Öppnar REGERINGSKRISEN för till ett nytt paradigm om en gemensam framtid?

Öppnar REGERINGSKRISEN för till ett nytt paradigm om en gemensam framtid?

Är inte regeringskrisen en möjlighet att lyfta debatten i alla Sveriges politiska partier till en nivå där det finns lösningar? Det är Nikolaus Kusanus metod som användes Sveriges förhandlare 1648 för att parterna i Trettioåriga kriget skulle se till det gemensamma intresset i första hand. Denna metod ledde till att principen om “den andres väl”, dvs. att betona betydelsen för fred av att grannländerna utvecklades. Denna princip möjliggjorde den Westfaliska freden men blev också grunden för internationell rätt och sedermera även för FN-stadgan.

Kusanus begrepp om “Motsatsernas sammanfallande” (Coincidence of Opposites) kommer att vara ledstjärna för Schillerinstitutets konferens den 26-27 juni kl 15-24 svensk tid båda dagarna.

Talet om vaccinexport gör att Sveriges partier nu kan börja lämna den snävt nationa

listiska synen på pandemin och ta fasta på att den måste stoppas i hela världen. På konferensen kommer utbyggnadens av en global hälsovård för alla att diskuteras, där vaccin bara blir en del av en global kraftsamling för att bygga den infrastruktur av el, vatten, transporter som krävs för att bygga och bedriva sjukvård. Deltagande i den globala hälsosidenvägen skulle kunna leda till en bred svensk exportsatsning och utbyggnad av de svenska industribranscher som kan göra så mycket nytta mot pandemin.

 

En global pandemibekämpning är ett led i den politik för fred genom utveckling som Sverige omedelbart behöver ansluta sig till. FN:s generalsekreterare har för pandemibekämpningens och afrikanska svältkatastrofens skull krävt omedelbart stopp för krig och sanktioner. Det kommer att diskuteras på Schillerinstitutets konferens och borde tas på allvar i en ny svensk utrikespolitik utan stöd till den nuvarande världsordningens som låter några få diktera vilka regeringar som skall straffas och bekrigas för att de skall underkasta sig Västvärldens politik. Toppmötet mellan presidenterna Biden och Putin vände stormakterna bort från avgrunden av eskalerande konflikt och slog fast att “kärnvapenkrig aldrig kan vinnas och aldrig får utkämpas”. Det påbörjade en process av dialog – en dialog som likt Schillerinstitutets konferens borde dra in Kina och Indien också, vilket måste bli riktlinje också för en svensk säkerhetspolitik. Ett regeringsprogram måste återupprätta moralen i utrikespolitiken och ge även Syrien och Jemen del av våra vaccinleveranser och samarbete för återuppbyggnad av sjukvård och infrastruktur.

 

Regeringskrisen ger alla partier möjlighet att bestämma hur de skall hantera den antågande hyperinflationistiska urblåsningen i en ny stor finanskris. Som det nu är, skall till största delen bankkunderna bära denna nya finanskris enligt de gällande reglerna för bankkrishantering med bail-in, “skuldreduktion”, där företagens, organisationernas, kommunernas, institutionernas, m.fl. bankkonton kan beslagtas. Beslaget av privatkundernas konton lastas på skattebetalarna som garanterat täckning av kontoinnehav upp till 100.000 euro. Här måste bankkundernas och realekonomin skyddas med den bankdelning som kommer att diskuteras på konferensen för att bana väg för ett system med riksbankskrediter riktade till stora infrastrukturprojekt och bostadsbyggandet i form av vackra städer.

 

Folkomröstningen i Schweiz som fällde klimatlagen den 13.6, var ett av få tillfällen där ett folk, och särskilt ungdomarna, fick säga ifrån mot den uppifrån påtvingade klimatpolitiken och avindustrialiseringen. Regeringskrisen ger möjlighet att på allvar börja lösa den konstgjorda elkrisen med en stor utbyggnad elproduktionen i Sverige och internationellt. Konferensens perspektiv med många högt kvalificerade talare är att globalt få fram sju terrawatt för att bygga ett modernt elektrifierat samhälle för alla.

 

Regeringskrisen gör det möjligt att öka svensk deltagande i rymdteknik och rymdfärder som motor för vetenskaplig och konstnärlig kreativ utveckling. Människan i rymden innebär en betoning av det sant mänskliga i relationerna mellan människor och stater. Perspektiven från den oändliga rymden skapar förutsättningar för framtidstro och en intensifiering av utbildning och kreativt livslångt lärande. Schillerinstitutets konferens är avgörande för att alla partier skall kunna samla Sverige att komma ur de katastrofala kriser som hotar och gemensamt med hela världen bygga en framtid.

Konferensen börjar kl 15 på lördag den 26 juni och fortsätter samma tid på söndag den 27 juni.

Här är inbjudan på svenska!

Nedan kan du se panelerna och de hittills tillkännagivna talarna.

Konferensen översätts simultant till spanska, tyska och franska. För att kunna ta del av simultantolkning krävs anmälan.

Anmäl dig till konferensen här!

 

The Schiller Institute is bringing together leaders in science, economics, and strategic thinking, notably including people from the United States, China, Russia, and India, to address the upcoming June 26-27 Schiller Institute conference, “For the Common Good of All People, Not Rules Benefitting the Few,” and to deliberate with each other and with a live audience.
Now is the time to reach beyond the approaching disaster to build a moral force, an anti-Malthusian alliance, to defeat the oligarchical-driven geopolitical insanity gripping much of the world’s nations today.

 

Saturday, June 26, Panel One, 9am EDT

Whom the Gods Would Destroy: War with Russia and China Is Worse Than MAD!
1. Helga Zepp-LaRouche, President and Founder, The Schiller Institute,
Keynote Address
2. Dr. Andrey Kortunov, Director General, Russian International Affairs Council
3. Contribution from the People’s Republic of China
4. Contribution from the Republic of India
5. Col. Richard H. Black (U.S.), former State Senator (Virginia), former head of the U.S. Army’s Criminal Law Division, Pentagon
6. Contribution from Switzerland, Carnot-Cournot Network
7. Ray McGovern (U.S.), Analyst, Central Intelligence Agency (CIA, ret.), Co-Founder, Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS)

 

Saturday, June 26, Panel Two, 2pm EDT

The Real Science Behind Climate Change: Why the World Needs Seven More Terawatts of Energy
1. Megan Dobrodt, President, Schiller Institute U.S.A., “Why the Universe Needs More People”
2. Dr. Kelvin Kemm, (South Africa), nuclear physicist, former Chairman of the Nuclear Energy Company of South Africa
3. Prof. Horst-Joachim Lüdecke, Physicist (Fluid Mechanics), Emeritus Professor, Saarland University for Technology and Economics
4. Paul Driessen (U.S.), Senior Policy Advisor, Committee for A Constructive Tomorrow (CFACT) and the Center for the Defense of Free Enterprise
5. Prof. Nicola Scafetta (Italy), Department of Earth, Environmental and Resources Sciences, Università degli Studi di Napoli Federico II
6. Vincenzo Romanello, PhD (Italy), Nuclear Engineer, Research Center Rez, Founder, “Atoms for Peace,” Czech Republic
7. Prof. Augustinus Berkhout (Netherlands); Emeritus Professor of Geophysics Delft University of Technology, and President of the Climate Intelligence Group
8. John Shanahan (U.S.): Civil Engineer, Editor, allaboutenergy.net, MSc. Civil Engineering

 

Sunday, June 27, Panel Three, 9am EDT

Weimar Germany 1923 Comes Again: Global Glass-Steagall To End Hyperinflation
1. Jacques Cheminade (France), President, Solidarité et Progrès, former Presidential candidate
2. Paul Gallagher (U.S.), Editorial Board, Executive intelligence Review (EIR)
3. Dennis Small (U.S.), Executive Intelligence Review (EIR), “Double or Nothing: The LaRouche Program for Mankind’s Successful Survival”
4. Mike Callicrate (U.S. – Colorado), Cattleman, Founder of Ranch Foods Direct, Policy Advocate, Operator of Mike’s “No Bull” Blog
5. Daisuke Kotegawa (Japan), Former Official, Ministry of Finance, Japan; former Director for Japan at the International Monetary Fund (IMF)
6. Marc Gabriel Draghi (France), Economist, jurist, and author.

 

Sunday, June 27, Panel Four, 2pm EDT

The Coincidence of Opposites: The Only Truly Human Thought Process
1. Helga Zepp-LaRouche, President and Founder, The Schiller Institute
2. Contribution from the Russian Federation
3. Dr. Khadijah Lang (U.S.), Chairman, National Medical Association (NMA) Council on International Affairs; President, Golden State Medical Association
4. Marcia Merry Baker (U.S.), Editorial Board, Executive Intelligence Review (EIR)
5. Dr. Joycelyn Elders (U.S.), former United States Surgeon General
6. Diane Sare, Candidate for United States Senate (New York, 2022); founder, Schiller Institute NYC Chorus
7. Pedro Rubio (Colombia), President of the Association of Officials of the General Accounting Office of the Republic

 

Senaste Nytt