Nej till Nato-krig och ekonomisk fascism!

Av Ulf Sandmark, ordförande, Schillerinstitutet i Sverige

Tryck som flygblad!  SIfblSvEkonFascism   

Länder som representerar en majoritet av världens befolkning frigör sig nu alltmer från västvärldens anspråk på hegemoni och fortsättning på kolonialismen. Den globala majoriteten organiserar sig i nya starka institutioner som BRICS, Shanghais samarbetsorganisation SCO, Eurasiska ekonomiska unionen och Sidenvägs-initiativet Belt and Road. Mest tydligt syns det i den dramatiska flykten från handel med dollar. (1)

De svenska reaktionerna på västvärldens ekonomiska nedgång, finanskris och kriget i Ukraina har varit att hålla sig ännu fastare till västvärldens självmordspolitik. Sveriges regering och riksdag har släppt alla anspråk på att föra en fredspolitik och går helhjärtat in för att stödja Natos eskalering av krigföringen i Ukraina med målet att försvaga Ryssland och därefter trappa upp en konflikt med Kina.SIfblSvEkonFascism

Stödet till krigspolitiken har tagit nya steg bakom svenska folkets rygg när det nu visar sig att Sverige tar emot ukrainska soldater att öva i den stora Nato-övningen Aurora 23. Redan genom det nuvarande Natosamarbetet har Sverige plötsligt dragits in i en militär allians med en aktivt krigförande nation.

Detta kommer ovanpå att regering och riksdag vill alliera sig med den enda nation, USA, som militärt angripit Sverige på 200 år med terrordådet mot Nord Stream på svenskt ekonomiskt territorium. Förutom mot Tysklands och Kontinentaleuropas gasförsörjningen var det också ett angrepp på den västsvenska gasledningen, som också har transporterat rysk gas till många svenska storindustrier.

För att undvika dras in i Natos krig mot Ryssland är det därför nödvändigt att stöda protesterna mot Aurora 23 och mot svensk Nato-anslutning.

Sverige måste få stopp på de oerhört provokativa och destabiliserande transporterna av de amerikanska strategiska kärnvapenstyrkornas bombplan av typen B-52 tvärs över det svenska territoriet. Under Kubakrisen 1962 såg sig USA tvunget att hålla ett stort säkerhets-avstånd från de ryska kärnvapnen. För stabilitetens skull måste även Ryssland ha ett säkerhetsavstånd kring sina kärnvapenstyrkor på Kolahalvön och sina storstäder. För att undvika en Kubakris i Norden måste Sverige därför bli en kärnvapenfri zon, som vi var under hela Kalla kriget tillsammans med Finland och hela Nordnorge.

Men mest av allt behöver Sverige ansluta sig till en global arkitektur för fred och ekonomisk utveckling med en återgång till FN-stadgans respekt för alla länders militära säkerhet, suveränitet och regler för att inte ingripa i andra länders interna angelägenheter. Det måste innebära ett stopp för svensk medverkan till västvärldens anspråk på att med sin s.k. regelbaserade ordning” styra världen genom ”utvidgade militärpakter, krigsprovokationer och regimförändringspolitik. Men det är inte enbart av hänsyn till andra länder som Sverige behöver lägga om kursen utan även för vårt eget lands väl. Det är endast så Sverige kan undvika att gå djupare in en fascistisk ekonomi med upprustning, brutal åtstramning och alltfler inskränkningar av våra egna demokratiska rättigheter.

Fascistisk ekonomi

Den svenska ekonomiska politiken är nu inne i en fascistisk fas med negativ tillväxt samtidigt som bankerna skär guld med täljkniv. Fascistisk ekonomi kännetecknas av att staten främjar privata ekonomiska (korporativa) intressen på bekostnad av befolkningens välfärd och framtid. Det sker nu när svenska folket skoningslöst pressas med räntor och prishöjningar och reallönesänkningar.

Bankerna och finansmarknaderna har tillåtits lägga en död hand över hela ekonomin. Hela bostadsbyggmarknaden har slagit tvärstopp. Statens låga skuldsättning och därmed investeringsutrymme tillåts inte användas för att lösa landets infrastrukturproblem utan är reserverat för bankstöd inför kommande bankkris. 2,4 miljoner svenska bolånetagare är ytterligare en krockkudde för bankerna som själva får bestämma hur mycket ränta de behöver ta ut när det krisar. Våra pensionsfonder används inte för att bygga landet utan skickas till huvudlösa spekulationer utomlands.

Riksbankens sanslösa penningpumpning till bankerna slår nu tillbaka när Riksbanken behöver rekapitaliseras från statens budget med 60 miljarder efter att Riksbankens obligationer sjunkit i värde pga räntehöjningarna. Riksbanken struntar i den nya riksbankslagen som kräver hänsyn till inte bara inflation utan även bl.a. arbetslösheten och samhällets utveckling. Regering och Riksdag vågar/vill ej ifrågasätta denna bankdiktatur med den bankdelning som skulle kunna skydda bankkunder och realekonomin från finanskrascher orsakade av bankernas hämningslösa derivatspekulation och styra bankerna till att bry sig mer om sina företagskunder.

Regeringen har lagt en helt passiv budget utan de typiska stora infrastrukturinvesteringar som brukar göras vid ekonomiska kriser för att sätta fart på ekonomin. Utan ny infrastruktur blir det ingen höjning av produktiviteten och verklig bekämpning av inflationen. Tvärtom riskerar inflationen spädas på när ytterligare produktionskapacitet dras bort från real produktion genom både onödiga klimatinvesteringar och stor militär upprustning.

 

Detta är en klassisk fascistisk ekonomisk cocktail!

Säg nej till Nato-krig och ekonomisk fascism!

 

(1) Se Schillerinstitutets internationella konferens den 14-15. 2023: https://schillerinstitutet.se/konferens-utan-utveckling-for-alla-lander-blir-det-ingen-bestaende-fred-pa-jorden/

(2) Se förslag till bankdelning som Schillerinstitutet arbetar för.

https://youtu.be/NTCxUt5a6Dg

 

Håll dig uppdaterad om det internationella arbetet för ett nytt paradigm med fred och ekonomisk utveckling

 

Det är viktigt att du, om du inte redan har det, skaffar dig tillgång till EIR och framför allt den dagliga nyhetsrapporteringen EIR Daily Alert för att delta effektivt som en samlad kraft över många kontinenter. Som medlem i Schillerinstitutet kostar det endast 250 kr per månad. Teckna det här:

 

Bli medlem eller bara stöd SCHILLERINSTITUTETS SVENSKA VERKSAMHET FÖR FRED OCH EKONOMISK UTVECKLING! Medlemsavgift är 1.200 kr per år ELLER 3000 kr per år eller 250 kr/månad inklusive publikationerna EIR Online och EIR Daily Alert. För studenter, arbetslösa och pensionärer är medlemsavgiften 600 kr per år. Betala till Schillerinstitutet på Pg: 580049-5 eller till Swish1230462218 (där Ny Solidaritet står som mottagare). För betalningar från utlandet använd IBAN SE96 9500 0099 6034 0580 0495, BIC-kod: NDEASESS.

 

Bästa nyhetsbrevet EIR Daily Alert Online kommer med tio notiser varje dag med nyheter för det internationella arbetet för fred och en ny Rättvis ekonomisk världsordning/Nytt finanssystem. Detta är underlaget som Harley Schlanger använder för sina dagliga nyhetsrapporter på Youtube. Sammanställd av EIR-redaktionerna i Washington, USA och Wiesbaden, Tyskland. Ordinarie pris för årsprenumeration är SEK 6000. Se här för smakprov på dessa dagliga nyheter: https://larouchepub.com/press_releases.html

 

Den internationella veckotidskriften med fördjupade analyser och idédebatt Executive Intelligence Review Online Årsprenumeration SEK 3600. Se innehållsförteckning på senaste numret här: https://larouchepub.com/

 

Schillerinstitutet i Sverige diskuterar utvecklingen varje onsdag kl 19-20:50. Här kan du finna kallelserna och videoupptagningarna för dessa onsdagsmöten. De finns alltid på Schillerinstitutets Whatsapp-grupp som du kan gå med i genom länken: https://chat.whatsapp.com/JCkUoaaSY6CGm5bkwUmiml

 Du kan också finna dem på: Facebook: https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/ eller Telegram https://t.me/SchillerInstitutetSE

Analyserande rapporter om vad som kan göras åt världsläget ges vardagligen av Harley Schlanger, i Helga Zepp-LaRouches webcaster och i varje veckas TLO-events. Se: https://laroucheorganization.com/node/969

Följ de många nyhetsnotiserna på danska Schillerinstitutets hemsida: https://schillerinstitut.dk/si/

Följ Schillerinstitutet på olika språk. Gå till länkarna på vår hemsida https://schillerinstitutet.se / högst upp markerade med flaggor för att komma till de olika hemsidorna!

Följ på Twitter:

Ulf Sandmark @UlfSk48
Hussein Askary @HusseinAskary
Helga Zepp-LaRouche @ZeppLaRouche
Harley Schlanger @HarleySchlanger
Schiller Instituttet @si_dk
EIR News Service @execintelreview
Schiller Institute @SchillerInst
Diane Sare for U.S. Senate @DianeSare
Ungdomsarbetet finns med på Daniel Burke — Exonerate LaRouche @Burke4Senate

Stephen Brawer finns på linkedin.com/in/stephen-brawer-50117412a

Följ på Facebook:
https://www.facebook.com/ulf.sandmark
https://www.facebook.com/hussein.askary
https://www.facebook.com/Schillerinstitutet/
https://www.facebook.com/SchillerInstitute
https://www.facebook.com/EIROnline
https://www.facebook.com/WorldLandbridge

 

Är det något du undrar om nu så hör av dig till Schiller-institutet@nysol.se

Senaste Nytt