Grundkurs i Fysisk ekonomi: Kickoff

Grundkurs i Fysisk ekonomi: Kickoff

Alla är välkomna att haka på Schillerinstitutets Grundkurs i Fysisk ekonomi.

Allt du behöver göra är att:

1. Se denna Kickoffen med Ulf Sandmarks kursintroduktion i text nedan eller på video: https://www.youtube.com/watch?v=9N97CgX79s8 och

2. Se  Lektion 1 som finns här med sin powerpoint .

Text till introduktionen på Kickoffen med rubriken: Varför studera Fysisk ekonomi?

(Videon denna med kursintroduktion av Ulf Sandmark finns här: https://www.youtube.com/watch?v=9N97CgX79s8..)

Idag startar vi den ekonomiska grundkursen i Fysisk ekonomi enligt Lyndon LaRouches videoserie: ”Vill du veta allt om ekonomi?” Den är introduktionen till en kompetent förståelse av ett lands ekonomi. Kursen utgår från den fysiska produktionsprocessen och kan därför följa den reala ekonomin och dess utvecklingsmöjligheter. Det var med denna förståelse som Lyndon LaRouche kunde göra sina banbrytande förutsägelser av ekonomins utveckling när andra ekonomer var helt vilsna.

Fysisk ekonomi är en källa till hopp i vår annars förtvivlade tid eftersom ledande finanskretsar, som på World Economic Forum i Davos, pressar fram en förödande schachtiansk ekonomisk politik på Västvärlden av upprustning och brutal åtstramning (schachtiansk efter Hitlers finansminister Hjalmar Schacht som var den ekonomiska arkitekten bakom koncentrationslägren).

När den traditionella ekonomiska analysen för nationalräkenskaper studerar en sådan upprustning så välkomnas den som ekonomisk tillväxt. Det beror på att man där räknar ihop alla affärer i ekonomin, små och stora, till ett totalbelopp för ekonomin. Det kallas Bruttonationalprodukt – BNP och vapentillverkning betraktas som vilken affär som helst, och om den växer, så växer BNP och det är en ekonomisk framgång.

Vem som helst borde kunna se att BNP-måttet slår snett – Att fler vapen inte är en real tillväxt för produktionsförmågan, utan en belastning. Med hjälp av Fysisk ekonomi kan man däremot tydligt se hur både upprustning och ekonomisk åtstramning slår sönder den reella produktiva förmågan. Beslutsfattare kan med Fysisk ekonomisk analys välja en mer hoppfull utväg, där den produktiva ekonomin byggs upp och människors levnadsstandard förbättras.

I den fysiska ekonomin är det befolkningens produktionskapacitet som är primär. Detta finns i en hel ekonomisk idétradition som går tillbaka på kameralisterna, Carnot, Leibniz och andra fysiska ekonomer som analyserar ekonomin som en fysisk process, som kan studeras vetenskapligt som en maskin.

Lyndon LaRouche är en ekonom i denna fysisk ekonomiska skola. Den fortsatte med Hamilton, Carey, List, Vernadsky i den inriktning av den ekonomiska vetenskapen som egentligen är bakom framväxten av alla industri och välfärdssamhällen. Har ni hört om dessa ekonomer? Nej, hela denna skola av ekonomer lärs inte längre ut på dagens universitet och handelshögskolor.

Lyndon LaRouche växte upp i en företagarfamilj där fadern hade en skofabrik. Han började sin ekonomiska bana som konsult åt sådana fabriker. En ekonomisk analys av ett företag liksom en hel nation studerar arbetskraftens kompetens, insatsvaror, teknologi och förmågan att rikta ekonomin till det som ger mest utbyte. Det avgörande är människors förmåga att hela tiden kreativt omrikta den fysiska ekonomin till det som höjer produktiviteten.

Idag är det modernt med bankmän som när ett lån ska beviljas sitter kvar på kontoret och räknar på tillgångarna och siffrorna som rapporterats om företaget. Jämför det med en bankman som åker ut till företaget och lär känna ägaren och träffar de anställda, lär känna produkterna, maskinerna och framtidsutsikterna. Den senare kan ge lån baserat på företagens verksamhet och inte enbart baserat på finansiellt värderade tillgångar.

Den fysiska ekonomin studerar produktionens kretslopp från insatsvaror till färdiga produkter och deras nödvändiga förbrukning för att hålla igång kretsloppet. Men går ett kretslopp att följa hela tiden?

Produktionen sker i arbetscykler, och vad som kommer ut är alltid osäkert. Ett typiskt kretslopp är det som ett lantbruk har från sådd till skörd. Allt förbereds med olika insatsvaror och arbetsinsatser, men vad blir resultatet efter en månad? Det vet man inte förrän årets skörd kommer in i ladorna. Resultatet av en arbetscykel är alltid osäkert även bortsett från olyckor, misslyckanden, väder m.m.. Osäkerheten finns i alla ekonomiska cykler.

Frågan är vilken förändring man skall göra för att produktionsresultatet skall bli bättre? Det kan man räkna på, men man vet inte säkert. Till slut måste beslutet komma utifrån både erfarenhet och magkänsla?

Varför har en bokhållare alltid fel vid allt sådant beslutsfattande?

Svaret är att alla siffror i bokföringen alltid är fel i sådana lägen, eftersom siffrorna är ett år gamla (eller åtminstone äldre än en produktionscykel). De framtida nya möjliga teknikerna, produktionens uppställning (geometri) och andra produktionsförbättringar finns inte med. De finns bara i entreprenörens, visionärens hjärna. Varje produktionsförbättring är en brytpunkt som slår sönder beräkningar gjorda med utgångspunkt från den gamla bokföringen.

För att förstå betydelsen av brytpunkter, tänk på dina egna brytpunkter i livet som förbättrade din situation: utbildning, nya jobb, initiativ? Gick de att förutse? Visste någon om dem innan de skedde?

Nya uppfinningar, teknologier, vetenskapliga upptäckter är de unikt mänskliga och avgörande faktorerna i ekonomin, för värderingen av tillgångar, för framgången, för överlevnaden.

Studiet av ekonomins brytpunkter (diskontinuiteter) är det Lyndon LaRouches ekonomi är specialiserad på och det är därför LaRouches analysmetod varit överlägsen som prognosverktyg. Alla andra ekonomiska modeller bygger på gamla siffror och/eller linjära framskrivningar av dessa.

För att studera ekonomier som är ickelinjära, letade LaRouche upp en matematik som hanterade sådana fysiska processer. Han fann den i en matematik skapad av Georg Cantor och utvecklad av Bernard Riemann. Det är därför LaRouche kallade sin ekonomiska modell för LaRouche-Riemann modellen. Det är därför hans bok har undertiteln ”En text om elementär matematisk ekonomi”. [I kursen förekommer ingen svår matematik. Endast jämförelser i form av kvoter kommer att göras mellan olika delar av en nations ekonomi. Riemanns matematik kommer endast att finnas i bakgrunden ungefär som en filosofisk ansats.]

Det centrala i ekonomi är att skapa brytpunkter, dvs. införa nya vetenskapliga upptäckter i produktionsprocessen med hjälp av kreativitet och uppfinningsförmåga. Hela ekonomin vilar på arbetskraftens förmåga att skapa nytt ur intet, att kreativt umgås med det okända. Det ligger nära vetenskap, men också skapande kultur, konst och poesi. Som KTH:s devis för sin ingenjörsutbildning säger ”Vetenskap och Konst”.

Ett samhälles överlevnadsförmåga bygger således egentligen inte enbart på produktion, utan på skapandet av idéer med hjälp av hela samhällets (folkets) kultur. Det centrala i ekonomin är, som Lyndon LaRouche ständigt framhöll, människorna och deras kreativa förmåga att förbättra produktionen, inte produktionen i sig.

 

Denna introduktionskurs i Fysisk ekonomi genomfördes som en studiecirkel 2023 på torsdagar kl 18:30 under sex veckor med en offentlig inledning varje gång på Zoom.

 

Kursen bygger på de fem videor om Fysisk ekonomi som LaRouche gjorde i fem TV-annonser som en del av sin presidentvalskampanj 1984. Den första videon är 20 minuter.

Alla hans videor är på engelska. Första videon av Lyndon LaRouche är översatt till svenska till fem sidor text. Läs översättningen här som 5 länkar till de fem sidorna:

Allt om ekonomi video 1 SvSid1

Allt om ekonomi video 1 SvSid2

Allt om ekonomi video 1 SvSid3

Allt om ekonomi video 1 SvSid4

Allt om ekonomi video 1 SvSid5

Översättningarna av de andra TV-videorna av LaRouche finns publicerade vid respektive lektion.

När du här har läst eller sett Kickoffen så spela nu upp   Lektion 1 som finns här med sin powerpoint .

Anmälan till svenska kursen i Fysisk ekonomi görs till schiller-institutet@nysol.se eller till Ulf Sandmark 0736937896. Du kan vara aktiv kursdeltagare i den lärarledda extra dialogen om du till Lektion1 torsdag den 9.2 betalat årets medlemsavgift till Schillerinstitutet i Sverige eller betalat en separat kursavgift på 500 kr. Betala till Schillerinstitutet på Bg: 580049-5 eller till Swish1230462218 där Ny Solidaritet står som mottagare. Skriv till mottagaren: Kursanmälan! Medlemsavgift i SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

 

Vill du se LaRouches videor före, eller som repetition, så se dem på sidan för en liknande Grundkurs i Fysisk ekonomi på engelska som hölls i New York i oktober-december 2022. Den direkta länken till dem är på: https:/youtu.be/6S-E8etv5-I. Ett bra sätt att komplettera den svenska kursen är att parallellt studera den engelska kursen. Den består av en kickoff och fem kursavsnitt med Lyndon LaRouches videopresentationer, genomgångar och powerpoint: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

 

Bästa stödet för kursen är att läsa Lyndon LaRouches lärobok på engelska “So You Wish to Learn All About Economics?” (204 sidor). Den finns att beställa för $9,99 + porto på LaRouchePublications här: https://store.larouchepub.com/product-p/eirbk-1984-3-0-0.htm  eller på Amazon. I digitalt format finns hela den engelska kursboken” “So You Wish to Learn All About Economics?” gratis tillgänglig under första bilden på sidan: https://laroucheorganization.com/larouche-economics-class-series-2022

 

 

Vill du veta mer om kursen och hela kursplanen så läs på sidan; https://schillerinstitutet.se/lyndon-larouches-kurs-i-fysisk-ekonomi-anmal-dig-till-studiecirkel/

 

 

Senaste Nytt