Är Natopartierna från vettet?

Är Natopartierna från vettet?

Tal på Mötet Nej till Nato på Medborgarplatsen den 14.5. 2022 av Ulf Sandmark, Schillerinstitutet.

Se en video av talet här! På videon finns även de andra mötestalarna. Ulf  Sandmark  är sjätte talare med början 25:42. Inspelat av Franz Smidek:

 

Mötesdeltagare!

Jag frågar mig: Är Natopartierna från vettet?

Vill de dra in Sverige i krig med Ryssland?

 

Just när Ukraina hamnat i fullt krig med Ryssland på grund av Natos expansionspolitik, vill de svenska Natopartierna eskalera Natos konflikt med Ryssland genom att expandera Nato ännu mer. De vill eskortera det amerikanska kärnvapenbombplanet B-52 över Sverige, som svenska flygvapnet redan börjat med. Varje B-52:a kan bära 12 kryssningsrobotar som inom minuter från Sverige kan förinta 12 ryska städer. De vill hota det ryska ubåtsbaserna på Kolahalvön, dvs rubba hela den globala kärnvapenbalansen. Detta är en sanslös kärnvapenprovokation som snabbt här i Norden kan utlösa en liknande kris som Kubakrisen 1962. Med ett svenskt Natomedlemskap vill Natopartierna stänga Östersjön för Ryssland efter den amerikanska formeln 2A/AD, som diskuteras på Kgl Krigsvetenskapsakademin och de vill hota själva existensen av S:t Petersburg.

Natopartierna vill sätta Sverige i samma situation som Ukraina där Nato bredde ut sig och lät Ukraina förbereda återanskaffandet av kärnvapen. Nu har Sverige inbjudits att delta i Natoländernas krigseskalering mot Ryssland där Ukraina används som kanonmat och Natopartierna har tackat ja.

Jag ansluter mig helt till parollen: Sverige behöver inte Nato för fred. Det är Nato som behöver Sverige för krig!

Natoanslutningen måste hejdas innan Sverige dras in detta nya Natokrig. Nato har redan lurat Sverige in i krig i Libyen och Afghanistan med förödande konsekvenser.

Innan katastrofen blir värre måste denna eskalering i vår del av världen brytas med diplomati och dialog för fred. Sverige skall inte eskalera Ukrainakriget utan verka för stopp på kriget och ett fredsavtal mellan Ukraina och Ryssland. Sedan behövs en stor internationell fredskonferens för att skapa en ny arkitektur för alla länders säkerhet och ekonomiska utveckling.

Den svenska beslutsordningen för att driva fram en Natoanslutning är kuppartad och utan möjlighet för folket att säga sitt. Natomedlemskapet kan kanske stoppas imorgon av den tunga interna s-oppositionen som nu är betydande och växer. Men eftersom Nato har en långdragen beslutsprocess kan kampen mot svensk Natoanslutning fortsätta. Sverige är inte med i Nato bara för att vi lämnar in en ansökan. Så kravet på en svensk folkomröstning måste drivas vidare igenom hela valrörelsen.

Om de inte backar, kommer särskilt Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Centern drabbas kraftigt av folkets missnöje över att ha blivit överkört. Till detta kommer ilskan i svenska folket över sanktionernas effekt på priser på mat, el, bränsle, transporter och leveranskedjor. Tillsammans kommer motståndet mot krigspolitiken och dyrtiden öppna för att Sverige avbryter Natoansökningningen och håller fast vid alliansfriheten.

Även i Natoländerna finns motstånd mot den sanslösa kärnvapenprovokationen som ett svenskt och finskt Natomedlemskap innebär. Vi kan räddas på mållinjen av att det inte godkänns i något av de 30 Natoländerna. Men låt oss svenskar ta vårt eget öde i våra egna händer. Jag ansluter mig helt till Vänsterpartiets krav på en svensk folkomröstning om Nato.

 

Tack för ordet!

 

Lyssna och diskutera på webinar arrangerat av Schillerinstitutet i Danmark och Sverige tillsammans med Helga Zepp-LaRouche: Vi behöver en ny arkitektur för säkerhet och ekonomisk utveckling för alla nationer, inte en allt skarpare uppdelning i geopolitiska block

Schillerinstitutet säger: NEJ till att avskaffa Danmarks undantag angående medverkan i EU:s försvarssamarbete (folkomröstning 1 juni)! NEJ till svensk Natoanslutning!

Datum: Onsdag den 25 maj 2022  Tid: 13:30-16:30 svensk tid

Läs inbjudan och hur du anmäler dig kostnadsfritt på:

Inbjudan webinar Schillerinstitutet i Danmark och Sverige

Läs inbjudan på engelska: 

Invitation to a free international online seminar

Senaste Nytt