Stoppa kriget i Ukraina!

Stoppa kriget i Ukraina!

Sverige måste stöda omedelbara fredsförhandlingar och stoppa vapenleveranserna innan eskaleringen leder till kärnvapenkrig! Det borde vara mer och mer tydligt för alla, att angloamerikanska geopolitiker utnyttjar Ukraina för att kriga mot Ryssland. Sedan 1992 är det amerikansk politik att inte låta någon stat i Sovjets ställe hota USA:s hegemoni i världen. Nu dras Nato alltmer in i krig mot Ryssland med Sverige och Finland som nya slagträn. Sedan i somras har Nato även en utopisk Asienstrategi att hävda sin militära dominans även mot Kina.

Sanningen syns allt tydligare: Det är inte Sverige som behöver Nato för fred, utan det är Nato som behöver Sverige för krig!

Nato har just förlorat ett 20-årigt krig mot fattiga Afghanistan vilket bara är ett i raden av misslyckanden. Länder som Saudiarabien och Turkiet omorienterar sig nu till Asien, till BRICS och SCO, utifrån förväntningar att Nato och Ukraina kommer att misslyckas med sitt krig. Omvärlden ser Västvärldens långa ekonomiska nedgång som nu accelereras till följd av den galna sanktionspolitiken som endast slår undan fötterna för den egna ekonomin och kastar befolkning och företag in i en akut energikris som kan bli en ren katastrof när vintern sätter in.

Omvärlden ser hur klimatfrågan används av den västliga näringslivseliten på Världsekonomiska forumet i Davos för att genomföra den stora omställningen (The Great Reset) trots att det inte är någon klimatkris. Man skapar enorma svårigheter för hela branscher av basindustri, skogs- och jordbruk. Med så kallad taxonomi skall sådana företag blockeras från krediter från banksystemet. Tillsammans med orimliga regler från ett fullständigt elitistiskt styrt EU driver globalisterna jordbrukare, företag och husägare i hela västvärlden mot konkurs och plundring. Det är finanselitens kortsiktiga lösning för att upprätthålla finanssystemets gigantiska skuldbubblor.

Förut var det fattiga länder som plundrades, nu har turen kommit till västvärldens medelklass. Utvecklingsländerna däremot försvarar sin ekonomiska utveckling med nya organisationer som BRICS, SCO, BRI, CICA, EAEU, CELAC osv. i tradition av kampen mot kolonialismen och Bandungkonferensen. Man skrattar åt Tyskland, Danmark och Sverige som inte ens vågar berätta vad man vet om sprängningen av gasledningarna Nord Stream och beter som slavar mot länder som uppträder som allierade och samtidigt skadar oss. Nu får vi lära oss hur angloamerikanerna följer den brittiske premiärministern Lord Palmerstons devis att Storbritannien har varken vänner eller fiender, utan bara intressen. Det är detta vi ser nu när spänningen stegras i Ukrainakriget och kärnvapen börjar diskuteras. Sir Malcolm Chalmers på den äldsta brittiska hjärntrusten RUSI har lagt fram förslaget att stegra spänningen om Krim till randen av kärnvapenkrig, och menar att det är så man kan få Ryssland att ge efter. https://larouchepub.com/pr/2022/20220521_royal_defense.html

Det amerikanska strategiska bombflyget har nu Sverige som favoritland för övningar med sina flygplan av typen B-52 som kan bära 12 kärnvapenladdade kryssningsrobotar. Som svar har Ryssland sen 21 augusti flyttat fram sju kärnvapenbombare av typen TU-160 Blackjack och fyra av typen TU-95 Bear-H till Kolahalvön 20 mil från finska gränsen. Med Värdlandsavtalet och Natoansökningarna har Östersjön har gått från att vara ett fredens hav till ett område för kärnvapenkraftmätning som angloamerikanerna kan utnyttja för sina egna geopolitiska syften precis som man idag utnyttjar Ukraina. Den utmaning liknande Kubakrisen man planerat för Krim, kan nu lätt flyttas hit när svenska regeringen inte hävdar vårt intresse att stå utanför Natos kärnvapensamordning. Är det bara Turkiet och Ungern som ska rädda oss från att hamna mitt i en kärnvapenkonfrontation?

Nej! I den gamla Hansastaden Stralsund har medborgarna med stöd av alla partier den 20.10 givit överborgmästare Alexander Badrow i uppdrag att informera regeringen i Berlin att man ”erbjuder stadens rådhus för Ukrainakrigets parter att äntligen komma till förhandlingsbordet. Det finns inget viktigare än fred på jorden.” Det var där Stralsundfreden förhandlades fram mellan Hansaförbundet och Danmark år 1370 och fick fred i Östersjön. Alla städer och länder runt Östersjön borde uttrycka sitt stöd och samlas runt Stralsunds initiativ för fred i Ukraina.

Gå med i Schillerinstitutets arbete för en ny global arkitektur för fred och ekonomisk utveckling för alla länder! Delta den 22.11 tillsammans med folkvalda och fredsorganisationer från olika kontinenter i nästa konferens för världsfred för att stoppa kärnvapenhotet: https://schillerinstitute.com/blog/2022/10/25/conference-for-world-peace-stop-the-danger-of-world-peace/  

Denna text följs på flygbladet av en sida 2 med texten:

Klargör vad svenska marinen gjorde vid Nord Stream två dagar före sabotaget!

Terrordådet mot Nord Stream 1+2 kan avgöra hela Europas framtid. Det är en krigshandling mot stora ryska och tyska ekonomiska och politiska intressen. Det är ett angrepp på en grundval för freden i Europa. Det är Mackinders brittiska geopolitik att blockera samarbetet mellan Tyskland och Ryssland, som gett vår olyckliga kontinent två världskrig och Kalla kriget.

Om Tyskland och Europa låter sig domineras av USA och Storbritannien på detta sätt kommer inte bara miljoner människor frysa och hungra i Europa i vin-ter. Tyska industrier som är ryggraden i Europas ekonomi, kommer att stänga. I krisen kommer regeringar i Europa att störtas och ersättas med nya okända krafter.

Tyskland kommer att tvingas skicka de tunga vapen till Ukraina som förbundskansler Olaf Scholz hittills vägrat skicka och kanske även skicka trupper och dras in i krig med Ryssland. Inte för att hjälpa Ukraina, utan offra det för geopolitiken att försvaga Ryssland. Sedan står krig med Kina på tur.

Skall Sverige låta sig domineras?

Störningen av gastillförseln är en attack också mot energi- och råvaruförsörjning till svensk industri och allmänhet. Den svenska regeringen och myndigheterna tiger krampaktigt om vad som har hänt trots att det inte finns någon annan som hade motiv, kapacitet och möjlighet att göra detta terrordåd än USA i samverkan med några allierade. Frågan är om Sverige är en av dessa allierade?

Sverige, liksom Danmark, övervakar all trafik till havs och i luften i området. Svenska marinen hade dessutom fartyg på plats i två dygn vid gasledningen innan sprängningarna och, enligt Dagens Nyheter den 1.10, krigsfartygen rörde sig fram till sprängplatserna och stängde av transpondern där.

Marinens verksamhet på platsen för terrordådet gjordes av svenskt manskap med svensk militär ledning som står under kontroll av svenska regeringen. Svenska folket har rätt att veta vad Marinen gjorde där. Svenska folket har rätt att veta om landet har deltagit i terrordådet, krigshandlingen mot Ryssland och Tyskland. Svenska folket har rätt att veta om Sverige är i krig och vem som i så fall har bestämt detta?

Nu måste regeringen omedelbart visa att man har kontroll över militären och rapportera vad man vet. Det är det enda sättet som förtroendet för den svenska ledningsstrukturen kan upprätthållas bland det svenska folket.

Det måste bli slut på fribiljetten för hemlig-verksamheterna, som med förevändning av militär säkerhet äventyrar Sveriges medborgares liv och rykte. Det måste bli slut på denna baksätesstyrning av svenska försvars- och utrikespolitiken!

Vi har sett nog av det tidigare kring ubåtsaffärerna då svensk militär och några invigda politiker, i hemligt samarbete med amerikanska ubåtar, styr-de om den svenska utrikes- och försvarspolitiken. Samma sak när Estonia sänktes under hemlig vapensmuggling. Under hela efterkrigstiden har Sverige genom Natos hemliga nätverk Gladio samarbetat med gamla nazistnätverken från Hitlertysklands östfront, vilka enrollerades av västvärldens underrättelsetjänster. Detta samarbete med Stephan Banderas nazilegioner har sömlöst fortsatt i svenska försvarets militära träning av Ukrainas nazistbataljoner.

Nu är det allvar! Svenska folket måste vara med i beslutsprocessen om Sverige skall delta i krigs-handlingar och krig! Det hemliga militära samarbetet får inte vara den svans som viftar på hela svenska samhällskroppens inriktning och politik!

Det hotar också vår yttrandefrihet.

Schillerinstitutet har uppmanat alla länder som deltar i FN:s generalförsamling att stöda ett upprop för att radera listorna personer som ska elimineras enligt de ukrainska myndigheterna. Den ökända Myrotvoretslistan på nästan 200.000 personer, där journalister som dödas markeras med texten ”eliminerad”, har länge varit under behandling i FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Den14 juli offentliggjordes en ny lista med 72 journalister, politiker, akademiker och fredsdebattörer i Europa, USA och Indien av den naziledda ukrainska myndigheten ”Centret för att motverka desinformation”. Helga Zepp-LaRouche och 30 andra talare på Schiller-institutets konferenser är högt på den listan, inklusive Schillerinstitutets ordförande i Sverige, Ulf Sandmark och fredsforskaren Jan Öberg, Lund. Även detta en dödslista eftersom den samordnas med elimineringslistan Myrotvorets. Denna lista, den 3.9 utvidgad till 95 personer, är upprättad med stöd av USA, Storbritannien och NATO. Svenska myndigheten för psykologiskt försvar deltar också i denna ukrainska myndighets möten där yttrandefriheten för journalister i Ukraina och utanför attackeras.

Tryck som flygblad sid 1

Tryck som flygblad sid 2

Läs på svenska om de skandalösa ukrainska svarta listorna mot inhemska och utländska politiker, journalister och debattörer: https://schillerinstitutet.se/ukrainas-lista-pa-informationsterrorister-maste-fordomas/

De beskrivs på svenska översiktligt och bra här: https://cartagocat.wordpress.com/2022/08/27/mirotvorets-ab-peacemaker-genom-mord/

Läs om vår pressbriefing ifrån USA: https://larouchepub.com/eiw/public/2022/eirv49n38-20220930/index.html

Fler länkar med bakgrundsinformation finns på inlägget: https://schillerinstitutet.se/klargor-vad-svenska-marinen-gjorde-vid-northstream/

Senaste Nytt