda dialogen på en särskild Zoomlänk, som sänds ut till anmälda och betalande deltagare.

Torsdag den 16.4 kl 18.30-19.30 hålls uppföljande avslutande diskussion om Lektion 5 och hela kursen.

För fullgjord kurs för aktiva deltagare utfärdas intyg. Lärare är Ulf Sandmark.

Du kan vara aktiv kursdeltagare om du betalat årets medlemsavgift till Schillerinstitutet i Sverige eller betalat en separat kursavgift på 500 kr inkl. kursmaterial på svenska.  Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218  där Ny Solidaritet står som mottagare. Skriv kursanmälan!

Bli medlem i SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgiften är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

 

För anmälan och frågor: Skriv till schiller-institutet@nysol.se, Box 6057, 129 06 Hägersten, eller ring till Ulf Sandmark 0736937896.

 

Samma grundkurs i Fysisk ekonomi hölls på engelska i New York i oktober-december 2022. Ett bra sätt att komplettera den svenska kursen är att parallellt studera den engelska kursen som går att finna här. Den består av en kickoff och fem kursavsnitt med Lyndon LaRouches videopresentationer, genomgång och powerpoint: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

Där finns och videon med alla LaRouches fem egna lektioner om grunderna till Fysisk ekonomi: https://youtu.be/6S-E8etv5-I

 

Ett annat bra stöd för kursen är att läsa Lyndon LaRouches lärobok på engelska “So You Wish to Learn All About Economics?” (204 sidor). Den finns att beställa för $9,99 + porto på LaRouchePublications här: https://store.larouchepub.com/product-p/eirbk-1984-3-0-0.htm  eller på Amazon. I digitalt format finns hela den engelska kursboken” “So You Wish to Learn All About Economics?” gratis tillgänglig att ladda ned under första bilden på sidan: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

 

Svenska texten till Lyndon LaRouches första video finns på denna länk till de fem textsidorna.

Allt om ekonomi video 1 Svensktext

 

Senaste Nytt