Stoppa kriget i Ukraina!

Sverige måste ompröva bokbål och krigisk geopolitik

Det klara ställningstagandet av International Progress Organization att koranbränning är ett hatbrott enligt människorättskonventionen kräver en ordentlig omprövning svensk politik. Schillerinstitutet i Sverige manar därför alla politiska, religiösa och ideella krafter till samling för fredligt samarbete och minskade spänningar inom och mellan länder. Statsminister Ulf Kristersson har rätt att Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget någonsin. Det handlar om den inrikespolitiska osäkerheten, men också om risken för eskalation av kriget i Ukraina där Sverige kan dras in i Natos krig mot Ryssland vilket kan bli ett kärnvapenkrig.

Den svenska hållningen till bokbål av Koranen och andra heliga böcker, som ett perverterat uttryck för yttrandefrihet, måste fördömas till dess den ändras. Sverige måste slå vakt om det fredliga samarbete vi har till majoriteten i världen som finns i det globala Syd. Det är som öppen, innovativ industrination Sverige bidrar mest till mänsklighetens framsteg och lycka.

Den svenska hållningen till stöd för krigisk geopolitik måste också omprövas. Sverige skall inte bidra till att lösa Västvärldens finanskris genom att tvinga fram en fortsättning på den gamla koloniala hegemonin över resten av världen. Geopolitiken är ett nollsummespel där målet är att utestänga andra stormakter för att exklusivt kunna bedriva ekonomisk plundring. Denna primitiva syn på ekonomi är grunden till att geopolitiken är drivkraften bakom Natos konfrontation med Ryssland och Kina, vilket har fört världen till randen av den återvändsgränd som heter kärnvapenkrig. Sverige måste omedelbart ompröva sin dumdristiga medverkan till geopolitikens översitteri mot Globala Syd och börja minska spänningarna till Ryssland och Kina.

Sverige behöver främja fred men har kastat bot sin roll som alliansfri fredsförhandlare genom att enbart tala med Ryssland genom vapnen. Nu är Sverige beroende av de fåtaliga öppningarna till fredsförhandlingar som ännu inte stängts av EU-ländernas förhandlingsvägran och det fransktyska sveket mot Minskavtalet.

Den nu främsta möjligheten till fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland har erbjudits av Vatikanen som har en lång tradition att mäkla fred och ledde förhandlingarna om Helsingforsavtalets europeiska säkerhetsordning. Vatikanens erbjudande måste genast välkomnas av alla Sveriges ansvariga politiska, religiösa och sociala ledare, som en väg till avspänning och fredligt samarbete. Även Turkiet måste ges erkännande för de fredsavtal, i framför allt ekonomiska frågor, som man medlat fram mellan Ryssland och Ukraina.

Internationella Schillerinstitutet har gjort ett upprop i form av ett brev till påve Franciskus till stöd för fredsförhandlingar i Vatikanen. Vi manar alla att stöda detta brev för att snarast få stopp på det långa hemska kriget i Ukraina.

Den 4 februari 2023 samlar Schillerinstitutet framstående internationella politiska och sociala ledare till en konferens med rubriken: ”Förnuftets tidsålder eller mänsklighetens tillintetgörelse?” Målet med konferensen är att lägga fram konkreta förslag för att mänsklighetens skall stoppa eskaleringen till kärnvapenkrig, lämna den omogna geopolitiken och bli vuxen genom att skapa en ny ordning för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling.

 

Skriv genast på namninsamlingen för villkorslösa fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland i Vatikanen: https://schillerinstitute.com/blog/2023/01/05/open-letter-to-pope-francis-from-political-and-social-leaders-support-call-for-immediate-peace-negotiations/

Se här för information och anmälan till Schillerinstitutets internetkonferens ”Förnuftets tidsålder eller mänsklighetens tillintetgörelse?” lördag den 4 februari 2023 kl 16 svensk tid: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20230204

Läs här om de ”10 principer” som är förslaget från Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche till att lyfta säkerhetsordningen till en nivå där den kan säkra global fred och ekonomisk utveckling: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/

Läs här på svenska om att samla namn för fredsförhandling i Vatikanen: https://schillerinstitutet.se/ukraina-behover-stod-for-fred-inte-krig-samla-namn-for-fredsforhandling-i-vatikanen/

Se IPO-uttalandet som slår fast att Koranbränningar är hatbrott enligt Människorättskonventionen: https://schillerinstitutet.se/koranbranning-ar-hatbrott-enligt-manniskorattskonventionen/

 

Senaste Nytt