Nord Stream blåstes upp stort i SvD den 12.3

Nord-Stream-sprängningen: Ett Natosabotage mot fred

Tal av Ulf Sandmark, ordförande för Schillerinstitutet i Sverige, vid på manifestationen som hölls av Nätverket Nej till Nato den 18.3 på Medborgarplatsen i Stockholm 

Bild: Efter ett halvårs tystnad blåstes plötsligt en orimlig sabotagegrupp mot Nord Stream upp stort i SvD den 12.3

Se en video från talet här: https://youtu.be/Ks-ZpSVj1bo?t=1530

För ett halvår sedan sprängdes de stora rysk-tyska gasledningarna i Östersjön. Massor med gas vällde upp på havets yta utanför den danska ön Bornholm. Sen dess har det varit väldigt tyst om sabotaget den 26 september mot Nord Stream-ledningarna. Men förra veckan, den 10 mars, började tidningar och TV i Sverige och Västvärlden plötsligt, med stora rubriker, påstå att ett team på sex personer med möjlig koppling till Ukraina hade utfört sprängningarna. Den 6 september hade de hyrt en fritidsbåt i Tyskland och åkt ut till gasledningarna och placerat ut bomberna på ca 80 meters djup.

Men skall man dyka så djupt behöver man specialtränas för att kunna andas med en speciell blandning av syre och helium. Man behöver en tryckkammare så att man sakta kan återanpassa sig till lufttrycket på jordytan. Man behöver ett dykarteam i reserv. Det är mörkt därnere så man ser inte en meter. Därför behövs en lina till havsbotten och dykarbåten utrustad med GPS-styrning så att den ligger precis stilla. En lyftkran för att lyfta utrustning och sprängmedel behövs också. Det finns ingen möjlighet att utföra detta från en fritidsbåt på 15 meter.

Ändå rapporterade mainstreammedia om denna påhittade sabotagegrupp. Men man var tyst om att den högt ansedda amerikanske journalisten Seymour Hersh i en omfattande artikel den 8 februari, en månad tidigare, detaljerat hade berättat om hur amerikanska krigsfartyg varit på platsen i många dagar i juni förra sommaren under en Natoövning som hette BALTOPS22. Att man lagt ut sprängladdningar som kunde fjärrutlösas. Att norska Marinen hade hjälpt till. Att ett team toppmedarbetare till president Biden hade planerat detta ifrån Vita huset i Washington redan ifrån december 2021. De var Victoria Nuland, Jake Sullivan och Antony Blinken. Journalisten Seymour Hersh är gammal men har aldrig haft fel när har avslöjat många sensationella saker.

President Biden beslutade om sprängningen. Han gjorde det trots att gasledningarna redan var stängda pga sanktionerna. Han frågade aldrig kongressen, trots att detta faktiskt var ett terrordåd, en krigshandling mot Ryssland, Tyskland och de många länderna i Europa som samarbetade om gasledningarna. USA och Norge förrådde sina egna allierade i Nato. De sprängde gasledningen för att den kunde transportera billig rysk energi till våra grannländer. President Biden var rädd att miljoner tyskar, som pga sanktionerna betalade dyra gas- och elräkningar, skulle tvinga sin regering att öppna gasledningarna och börja ett fredligt samarbete med Ryssland och mäkla fred i Ukraina. President Biden och hans krigshökar var rädda för freden därför att de vill fortsätta dominera världen genom att hålla världen delad geopolitiskt.

Det var ett ondskefullt terrordåd som skadat oss. Ändå mörklägger Sveriges regering och MainStreamMedia vad som hänt. Svenske åklagaren har bevisen för vem som sprängde. Svenska marinens bärgningsfartyg Belos har tagit upp delar av de söndersprängda ledningarna från havsbotten och på delarna fanns rester av sprängämnen. Det fanns också odetonerade sprängladdningar på den enda osprängda gasledningen. Bevis är nu undanröjda och allt är mörklagt för världen och för svenska folket. Svenska folket har inte fått rösta om någon Natoanslutning. Vi får nu inte heller veta något om bevisen som kan fastställa att det är till terrorister som svenska regeringen vill att vi skall anförtro våra militära hemligheter, vårt försvar och vår frihet till.

Jag frågar er:

1) Skall våra politiker få alliera Sverige med terrorister som skadar oss?

2) Skall Sverige gå med i ett Nato som inte bryr sig om medlemsländerna utan bara om det angloamerikanska världsherraväldet?

Sprängningen av Nord Stream helt klart beviset för sanningen i texten på föreningen Nej till Natos banderoll. Vi alla känner den:

”Sverige behöver inte Nato för fred. Det är Nato som behöver Sverige för krig!”

Tack för ordet!

———

 

Se detta tal i en videoupptagning av mötet gjord av Joakim Granlund i samarbete med Linus Noremalms kanal på Youtube: https://youtu.be/Ks-ZpSVj1bo?t=1530

Läs den ursprungliga artikeln av Seymour Hersh på svenska: ”Så saboterade USA Nord-Stream”: https://www.karnevalforlag.se/2023/02/15/seymour-hersh-sa-saboterade-usa-nord-stream/  

På engelska: https://seymourhersh.substack.com/p/how-america-took-out-the-nord-stream

Se uttalande från Schillerinstituteti Sverige  med flera länkar till andra artiklar om NordStream: https://schillerinstitutet.se/flygblad-fordom-attentaten-mot-nord-stream-forsvara-var-frihet-att-skydda-manniskovardet/

Se uttalande av Schillerinstitutets grundare och ordförande Helga Zepp-LaRouche där hon slår fast att de tyska ministrar som inte omedelbart försvarar tyska folket och agerar på informationen om sabotaget mot Nord Stream, inte längre är berättigade att behålla sina uppdrag: https://schillerinstitute.com/blog/2023/02/08/helga-zepp-larouche-biden-lets-nord-stream-blow-up-german-government-must-act-immediately/

 

Se bloggdiskussion om Nord Stream av svenska Marinens fd röjdykare Håkan Bergmark och Öystein Rönne: https://swebbtube.se/w/wNq4dwoypr4JoFbNXUrmok

Se en diskussion den 18.3 på GrayZone om ihåligheten i försöket att lägga skulden för sprängningen av gasledningarna en okänd pro-Ukrainagrupp: Nordstream cover story is pure comedy: https://www.youtube.com/watch?v=8dQ9sGRZLaI

Följ Nätverket Nej till Nato på Instagram: https://www.instagram.com/natverket_nej_till_nato/

 

Uppdatera dig med Schillerinstitutet:

Bästa nyhetsbrevet EIR Daily Alert Online med tio notiser varje morgon av dagliga nyheter för det internationella arbetet för fred och en ny Rättvis ekonomisk världsordning/Nytt finanssystem. Detta är underlaget som Harley Schlanger använder för sina dagliga rapporter. Sammanställd av EIR-redaktionerna i Washington, USA och Wiesbaden, Tyskland. Årsprenumeration USD 600. Introduktionspris två månader USD 60.

 

Den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och internationell idédebatt Executive Intelligence Review Online Årsprenumeration USD 360. Introduktionspris 2 månader USD 60.

 

Bli medlem eller bara stöd SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. 3000 kr per år 250 kr/månad inklusive publikationer. Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 där Ny Solidaritet står som mottagare. För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS

Här hittar du kallelserna och videoupptagningarna för Schillerinstitutets möten i Sverige. De finns alltid på Schillerinstitutets Whatsapp-grupp som du kan gå med i genom länken: https://chat.whatsapp.com/JCkUoaaSY6CGm5bkwUmiml  Du kan också finna dem på: Facebook: https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/ eller Telegram https://t.me/SchillerInstitutetSE

Är det något du undrar om nu så hör av dig till Schiller-institutet@nysol.se

 

Senaste Nytt