Video: Varför Natos kärnvapen riskerar omvänd Kubakris i Norden

Video: Varför Natos kärnvapen riskerar omvänd Kubakris i Norden

Schillerinstitutets ordförande Ulf Sandmark rapporterar (på svenska) om den gigantiska kärnvapeneskaleringen mot Ryssland som en svensk Natoanslutning skulle innebära för Ryssland och särskilt huvudbaserna på Kolahalvön för de ryska kärnvapenbärande ubåtarna. Under kalla kriget var Sverige Finland liksom nordligaste Norge en från kärnvapen fredad zon. De senaste åren har det amerikanska strategiska bombflyget inlett samövningar i Sverige vilket redan innebär en oerhörd kärnvapenprovokation mot Ryssland. Se här 

B52 tilläts flyga över Sverige redan under Baltops 5-20/6 2015 och sen 10/6 2021 och igen 18.2 2022. Läs mer här: https://schillerinstitutet.se/varfor-fragar-ryssland-sverige-om-osse-avtalen/

 

Kjell Lundqvist följer upp med Natos roll som inpiskare för den amerikanska officiella politiken att hävda sin hegemoni i världen, dvs att alla länder skall underkasta sig den angloamerikanska dominansen militärt och ekonomiskt, något som leder rakt mot världskrig om inte fredsordningen från Westfaliska freden och FN-stadgan om alla nationer lika rätt till säkerhet och utveckling återupprättas. Se Schillerinstitutets konferens här

Aktivera dig mot det kuppartade anslutningsförsöket till Nato! Läs och sprid flygbladet: https://schillerinstitutet.se/svenskt-nato-motstand-behover-betona-huvudfragorna/

 

Se videon här: https://youtu.be/hXmKb7DupTU

Senaste Nytt