Konferens: Utan utveckling för alla länder blir det ingen bestående fred på jorden.

Konferens: Utan utveckling för alla länder blir det ingen bestående fred på jorden.

Schillerinstitutets konferens “Utan alla nationers utveckling kan det inte bli någon varaktig fred på planeten” hölls lördag-söndag 15-16 april 2023. Den breda uppslutningen  från många kontinenter och alla talen där är den stora möjligheten för alla att lära känna Schillerinstitutets kvalficerade fredsarbete och delta i bygget av en ny världsordning!

Nedan finns hela programmet med individuella länkar till var och en av de 40 talarna. Konferensen var på engelska och simultanöversattes till spanska, franska och tyska så den finns tillgänglig även på dessa språk.

Den av Västvärlden dominerande världsordningen finns inte mer. Konferensen gör det möjligt att höra den Globala Majoritetens röst ifrån många länder på ett sätt som annars aldrig hörs i Västvärlden. Särskilt välkomna är alla de intresserade som sett hur dollarsystemets makt dramatiskt minskar och nya länder kliva fram för att mäkla fred och bygga allianser som aldrig förr. Här inbjuds du att lära känna 40 politiska aktivister och befattningshavare från olika länder och delta i processen nu när en ny mer rättvis världsordning tar form.

 

Bland de många talarna på programmet var också den kände nedrustningsförhandlaren Scott Ritter, fd amerikanska toppdiplomaterna Chas Freeman och Graham Fuller, fd presidenten för Guyana Donald Ramotar och ledaren för fredsdemonstrationen Rage Against the War Machine Nick Brana från Peoples Party. Se hela talarlistan på engelska längs ned i denna artikel.

 

Schillerkonferensens var uppbyggd kring fyra paneler: “Utan alla nationers utveckling kan det inte bli någon varaktig fred på planeten”.

Det handlar om att skapa en ny arkitektur för fred och utveckling, ersätta dollarsystemet, bygga en global fredsrörelse ihop med Globala Majoriteten i världen och filosofiska principer för ett nytt paradigm!

Här följer en presentation på svenska av alla fyra panelerna. Därefter hela programmet på engelska med individuella länkar till alla talarna. Därefter länkar till alla talen på tyska, franska och spanska.

PANEL 1-Lördag. 15 april, kl. 9.00-12.00 EST (motsvarande kl 15.00-18:00 svensk tid): Den växande faran för ett tredje världskrig understryker behovet av en ny säkerhetsarkitektur (Moderator: Dennis Speed)

Det finns en växande, extrem oro för att den nuvarande geopolitiska konfrontationen mellan USA, Storbritannien och Nato å ena sidan, och Ryssland och Kina å andra sidan, kan leda till en upptrappning till ett globalt kärnvapenkrig. Detta kommer till uttryck i en rad olika fredsplaner för att få slut på kriget i Ukraina, från Kinas Xi Jinping, Brasiliens Lula da Silva, Turkiets Recep Erdoğan och påven Franciskus. Det som krävs nu är att snabbt gå bortom geopolitiken och övergå till en ny säkerhets- och utvecklingsarkitektur som tar hänsyn till alla länders intressen på planeten.

Världen har ett brådskande behov av en ny säkerhets- och utvecklingsarkitektur som representerar intresset hos varje enskilt land på planeten. Helga Zepp-LaRouche har föreslagit tio principer som grund för en sådan arkitektur. President Xi Jinpings tre initiativ, det globala säkerhetsinitiativet (GSI), det globala utvecklingsinitiativet (GDI) och det globala civilisationsinitiativet (GCI) är en nära representation av detta koncept.

PANEL 2-Lördag kl 13-16 EST (motsvarande kl 19-22 svensk tid). Den globala majoriteten och den internationella fredsrörelsen kämpar för samma mål (Moderator: Stephan Ossenkopp)

 

Nationerna i det så kallade “Globala Syd”, som nyligen beskrivits korrekt som “den globala majoriteten”, drar en gräns mot den så kallade “regelbaserade världsordningens” fortsatta plundring av deras nationer och förstörelse av deras suveränitet. De är fast beslutna att sätta stopp för kolonialismen en gång för alla. Den framväxande fredsrörelsen i Europa och Förenta staterna tar itu med samma underliggande problem när den lägger splittrande ideologier åt sidan, och samlar sig mot det transatlantiska finanssystemet vars kollaps är den drivande kraften i riktning mot krig.

PANEL 3 – söndag 16 april, kl. 9.00-11.30 EST (motsvarande kl 15-17:30 svensk tid): Sluta med kasinoekonomin innan det är för sent (Moderator: Dennis Small)

Det transatlantiska finanssystemets systemkollaps förstör hela nationers fysiska ekonomi och driver världen mot krig. Det pågår en förnyad diskussion om behovet av en konkursrekonstruktion enligt Glass-Steagall av det internationella finanssystemet för att få slut på kasinoekonomin, liksom behovet av Lyndon LaRouches fyra lagar. Världen och alla nationer i den måste återinriktas på den fysiska ekonomin i stället för monetaristiska värden. Ett viktigt exempel på detta är jordbrukssektorn, som måste kunna tillgodose det internationella livsmedelsbehovet för världens befolkning. Ett manifest från jordbrukare från hela världen diskuterades under denna panel.

PANEL 4-söndag 16 april, kl. 12.30-15.00, EST (motsvarande kl 18:30-21:00 svensk tid): De nödvändiga filosofiska grunderna för det nya paradigmet (Moderator: Helga Zepp-LaRouche)

Schillerinstitutets grundare Helga Zepp-LaRouche föreslog i november förra året tio principer som grund för att åstadkomma en ny internationell säkerhets- och utvecklingsarkitektur. Dessa innefattar behovet av att sätta människans fysiskt-ekonomiska praktik, som är centrerad på vetenskaplig och kulturell kreativitet, i samklang med det fysiska universums lagar, och de underliggande filosofiska frågorna om bilden av människan, inklusive bekräftelsen att människans grundkaraktär är god och att allt ont är resultatet av bristande utveckling – vilket därför kan elimineras.

Här är länken för att se hela konferensen i efterhand: https://schillerinstitute.nationbuilder.com/conference_20230415


Se varje talare för sig här:
Panel 1 — Saturday, April 15

The Growing Danger of World War III Underlines the Necessity for a New Security Architecture

Moderator: Dennis Speed, The Schiller Institute (U.S.)

 1. Helga Zepp-LaRouche (Germany), Founder, The Schiller Institute, Keynote Address: “Great Prospects for the Development of the Global Majority”

 2. Connie Rahakundini Bakrie (Indonesia), Lecturer, strategic analyst, “Quadruple Foundations Towards Building the World Anew” 

 3. Prof. Wen Yi (China), Macroeconomist, Former Senior Researcher at the Federal Reserve Bank of the United States, “The Secret of the Chinese Economic Success” Brief Q&A Session 

 4. Amb. Igor Romanchenko (Russia), Ambassador of the Russian Federation to Peru; Greetings to the Conference 

 5. Cosmonaut Sergey Ryanzanskiy (Russia): “Greetings to the conference”

 6. Former Generals of the National Peoples Army of the German Democratic Republic Manfred Grätz and Sebald Daum (Germany): “Greetings to the conference”

 7. Scott Ritter (US), former UN Weapons Inspector in Iraq: “Nuclear Weapons, Democracy and the Deep State”

 8. Adolfo Pérez Esquivel (Argentina), civil rights activist, Nobel Peace Prize Winner(1980): “Greetings to the conference”

 9. Wolfgang Effenberger (Germany)Author, “The Foundations of International Law”

 10. Dr. Alexander Bobrov (Russia), Acting Dean of the School of Government and International Affairs, MGIMO University (Moscow State Institute of International Relations): “New Security Architecture in the Mirror of Russia’s Foreign Policy Concept 2023.” 

 11. Lt. Col. (ret.) Ralph Bosshard (Switzerland), Swiss Armed Forces; consultant, military-strategic affairs; “The War in Ukraine is an Indicator and Accelerator of the Decline of the West”

 12. Michael von der Schulenburg (Germany), former UN/OSCE Diplomat; “The Absolute Importance of the U.N. Charter”

Panel 2 — Saturday, April 15

The “Global Majority” and the International Peace Movement Are Fighting for the Same Goal

Moderator: Stephan Ossenkopp, The Schiller Institute (Germany)

 1. Diane Sare (US), LaRouche Candidate for United States Senate, 2024; Keynote Address

 2. H.E. Donald Ramotar (Guyana), Former President of Guyana 

 3. Prof. Georgy Toloraya (Russia), Deputy Chairman, Russian National Committee on BRICS Research “The Expanding Role of the BRICS+ in Shaping a Better World” 

 4. Herman (Mentong) Tiu Laurel (Philippines), Political commentator, Organizer of the Philippine BRICS Strategic Studies think tank; “The LaRouche Movement Combatting the Remilitarization of the Philippines” 

 5. Mutalemwa George (Tanzania), Africa Peace and Development Network

 6. Nick Brana (US), National Chair, People’s Party 

 7. Angela McArdle (US), Chair of the Libertarian National Committee

 8. Jack Gilroy (US), Organizer, Pax Christi, NY State/ Pax Christi International; Board Member, New York Veterans for Peace

 9. Michel Cibot (France), Mayors for Peace

Panel 3 — Sunday, April 16

End the Casino Economy Before It’s Too Late

Moderator: Claudio CelaniEIR Strategic Alert (Italy)

 1.  Video of Lyndon and Helga LaRouche at Moscow press conference on the eve of their testimony at Russian State Duma hearings (2001): “The Policy Changes Needed to Overcome the Collapse”

 2. Dennis Small (US), Executive Intelligence Review (US); Keynote Address: “The Missing Ingredient: LaRouche’s Principles of Physical Economy” 

 3. Cong. Benjamin Robles (Mexico); “The Fight for Food, the Fight for a New World Order” 

 4. Farmers and Fishermen: Robert “Bob” Baker (USA) Schiller Institute Agriculture Commission—”Three Principles”; Dr. Jaap Hanekamp (The Netherlands) Chemist, Professor, University College Roosevelt; “End the Nitrogen ‘Scientism’ Scare; Produce Food”; Philippe Grégoire (France) President of the National Movement of Cattle Breeders from Our Regions: “Cooperation, Not Competition for the Development of Each Country”; Bill Bullard (USA) CEO of R-CALF USA “We Food Producers Stand Together”; James “Jim” Moore (USA) Former President Alaska Trollers Association: “Anti-Monopoly Collaboration, Plus Science and Morality Mean Food for All”

 5. Julio De Vido (Argentina), former Minister of Economics and Public Works, former member of Congress: “The Future Challenges Us: Resilience or True Transformation”  

 6. Marcos de Oliveira (Brazil), Publisher, Monitor Mercantil: “Brazil Is Back”

 7. Pedro Páez (Ecuador); former Minister for Economic Policy (2007-2008), “Three Pillars of the Alternative to the Bankrupt System of Financial Speculation”

 8. Diogene Senny (DR Congo); Secretary General of the Pan-African League – UMOJA; “Debt Cancellation to Generate an African Renaissance” 

 9. Dr. Mohammad A. Toor (Pakistan-US), Chairman of the Board of the Pakistani American Congress; “The World Needs the New Model of Development of the BRI”  

 10. Simon Miller (US); LaRouche Youth Movement: “Belarus’s Great Stone Industrial Park in the New Silk Road”

Panel 4 — Sunday, April 16

The Necessary Philosophical Foundations for the New Paradigm

Moderator: Helga Zepp-LaRouche, Schiller Institute (Germany)

 1. Jacques Cheminade (France), President, Solidarité et Progrès, former French Presidential Candidate 

 2. Dr. Chandra Muzaffar (Malaysia), Founder and President, JUST International; “The Importance of the Chinese and Russian Engagement in Southwest Asia and the World” 

 3. Amb. Chas Freeman (US), former US Ambassador to Saudi Arabia, former Deputy Chief of Mission to China; “Chinese Diplomacy Replaces U.S. Militarism in the Mideast”

 4. Abdul Fatah Raufi (Netherlands)

 5. Prof. Cord Eberspaecher (Germany), “The Amazing Lack of China Competency in the West.” 

 6. Graham Fuller (US), former U.S. diplomat, former Vice Chairman of the CIA’s National Intelligence Council; “China Supersedes U.S. ‘Weaponization’ of Diplomacy With Development”  

 7. Shakeel Ahmad Ramay (Pakistan), CEO, Asian Institute of Eco-Civilization Research and Development; “A Contribution to the Discussion of Principles”

Här finns konferensen med alla tal översatta till tyska: https://schillerinstitute.com/de/blog/2023/03/09/internetkonferenz-buerger-der-welt-vereinigt-euch-stoppt-die-atomkriegsgefahr-jetzt/

Här finns konferensen med alla tal översatta till franska: https://www.institutschiller.org/notre-action/conferences/sans-developpement-de-toutes-les-nations-pas-de-paix-possible-sur-notre-planete/

Här finns konferensen med alla tal översatta till spanska: https://larouchepub.com/spanish/events/2023/04/0415-si-conf.html

 

Please sign the following call: Helga Zepp-LaRouche Call for an International Emergency Conference to Reorganize the Bankrupt Financial System

Bakgrundsunderlag inför de olika panelerna finns i denna lista och har cirkulerats i förväg för att främja diskussion före, under och efter konferensen för att bredda arbetet och deltagandet. Här följer några referenser grupperade kring varje panel. (Svenska artiklar prioriteras här.):

Lyssna på presentationen på svenska av vad konferensen ska handla om från onsdagsmötet den12.4: https://youtu.be/LTwU6vCRNo8

eller från onsdagsmötet den 5.4: https://youtu.be/NTCxUt5a6Dg

Panel 1 om en ny säkerhetsarkitektur mot faran för världskrig

 1. Läs här på svenska de ”10 principer” som är förslaget från Schillerinstitutets grundare och internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche till att lyfta säkerhetsordningen till en nivå där den kan säkra global fred och ekonomisk utveckling: https://schillerinstitutet.se/helga-zepp-larouche-10-principer-for-fred-och-utveckling/
 2. Läs här på svenska om att samla namn för fredsförhandling i Vatikanen: https://schillerinstitutet.se/ukraina-behover-stod-for-fred-inte-krig-samla-namn-for-fredsforhandling-i-vatikanen/
 3. Ledare i EIR om konferensens uppgift: https://larouchepub.com/eiw/public/unlisted/2023/eirv50n14-20230407/Uc9sPwLkf73N-Shc_1Ns7ffr/5014-all_eyes_are_on_the_schiller_i.html

Panel 3 om det produktiva alternativet till kasinoekonomin:

 1. En viktig bakgrund till det framväxande alternativet till det opålitliga, skuldöverlastade dollarsystemet är artikeln av Lyndon LaRouche ”En korg av fysiska varor: Handel utan valuta”. Den används av de som nu tar fram det nya valutasystemet som skall skapa stabila valutor inriktade på snabb ekonomisk uppbyggnad i de deltagande länderna. Den finns översatt sitt svenska här: https://schillerinstitutet.se/larouche-en-korg-med-fysiska-varor-handel-utan-valuta/
 2. Lyssna på den ryske ekonomen Sergei Glazyev. Han använder Lyndon LaRouches idéer för att ersätta dollarsystemet genom EAU, BRICS och SCO: https://t.me/glazieview/3162
 3. Schillerinstitutets onsdagsmöte den 29.3 2023 diskuterade förslagen för att lösa den akuta bankkrisen med bankdelning för att skydda företag, insättare, långivare och staten från bankernas gigantiska risker. Speciell gäst var Mats Lönnerblad, ordförande i Bankrättsföreningen, som verkar för de företag som behandlades och fortfarande behandlas så orättvist i svenska bankkrisen 1987-93. Läs mer om bankdelning och onsdagsmötet: https://schillerinstitutet.se/efter-credit-suisse-bankdelning-maste-genomdrivas-omedelbart/ och   https://schillerinstitutet.se/bankbubblan-som-spricker/
 4. Infrastrukturprojekt för att lyfta världen ur krisen. Hör hur Hussein Askary berättar om Lyndon och Helga Zepp-LaRouches arbete över decennier för att få igång de stora infrastrukturprojekten som nu förverkligas med Kinas Sidenvägsinitiativ:  https://schillerinstitutet.se/hussein-askary-om-kina-sidenvagen-miljon-bistand-manskliga-rattigheter-framtid/
 5. Infrastrukturprojekt för att lyfta världen ur krisen.   Se https://schillerinstitutet.se/varldslandbron-den-nya-sidenvagen-ett-nytt-paradigmskifte-i-varldspolitiken/
 6. Striden mellan Franklin D Roosevelt och JP Morgan om införandet av bankdelningslagen Glass-Steagall: Se avsnitt 7 och följande i filmen 1932 om USA:s sanna historia (med svensk textremsa): https://youtu.be/3q3LzJLJbXU

 

Håll dig uppdaterad om detta internationella arbete genom att prenumerera på den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och idédebatt Executive Intelligence Review Online    Det är viktigt att du, om du inte redan har det, skaffar dig tillgång till EIR och framför allt den dagliga nyhetsrapporteringen EIR Daily Alert för att delta effektivt som en samlad kraft över många kontinenter. Som medlem i Schillerinstitutet kostar det endast 250 kr per månad. Teckna det här: Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare). För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS.

 

Bli medlem eller bara stöd SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. 3000 kr per år eller 250 kr/månad inklusive dessa publikationer: EIR Online och EIR Daily Alert.

 

Bästa nyhetsbrevet EIR Daily Alert Online kommer med tio notiser varje morgon av dagliga nyheter för det internationella arbetet för fred och en ny Rättvis ekonomisk världsordning/Nytt finanssystem. Detta är underlaget som Harley Schlanger använder för sina dagliga rapporter. Sammanställd av EIR-redaktionerna i Washington, USA och Wiesbaden, Tyskland. Ordinarie pris för årsprenumeration är SEK 6000. Introduktionspris två månader SEK 600. Se här för smakprov på dessa dagliga nyheter: https://larouchepub.com/press_releases.html

 

Den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och idédebatt Executive Intelligence Review Online Årsprenumeration SEK 3600. Introduktionspris 2 månader SEK 600. Se innehållsförteckning på senaste numret här: https://larouchepub.com/

 

Schillerinstitutet i Sverige diskuterar utvecklingen varje onsdag kl 19-20:50. Här kan du finna kallelserna och videoupptagningarna för dessa onsdagsmöten. De finns alltid på Schillerinstitutets Whatsapp-grupp som du kan gå med i genom länken: https://chat.whatsapp.com/JCkUoaaSY6CGm5bkwUmiml

Du kan också finna dem på: Facebook: https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/ eller Telegram https://t.me/SchillerInstitutetSE

 

Är det något du undrar om nu så hör av dig till Schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt