Westfaliska freden

Bandung, Fem principer, Westfaliska freden: Förebilder för ny global fredsarkitektur

Bandung, Fem principer, Westfaliska freden: Förebilder för ny global fredsarkitektur

Nehru, Nkrumah, Nasser, Sukarno och Tito på Bandungkonferensen   Utgångspunkter för Schillerinstitutets konferens den 9.4 2022 för att upprätta en ny arkitektur för alla nationers säkerhet och ekonomiska utveckling.   Förebilder för den nya globala fredsarkitektur som är möjlig när världens majoritetsländer nu börjar samlas för ersätta den angloamerikanska världshegemonin...